Unit 5 Mission 1 FCE

 0    193 flashcards    AliceYoru
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pułapka na myszy
start learning
mousetrap
karton (kartonowy pojemnik na napoje)
start learning
cardboard drinks carton
zbić majątek
start learning
make a fortune
(być) na drodze, zawadzać
start learning
in the way
otrzymać, uzyskać
start learning
obtain
ekspert
start learning
expert
handlowy
start learning
commercial
konsultacja
start learning
consultation
opatentować
start learning
patent
sława
start learning
fame
z łatwością
start learning
with ease
amator
start learning
amateur
upór, wytrwałość
start learning
persistence
początkowy
start learning
initial
czasochłonny
start learning
time-consuming
wart zachodu
start learning
worthwhile
twórca
start learning
creator
multimilioner
start learning
multi-millionaire
krok, faza
start learning
step
najlepiej (byłoby), gdyby...; idealnie
start learning
ideally
luka na rynku
start learning
gap in the market
gigantyczny, ogromny
start learning
giant
oddzielacz ropy (np. od wody)
start learning
oil separator
przeoczyć
start learning
overlook
przebój jednego sezonu
start learning
one-time product
bardzo dobrze się sprzedający
start learning
best-selling
gra planszowa
start learning
board game
przeszkoda, bariera
start learning
barrier
importować
start learning
import
wyprodukowany (maszynowo)
start learning
manufactured
obliczenie
start learning
calculation
wystrzelić (np. rakietę)
start learning
launch
lądowanie
start learning
landing
zawdzięczać coś komuś
start learning
owe sth to sb
drogi, kosztowny
start learning
dear
niepodobny
start learning
dissimilar
inni niż, odmienny
start learning
unlike
wynik
start learning
outcome
łachmany
start learning
rags
Kopciuszek
start learning
Cinderella
bajka
start learning
fairy tale
ubóstwo
start learning
poverty
bogactwo
start learning
wealth
na widoku publicznym; na świeczniku
start learning
in the public eye
dziennikarz redagujący kronikę towarzyską
start learning
gossip columnist
cel
start learning
target
kradzież
start learning
theft
wykład
start learning
lecture
gorliwie, pełen entuzjazmu
start learning
eagerly
duża tablica reklamowa
start learning
hoarding
wejść na rynek
start learning
come on (to) the market
być w kontakcie z kimś
start learning
(keep/be/get) in touch with sb
w ruchu
start learning
on the move
popędzić, pognać
start learning
rush down
domownicy; gospodarstwo (domowe)
start learning
household
odpady
start learning
waste
prawie nie, mało co
start learning
hardly
oznaczać, przedstawiać
start learning
stand for
przetwarzać (z odpadów)
start learning
recycle
sztuczny, syntetyczny
start learning
manmade
złom
start learning
scrap metal
hrabstwo
start learning
county
gleba
start learning
soil
proszek do prania
start learning
soap powder
pasta do zębów
start learning
toothpaste
szczoteczka do zębów
start learning
brush
całkowicie
start learning
entirely
skrawek, ścinek
start learning
textile scrap
opona
start learning
tyre
bez niczyjej pomocy; w pojedynkę
start learning
single-handed
niemniej jednak
start learning
nonetheless
miejscowy, lokalny
start learning
local
puszka aluminiowa
start learning
aluminium can
zrozumienie, uświadomienie sobie
start learning
realisation
(w przeliczeniu) na głowę
start learning
per capita
kosz na śmieci
start learning
dustbin
eksportować
start learning
export
pozostający, pozostały
start learning
remaining
zakopywać, pochować (do grobu)
start learning
bury
miejsce, gdzie zakopywane są odpady (wysypisko)
start learning
landfill site
usunięcie, pozbycie się (czegoś); wywóz
start learning
disposal
stanowić (np. problem, zagrożenie)
start learning
pose
zapełnić się
start learning
fill up
pożądany
start learning
desirable
prądnica, generator
start learning
generator
zaopatrywać, dostarczać
start learning
supply
prowadzić, kierować
start learning
run
doradca rządowy
start learning
government adviser
dowodzić, argumentować
start learning
argue
mieć sens
start learning
make sense
głównie
start learning
mainly
opakowanie
start learning
wrapping
serwis informacyjny
start learning
news bulletin
przygnębiający
start learning
depressing
stanowić różnicę, mieć znaczenie
