Unit 3 workbook

 0    75 flashcards    jejdjfjdjdjd
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
młodość, wiek dojrzewania
start learning
adolescence
dorosłość, pełnoletniość
start learning
adulthood
dzieciństwo
start learning
childhood
niemowlęctwo, dzieciństwo
start learning
infancy
wiek średni
start learning
middle age
starość
start learning
old age
wskaźnik urodzin
start learning
birth rate
śmiertelność
start learning
death rate
starszy
start learning
elderly
średnia długość życia
start learning
life expectancy
długość życia
start learning
lifespan
pielucha
start learning
nappy
dom spokojnej starości
start learning
nursing home
emeryt/emerytka
start learning
old-age-pensioner (OAP)
wiek emerytalny
start learning
retirement age
emerytura
start learning
state pension
dziecko, brzdąc
start learning
toddler
laska
start learning
walking stick
zmarszczka
start learning
wrinkle
wydarzenie zacieśniające więzy między ludźmi
start learning
(a) bonding experience
uwielbiać
start learning
adore
pyskować, niegrzecznie się odzywać
start learning
answer back
nadawać z kimś na tych samych falach
start learning
(be) on the same wavelenght as sb
być nieufnym, czujnym wobec kogoś
start learning
(be) wary of sb/sth
sprzeczać się z kimś
start learning
bicker with sb
chwalić się komuś czymś
start learning
boast to sb about sth
podkreślić czyjeś najgorsze cechy
start learning
bring out the worst in sb
zasypać przepaść międzypokoleniową
start learning
close the generation gap
wojowniczy
start learning
combative
zwierzać się komuś z czegoś
start learning
confide in sb about sth
tchórzliwy
start learning
cowardly
zakłócający spokój
start learning
disruptive
zazdrościć
start learning
envy
rodzina wielopokoleniowa
start learning
extended family
współczuć komuś
start learning
feel sorry for sb
pochlebiać
start learning
flatter
flirtować z kimś
start learning
flirt with sb
być z kimś w dobrych stosunkach
start learning
get on with sb
wykoleić się, zejść na złą drogę
start learning
go off the rails
mieć z kimś wiele/niewiele wspólnego
start learning
have a lot/nothing in common with sb
najbliższa rodzina
start learning
immediate family
obrazić
start learning
insult
pouczać kogoś w jakiejś kwestii
start learning
lecture sb about sth
patrzeć na kogoś z góry
start learning
look down on sb
szanować, poważać kogoś
start learning
look up to sb
nagabywać, nękać kogoś o coś
start learning
nag sb about sth
chwalić kogoś za coś
start learning
praise sb for sth
rozsądny
start learning
reasonable
zgadzać się z kimś
start learning
see eye to eye with sb
wybiegać
start learning
storm out
prosty
start learning
straightforward
dokuczać komuś z jakiegoś powodu
start learning
tease sb about sth
besztać, ganić kogoś za coś
start learning
tell sb off for sth
nieprzewidywalny
start learning
upredictable
ostrzegać kogoś przed czymś
start learning
warn sb about sth
zachowanie aspołeczne
start learning
anti-social behaviour
prześladowanie, tyranizowanie
start learning
bullying
biedny region
start learning
deprived area
zakład poprawczy
start learning
detention centre
popadać w kłopoty
start learning
get into trouble
interwencja
start learning
intervention
ofiara
start learning
victim
wałęsać się
start learning
wander the streets
wycofywać się
start learning
back down
zredukować, ograniczyć
start learning
cut sth down
milknąć, cichnąć
start learning
die down
remontować, odnawiać
start learning
do sth up
zatrzymywać, opóźniać coś/kogoś
start learning
hold sb/sth up
bagatelizować coś
start learning
play sth down
odstawiać, odkładać coś
start learning
put sth down
przenocować kogoś
start learning
put sb up
kompromitować kogoś
start learning
show sb up
zainteresować się, zająć się czymś
start learning
take sth up
odrzucić
start learning
turn sth down
kończyć coś
start learning
wind sth up

You must sign in to write a comment