Unit 6 - part 2

 0    28 flashcards    ciscomaniak9
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
bez dokonywania oceny
start learning
non-judgmental
staż
start learning
internship
pozycja w firmie/starszeństwo
start learning
seniority
zadawanie osobistych pytań
start learning
asking personal questions
współmałżonek
start learning
spouse
mianowanie do wyjazdu zagranicznego
start learning
overseas posting
mieć coś wspólnego
start learning
have something in common
zwierzchnik
start learning
superior
zwracać się do kogoś
start learning
to address
parzysta/nieparzysta liczba
start learning
even / odd number
siorbać
start learning
slurp
bekać
start learning
blech
wpłynąć na coś
start learning
to affect sth/to have an influence on sth
postrzeganie czasu
start learning
perception of time
umiejętności międzykulturowe
start learning
cross-cultural skills
kraj-gospodarz
start learning
the host country
wzorce zachowań
start learning
patterns of behavior
niegrzeczne i niewłaściwe
start learning
impolite and inappropriate
prawdopodobne do napotkania
start learning
likely to face
dostosowane rozwiązania szkoleniowe
start learning
customized training solutions
doradztwo w zakresie umiejętności
start learning
skills consultancy
etykieta społeczna
start learning
social etiquette
codzienne problemy
start learning
day-to-day issues
widoczne obawy
start learning
visible manifestations
globalne umiejętności
start learning
global competnce
Ujednolicić praktyki pracy
start learning
Harmonize working practices
niedoceniać
start learning
underestimated
przywitanie
start learning
greet

You must sign in to write a comment