Unit 4 Phrasal verbs Take

 0    47 flashcards    aberlicka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być podobnym (do kogoś), przypomniać kogoś
start learning
take after
wykupić, wypożyczyć
Wypożyczyłem wideo na sobotę
start learning
take out
I took the video out on Saturday
przystąpić (do czegoś), zacząć coś robić
start learning
take up
polubić
start learning
take to
zatrudniać mnie (pracowników)
start learning
take me on
przejmować obowiązki od kogoś, zastępować kogoś
start learning
take over from sb
zajmować
To zajmuje cały mój czas
start learning
take up
It takes up all my time
zatrudniać
On jest zatrudniony w banku
start learning
employ
He's employed in a bank
zaczynać coś robić
zaczął się śmiać
start learning
start doing
He started laughing
przypominać, być podobnym do
Sytuacja przypomina tą z Europy z 1940
start learning
resemble
The situation resembles that of Europe in 1940
zajmować
Zajmują sąsiednie biuro
start learning
occupy
They occupy neighbouring office
zaczynać lubić
start learning
start to like
zastępować
start learning
replace
nie istniejący
start learning
non-existent
wspaniały, świetny
start learning
terrific
przerażający
start learning
terrifying
straszny, okropny
start learning
terrible
krytyka, analiza krytyczna
start learning
criticism
pochwała, chwalić
start learning
praise
gorączkowy (bardzo, bardzo szybki)
start learning
frenetic
rozległy, olbrzymi, ogromny
start learning
vast
przypominać, być podobny do
start learning
resemble
rewolta, buntować się
start learning
revolt
prowadzenie, przywództwo
start learning
lead
czasami
start learning
at times
mylić, wprawiać w zakłopotanie
start learning
confuse
przedstawienie, występ, wyniki działalności
start learning
performance
kompetenty, fachowy
start learning
competent
oszałamiać
start learning
stun
oszałomiający
start learning
stunning
kula
start learning
bullet
zróżnicowanie,
start learning
variety
technika
start learning
technique
przekonująco
start learning
convincingly
ucharakteryzowany
start learning
choreographed
złożoność
start learning
complexity
pamiętny
start learning
memorable
Film jest rozgrywany w Anglii w latach 30-stych
start learning
Film is set in England in 1930s
grać (w filmie)
start learning
star
drażniący, irytujący
start learning
irritating
rola (filmowa)
start learning
role
księgarz
start learning
bookseller
nieprawdopodobny
start learning
unlikely
przekonujący
start learning
convincing
prosty, prostolinijny
start learning
straightforward
odtwarzać rolę, portretować, przedstawiać
start learning
portray
ledwie
start learning
hardly

You must sign in to write a comment