UNIT 6 + ŚWIAT PRZYRODY + KULTURA

 0    255 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wiele różnych
start learning
a range of
zupełnie nowy wymiar
start learning
a whole new dimension
akt odwagi
start learning
act of bravery
skierowany do
start learning
aimed at
ogólnie rzecz w biorąc
start learning
all in all
zaanonsować
start learning
announce
uzbrojony napastnik
start learning
armed robber
założyć
start learning
assume
zaskoczony
start learning
astonished
walka mózgów
start learning
battle of wits
być zaplątanym w coś
start learning
be caught up in sth
wyróżniać się czymś
start learning
be notable for sth
mieć na uwadze
start learning
bear in mind
ul
start learning
beehive
realistycznie przedstawiony
start learning
believable
przejmująco zimny
start learning
bitterly cold
oprawiony w
start learning
bound in
ktoś na pewno coś zrobi
start learning
sb is bound to do sth
bezkresny
start learning
boundless
głaskać
start learning
caress
ambitny, stanowiący wyzwanie
start learning
challenging
zmienić właściciela
start learning
change hands
wyjaśnić coś
start learning
clear sth up
zamknąć zlikwidować
start learning
close down
kryptonim
start learning
code name
ktoś całkowicie obcy
start learning
complete stranger
powiernik
start learning
confidant
zwierzyć się komuś
start learning
confide in sb
odwaga
start learning
courage
kryminał
start learning
crime (novel)
uwaga krytyczna
start learning
criticism
decydujący zasadniczy
start learning
crucial
okrucieństwo
start learning
cruelty
odszyfrować
start learning
decipher
obronić
start learning
defend
zaprzeczyć
start learning
deny
zasłużony
start learning
deserving
rozbroić
start learning
disarm
kopuła
start learning
dome
ogromny
start learning
enormous
kluczowy
start learning
essential
zgłębiać
start learning
explore
długi, wydłużony
start learning
extended
intensywnie
start learning
extensively
utkwić
start learning
fix
na pewno
start learning
for certain
spojrzenie
start learning
gaze
efektowany, wytworny
start learning
glamourous
świecić, lśnić
start learning
gleam
pozdrowić
start learning
greet
strażnik, opiekun
start learning
guardian
bohaterski
start learning
heroic
powieść historyczna
start learning
historical fiction
książka satyryczna
start learning
humorous (book)
ściszony
start learning
hushed
ogromny
start learning
immense
ogrom
start learning
immensity
zranić
start learning
injure
utrzymać coś w tajemnicy
start learning
keep sth a secret (from sb)
uklęknąc
start learning
kneel
mina lądowa
start learning
landmine
przekartkować
start learning
leaf through
wyjawić sekret
start learning
let out the secret
wtajemniczyć kogoś
start learning
let sb in on a secret
uwolnić
start learning
liberate
dostrzec rozróżnić
start learning
make out
wymyślić coś
start learning
make sth up
posłaniec
start learning
messenger
wprowadzić w błąd
start learning
mislead
powieść kryminalna
start learning
mystery
marynarka wojenna
start learning
navy
skinąć głową
start learning
nod
zobowiązany do zrobienia czegoś
start learning
obliged to do sth
przyjść komuś do głowy
start learning
occur to sb
z drugiej strony
start learning
on the other hand
tempo
start learning
pace
okazały
start learning
palatial
uczestnik dyskusji
start learning
panellist
mijać
start learning
pass by
przekazać coś dalej
start learning
pass sth on
przejście korytarz
start learning
passageway
zezwolić
start learning
permit
przeszywać
start learning
pierce
pomost, platforma
start learning
platform
cel czegoś
start learning
point of sth
potencjał
start learning
potential
dokładny
start learning
precise
zachowywać
start learning
preserve
głęboko poruszający
start learning
profoundly moving
rozgłos
start learning
publicity
osiągnąć
start learning
reach
uwolnić wypuścić
start learning
release
niechętny
start learning
reluctant
niezywkły
start learning
remarkable
wymagać
start learning
require
zdradzić
start learning
reveal
nagroda
start learning
reward
romans
start learning
romantic (book)
skorbac
start learning
scratch
skryty
start learning
secretive
przejrzeć kogoś, coś
start learning
see through sb/sth
pozornie
start learning
seemingly
bezinteresowny
start learning
selfless
sceneria
start learning
setting
pokręcić głową
start learning
shake one's head
podzielic się z kims tajemnicą
start learning
share one's secret with sb
wyczuć zapach
start learning
smell
określony, ustalony
start learning
specified
stanowić
start learning
state
ciągły
start learning
steady
wzmacniać się
start learning
strenghten
zaszokowany, olśniony
start learning
stunned
komus udaje się coś zrobić
start learning
sb succeeds in doing sth
podejrzewać
start learning
suspect
powieść z suspensem
start learning
suspense
stawić czoło opanować
start learning
tackle
nabrać kogoś
start learning
take sb in
przerażający
start learning
terrifying
historia rozgrywa się w
start learning
the story is set in
całkowicie na wskroś
start learning
thoroughly
przemyślany
start learning
thoughtful
zbir, bandyta
start learning
thug
nieśmiało
start learning
timidly
mówiąc szczerze
start learning
to be frank to be honest
podstępnie wprowadzić w błąd
start learning
trick
nierozwiązany
start learning
unresolved
nietypowo
start learning
untypically
czarny charakter
start learning
villain
tom