start learning
make a difference
w końcu, ostatecznie
start learning
after all
osiągać zysk
start learning
make a profit
dochodowy
start learning
money-making
wysyłać towary
start learning
ship
drogą lądową
start learning
cross-country
ograniczać, zmniejszać
start learning
cut down on
szkoła państwowa
start learning
state school
mrożony
start learning
frozen
szczelnie zamknięty, zapieczętowany
start learning
sealed
potrajać (się)
start learning
triple
popielniczka
start learning
ashtray
wydłużyć
start learning
elongate
wypuszczać powietrze
start learning
deflate
tkanina, materiał
start learning
fabric
w/pompować
start learning
pump
toksyczny
start learning
toxic
śmieci
start learning
garbage
zwijać
start learning
fold (up)
radny
start learning
councillor
doradca
start learning
counsellor
segregować, oddzielać
start learning
segregate
resztki (jedzenia)
start learning
leftovers
pozostałość
start learning
remnant
reszta
start learning
remainder
ubijać (np. jajka)
start learning
whisk
łyżka
start learning
spoon
zanieczyszczenie, skażenie
start learning
contamination
rozkładać się, gnić
start learning
decompose
pojemnik na szkło
start learning
bottle bank
wyrzucać
start learning
throw away
poziom morza
start learning
sea level
powódź
start learning
flood
żyzny
start learning
fertile
pustynia
start learning
desert
surowy
start learning
tight
wypuszczać, emitować; uwolnić
start learning
release
przystosować się (do czegoś)
start learning
adjust (to sth)
komisja
start learning
commission
miecznik (ssak morski)
start learning
killer whale
główna/największa atrakcja
start learning
top attraction
szczęka
start learning
jaw
agresja
start learning
aggression
zarządca, administrator
start learning
administrator
pokaz zwierząt morskich
start learning
marine show
zatoka
start learning
bay
wyrastać (z czegoś), przerastać
start learning
outgrow
uwięzienie, niewola; zamknięcie
start learning
confinement
wrogość
start learning
hostility
zbiegać, uciekać
start learning
flee
wyzwalać, uwalniać
start learning
liberate
wy/emancypować, wyzwolić
start learning
emancipate
schlebiać, zaszczycać
start learning
flatter
przewodzić (prąd)
start learning
conduct
wypisać/zwolnić do domu (np. pacjenta)
start learning
discharge
podatek
start learning
tax
uspokoić sumienie
start learning
clear one's conscience
cielę
start learning
calf
rozstrzygający, decydujący
start learning
crucial
kałamarnica (ryba)
start learning
squid
krewetka
start learning
prawn
pestycyd, środek owadobójczy
start learning
pesticide
intensywna metoda treningu zawodowych sportowców obejmująca aerobic i podnoszenie ciężarów
start learning
supercircuits
płytki (adj)
start learning
shallow
wioślarstwo
start learning
rowing
sztuki walki
start learning
martial arts
elastyczny, giętki, gibki
start learning
supple
opanowany przez świat przestępczy
start learning
crime-ridden
źle oświetlony
start learning
poorly-lit
uzupełniać, stanowić dodatek
start learning
supplement (with)
sesja
start learning
session
medytacja
start learning
meditation
dreszcz/yk (np. emocji)
start learning
thrill
członkostwo
start learning
membership
oddany, przywiązany
start learning
devoted
gra w piłkę nożną dla zabawy
start learning
kick-around
popisywać się/starać się imponować (czymś)
start learning
show off
liga
start learning
league
czysty, zupełny, absolutny
start learning
sheer
nadający się do wspinaczki
start learning
climbable
polisa ubezpieczeniowa
start learning
insurance policy
celować w czymś, być w czymś wybitnym
start learning
excel in
dziedzina
start learning
field
posiadać, mieć
start learning
possess
układać w stos
start learning
heap
archaiczny
start learning
archaic
lokator
start learning
lodger
stabilny, niezmienny
start learning
stable
wznosić, budować
start learning
erect
miły, sympatyczny
start learning
amiable
liść
start learning
leaf
szklarz
start learning
glazier
kosić trawę
start learning
mow
trawnik
start learning
lawn
krzew
start learning
shrub
staw
start learning
pond
wróżenie z linii dłoni (chiromancja)
start learning
palmistry
instalacja elektryczna
start learning
wiring
faza
start learning
stage

You must sign in to write a comment