unit 7 , 1 połowa, str 125

 0    57 flashcards    tymbardziejsza
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
całkowicie niezależny
start learning
totally independent
wydawać na
start learning
spend on
udowodnić
start learning
prove
samodzielnie
start learning
on my own
spotkać się
start learning
meet up
mieć kogoś na oku
start learning
keep an eye on
lubić
start learning
keen on
ruszyć z czymś
start learning
go ahead
co sądzisz o...
start learning
feel about
nalegać na
start learning
insist on
ekscytujący
start learning
exciting
wyświadczać przysługę
start learning
do a favor
ogłuszający
start learning
deafening
wspaniały
start learning
brilliant
rozsądnie gospodarować pieniędzmi
start learning
be reasonable with money
unikać
start learning
avoid
wykupić ubezpieczenie
start learning
take out insurance
płacić raty miesięczne
start learning
pay monthly installments
ubezpieczyć się
start learning
get insured
dostać wycenę
start learning
get a quote
zabezpieczać, pokrywać
start learning
cover
sprawdzać porównywarki cen
start learning
check comparison sites
przelać pieniądze
start learning
transfer money
akceptować karty kredytowe
start learning
Accept Credit Cards
wyciąg z konta
start learning
a statement
konto oszczędnościowe
start learning
savings account
wpłacać pieniądze
start learning
put in money
wypłacac pieniądze
start learning
take out money
otworzyć konto
start learning
open an account
bankowość internetowa
start learning
online banking
zainwestować
start learning
invest
sprawdzić konto
start learning
check your account
sprawdzić stan konta
start learning
check the balance
bankomat
start learning
cashpoint
gotówka
start learning
cash
pożyczyć od kogoś
start learning
borrow
pożyczyć komuś
start learning
lend
kredyt w banku
start learning
bank loan
numer konta
start learning
account number
drobne
start learning
small change
numer pin
start learning
pin number
banknoty
start learning
banknotes (notes)
zgubić kartę
start learning
lose a card
wpisywać (za pomocą klawiatury)
start learning
key in
oszustwo internetowe
start learning
Internet fraud
włożyć kartę
start learning
insert a card
gotówką (płacić)
start learning
in cash (pay)
przejść
start learning
go through
potrącać, odliczać
start learning
deduct
karta debetowa
start learning
debit card
karta kredytowa
start learning
a credit card
bezdotykowy
start learning
Contactless
monety
start learning
coins
czekiem
start learning
by cheque
kartą
start learning
by card
biuro podróży
start learning
a travel agency
stacja obsługi pojazdów
start learning
service station

You must sign in to write a comment