unit 5 i 6

 0    122 flashcards    dagmararaczak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przyznawać się (do czegoś)
start learning
admit (to sth)
aprobować, pochwalać (kogoś/ coś
start learning
approve (of sb / sth)
uzbrojonych złodziei
start learning
armed robber
napad z bronią w ręku
start learning
armed robbery
spowodować (coś), ponosić winę (za coś), być odpowiedzialnym (za coś)
start learning
be responsible (for sth)
winić, obwiniać (za coś)
start learning
blame sb (for sth)
znaleźć (np. rozwiązanie problemu)
start learning
come up with sth
praca społeczna (wykonywana dobrowolnie lub nakazywana wyrokiem sądowym)
start learning
community service
obowiązkowy
start learning
compulsory
kara śmierci
start learning
death penalty
powstrzymywać, odstraszać (od czegoś)
start learning
deter sb (from doing sth)
rozbieżność zdań, niezgodność, sprzeczka
start learning
disagreement
niedowierzanie
start learning
disbelief
nieuczciwość, oszustwo
start learning
dishonesty
brak szacunku, lekceważenie
start learning
disrespect
sprawiedliwy, słuszny
start learning
fair
pokłócić się (z kimś), pogniewać się (na kogoś)
start learning
fall out (with sb)
przebaczyć komuś coś
start learning
forgive sb (for sth)
wojna gangów
start learning
gang violence
uchodzić (komuś) na sucho, upiec się (komuś)
start learning
get away with sth/ doing sth
zabierać się do czegoś
start learning
get round to sth/ doing sth
mieć prawo (do czegoś)
start learning
have the right (to sth)
areszt domowy
start learning
house arrest
nielegalny, bezprawny
start learning
illegal
oszustwo internetowe
start learning
internet fraud
sprawiedliwy
start learning
just
zbrodnia z użyciem noża
start learning
knife crime
legalny
start learning
legal
dożywocie
start learning
life sentence
ograniczający
start learning
limiting
spełaniać czyjeś oczekiwania
start learning
live up to sth
złe zachowanie
start learning
misbehaviour
złe obchodzenie się, znęcanie się, maltretowanie
start learning
mistreatment
nieszczęście, pech
start learning
misfortune
napastnik uliczny, rabuś uliczny
start learning
mugger
napaść uliczna, rabunek uliczny
start learning
mugging
obowiązkowy, obowiązujący
start learning
obligatory
przestępstwo
start learning
offence
przestępca
start learning
offender
dobrowolny
start learning
optional
przyznawać się (do czegoś), wyznawać (winę)
start learning
own up (to sth)
drobna kradzież
start learning
petty theft
wyrok
start learning
prison term
zabraniać, zakazywać (robienia czegoś)
start learning
prohibit sb/sth (from doing sth)
zabroniony, zakazany
start learning
prohibited
karać, wymierzać karę
start learning
punish sb (for sth)
przypisywać coś czymś
start learning
put sth down to sth
znosić kogoś/coś, wytrzymywać z kimś/ czymś
start learning
put up with sb/ sth
zwalniać, uwalniać, oswobadzać
start learning
release sb (from sth)
ograniczający
start learning
restrictive
pozbawić kogoś / coś (czegoś), zrabować (coś) komuś/ czemuś
start learning
rob sb / sth (of sth)
skazywać (na coś)
start learning
sentence sb (to sth)
osoba kradnąca towary ze sklepu
start learning
shoplifter
kradzież towarów ze sklepu
start learning
shoplifting
mandat za przekroczenie prędkości
start learning
speeding fine
powstrzymywać kogoś/ coś (od czegoś)
start learning
stop sb/ sth (from) doing sth
brać coś pod uwagę
start learning
take account of sb/sth
kradzież
start learning
theft
złodziej/złodziejka
start learning
thief
wandal
start learning
vandal
wandalizm
start learning
vandalism
dobrowolny
start learning
voluntary
kampania reklamowa
start learning
advertising campaign
baner
start learning
banner
duża tablica reklamowa/billboard
start learning
billboard
wizerunek marki
start learning
brand image
drobne ogłoszenie
start learning
classified ad
reklama
start learning
commercial
konsument
start learning
consumer
projektować, szkicować
start learning
design
wzór, deseń
start learning
design
wystawiać na pokaz
start learning
display
wystawa
start learning
display
potwierdzenie, aprobata, poparcie
start learning
endorsement
przygoda, przeżycie
start learning
experience
doznawać, przeżywać
start learning
experience
ulotka
start learning
flier
darmowe próbki
start learning
free samples
ilustrowany magazyn wydawany na błyszczącym papierze
start learning
glossy magazine
znaczna część
start learning
great part of
przemysł
start learning
industry
wpływ
start learning
influence
wpływać, oddziaływać, wywierać wpływ
start learning
influence
poufne informacje
start learning
insider knowledge
dżingiel
start learning
jingle
rozpoczynać, lansować
start learning
launch
znak firmowy, logo
start learning
logo
towary luksusowe
start learning
luxury goods
(ogromna) większość
start learning
(vast) majority
produkować, wytwarzać (maszynowo)
start learning
manufacture
rynek (zbytu)
start learning
market
wprowadzać na rynek (za pomocą reklamy)
start learning
market
agencja reklamowa
start learning
marketing agency
ogromny
start learning
massive
(zdecydowana) mniejszość
start learning
(tiny) minority
nieznaczny, mały, skromny
start learning
modest
przytłaczający, przygniatający
start learning
overwhelming
przekonać, namówić
start learning
persuade
reklama wyskakująca na ekranie komputera
start learning
pop-up ad
prezent, podarunek, upominek
start learning
present
przedstawiać
start learning
present
zysk
start learning
profit
obietnica, przyrzeczenie
start learning
promise
obiecywać, przyrzekać
start learning
promise
promować
start learning
promote
(duża) część
start learning
(large) proportion
zakup, nabytek
start learning
purchase
nabywać, zakupywać, dokonywać zakupu
start learning
purchase
zwrot pieniędzy, zwracać pieniądze
start learning
refund
prowadzić prace badawcze /naukowe //// badania, praca badawcza/ naukowa
start learning
research
sprzedawca (detaliczny), przedsiębiorstwo handlu detalicznego
start learning
retailer
niebezpieczeństwo, ryzyko/// narażać, ryzykować
start learning
risk
reprezentatywna grupa (do badań), próbka /// próbować
start learning
sample
znacząca ilość
start learning
significant amount
hasło, slogan
start learning
slogan
spam
start learning
spam
oferta specjalna
start learning
special offer
marketing szeptany
start learning
stealth marketing
obierać (kogoś / coś) za cel (np. działania, ataku)
start learning
target
kierunek / trend w modzie, tendencja, styl
start learning
trend
naciągać (kogoś na coś), oszukiwać
start learning
trick
gigantyczny
start learning
whopping

You must sign in to write a comment