start learning
volume
strefa działań wojennych
start learning
war zone
cudowny, niezwykły
start learning
wondrous
gwiazdorska obsada
start learning
all-star cast
projekcja tylna
start learning
back projection
za kulisami
start learning
backstage
oparty na
start learning
based on
rekordowa sprzedaż biletów
start learning
box office record
zdjęcia (w filmie)
start learning
camerawork
zbliżenie
start learning
close-up
ciągłość akcji
start learning
continuity
ekipa
start learning
crew
dialogi
start learning
dialogue
próba kostiumowa
start learning
dress rehearsal
garderoba
start learning
dressing room
maniak filmowy
start learning
film buff
ostateczny montaż
start learning
footage
materiał filmowy
start learning
footage
główna rola
start learning
leading role
nakręcić film na podstawie książki
start learning
make a book into a film
w plenerach
start learning
on location
dramaturg
start learning
playwright
wystawiać
start learning
put on
scenografia
start learning
scenery
plan
start learning
set
kręcić
start learning
shoot
ujęcie
start learning
shot
trema
start learning
stage fright
wejściówka
start learning
standby ticket
kaskaderzy
start learning
stunt people
megagwiazda
start learning
superstar
rola drugoplanowa
start learning
supporting role
miejsca na parterze przed sceną
start learning
the stalls
bywalec teatrów
start learning
theatregoer
ogłuszające oklaski
start learning
thunderous applause
efekty wizualne
start learning
visual effects
balkon
start learning
upper circle
dubler
start learning
understudy
płyta demo
start learning
demo album
nucić
start learning
hum
ścieżka dźwiękowa
start learning
score
fałszujący
start learning
out of tune
główny wokalista
start learning
lead singer
solistka
start learning
soloists
autor piosenek
start learning
song writer
kwartet smyczkowy
start learning
string quartet
skrzypaczka
start learning
violinist
z brązu
start learning
bronze
węgiel
start learning
charcoal
pejzaż
start learning
landscape
martwa natura
start learning
still life
akwarela
start learning
watercolour
występować jako artysta uliczny
start learning
busk
artysta uliczny
start learning
busker
centrum uwagi
start learning
centre of attention
przyciągnąć tłum
start learning
draw a crowd
połykacz ognia
start learning
fire eater
wróżbita
start learning
fortune teller
okrzyk zdumienia
start learning
gasp
nawiązywać kontakt
start learning
interact with
żywy posąg
start learning
living statue
mim
start learning
mime artist
naśladować parodiowac
start learning
mimic
bez ruchu
start learning
motionless
człowiek-orkiestra
start learning
one-man band
stanowisko miejsce
start learning
pitch
naruszenie porządku publicznego
start learning
public nuisance
pogląd
start learning
belief
realistycznie przestawiony
start learning
believable
osałamiająco
start learning
breathtakingly
wybitnie nowatorski
start learning
brilliantly inventive
z uznaniem przyjęty przez krytyków
start learning
critically acclaimed
niepokojący, zatrważający
start learning
disturbing
zajmujący
start learning
engaging
urzekający
start learning
entrancing
urzeczony
start learning
entranced
porywający
start learning
exhilarating
sugestywny
start learning
evocative
porażka
start learning
failure
naciągany
start learning
far-fetched
zamieszczać, przedstawiać
start learning
feature
klapa
start learning
flop
wielki, cudowny
start learning
glorious
podnoszący na duchu
start learning
heartwarming
cudowny
start learning
marvellous
świetny
start learning
neat
kontrola rodzicielska
start learning
parental guidance
zdezorientowany
start learning
puzzled
odbiór
start learning
reception
rekordowy
start learning
record-breaking
rewelacyjny
start learning
sensational
wielki hit
start learning
smash hit
znkomity
start learning
superb
przygnębiający
start learning
upsetting
ogłoszenie drobne
start learning
classified on
zawartość
start learning
content
uczestnik, uczestniczka
start learning
contestant
opisać zrelacjonować
start learning
cover
redaktor
start learning
editor
wolna prasa
start learning
free press
rubryka plotkarska
start learning
gossip column
lead, główka art
start learning
lead
aktualne wydarzenie
start learning
news event
artykuł o najnowszym wydarzeniu
start learning
news story
wart publikacji
start learning
newsworthy
ogólny zarys, pogląd
start learning
overview
serial tasiemcowy
start learning
soap opera
źródło informacji
start learning
source of information
podsumowanie
start learning
summary
bezstronny
start learning
unbiased
uczestnik, uczestniczka
start learning
contributor
ujawnić się na czacie, forum
start learning
de-lurk
wysyłanie obraźliwych wiadomości
start learning
flaming
śledzić forum internetowe
start learning
lurk
osoba śledząca forum internetowe
start learning
lurker
internauta
start learning
netizen
portal społecznościowy
start learning
social networking site
troll
start learning
troller
powiew
start learning
breeze
błazenek
start learning
clownfish
świt
start learning
daybreak
susza
start learning
drought
kret
start learning
mole
woda pitna
start learning
drinkalbe water
ślad ekologiczny
start learning
ecological footprint
papier z makulatury
start learning
recycled paper
napedzany energią słonczą
start learning
solar-powered

You must sign in to write a comment