Unit 6_na statku

 0    31 flashcards    edklys
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
cruise
start learning
rejs
called
start learning
zwany
ship
The captain was the last person to abandon the ship.
start learning
statek
Kapitan był ostatnią osobą, która opuściła statek.
seas
start learning
morza
build
start learning
budowa ciała
another
start learning
inny
ship like it
start learning
Statek podoba
the facilities
start learning
obiekty
are amazing
start learning
są niesamowite
about
start learning
o
around
When he can’t fall asleep, he walks around his bed.
start learning
wokół / dookoła / w pobliżu
Kiedy on nie może zasnąć, chodzi wokół łóżka.
more than
start learning
ponad
more
Next year I want to see more.
start learning
więcej
W przyszłym roku chcę zobaczyć więcej.
enjoy
start learning
cieszyć się
climb
start learning
wzrost (np. wartości)
a gym
start learning
sala gimnastyczna
near one
start learning
blisko jedna
go to exercise class or relax in the spa
start learning
idź do wykonywania klasę lub zrelaksować się w spa
with more than 12000
start learning
więcej niż 12.000
trees
start learning
drzew
can
Can you help me?
start learning
móc
Możesz mi pomóc?
use
Our program is easy to use.
start learning
używać
Nasz program jest łatwy do używania.
are lifts
start learning
są wyciągi
lift
start learning
winda
to take guests
start learning
do podjęcia gości
to the 18 decks
start learning
do 18 pokładów
there up to 6000 passengers
start learning
tam do 6000 pasażerów
and 230 staff on the ship
start learning
i 230 pracowników na statku
It is a great
start learning
To jest wielki
venue
You'll be informed about the venue and exact time of the event.
start learning
miejsce
Zostaniecie poinformowani o miejscu i dokładnym terminie wydarzenia.
forget
start learning
zapomnieć

You must sign in to write a comment