Unit 3 SZKOŁA pod.

 0    151 flashcards    matstu03p
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

przedmioty artystyczne
start learning
arts subjects

biology

chemistry

podwójna lekcja
start learning
double lesson

języki obce
start learning
Foreign Languages

geography

history

nauki humanistyczne
start learning
humanities

informatyka
start learning
IT / information technology

matematyka
start learning
mathematics

music

PE / physical education

physics

język polski
start learning
Polish

religious education

przedmioty ścisłe
start learning
science subject

nauki społeczne
start learning
social sciences

nagroda / nagrodzić
start learning
award

oszukiwać, ściągać
start learning
cheat

przepisać, skopiować
start learning
copy

cram

diploma

egzamin semestralny na koniec roku x2
start learning
end-of term / end-of-year exam

arkusz egzaminacyjny
start learning
exam paper

examination

dodatkowe lekcje
start learning
extra lessons

podejść do egzaminu
start learning
take the exam


egzamin końcowy
start learning
Final Exam

zostać złapanym
start learning
get caught

otrzymać wyniki
start learning
Get Results

wystawić oceny
start learning
give marks

składać się na
start learning
go towards

grade / mark

uczyć się na pamięć
start learning
memorise

egzamin próbny
start learning
mock / practice examarkusz egzaminacyjny z poprzednich lat
start learning
past paper

praktyczny
start learning
practical

zdawać ponownie
start learning
retake

powtarzać do
start learning
revise for

egzamin kończący naukę w szkole
start learning
school-leaving exam

send out

podejść do testu
start learning
take a test

test, klasówka
start learning
test

written

absent

bell

break

dręczyć, prześladować
start learning
bully

sprawdzić (swoją) pracę
start learning
check your work

skupić się
start learning
concentrate

podręcznik
start learning
coursebook

praca okresowa
start learning
coursework

program nauczania
start learning
Curriculum

termin wykonania pracy
start learning
deadline

dictation

odrabiać lekcje
start learning
do your homework

prowadzić badania
start learning
do research

wykonać / napisać zadaną pracę
start learning
do / write an assigment

napisać wypracowanie, esej
start learning
do / write an essay

zostać zawieszonym
start learning
get suspended

przedstawić prezentację
start learning
give a presentation

wygłosić referat na temat
start learning
give a talk on

oddać pracę domową
start learning
hand in homework

przerwa na lunch
start learning
Lunch break

style uczenia się
start learning
learning styles

robić błędy
start learning
make mistakes

opuszczać lekcje
start learning
miss lessons

motywować
start learning
motivate

motywujący
start learning
motivating

notebook

drugie śniadanie
start learning
packed lunch

strój sportowy
start learning
PE kit

prezentować, obecny
start learning
present

praca projektowa
start learning
project work

zgłosić kogoś, donieść na kogoś
start learning
report someone

zadawać pracę
start learning
set homework

zwolnienie z powodu choroby
start learning
sick note

autobus szkolny
start learning
school bus

rok szkolny
start learning
school year

zrobić sobie rok przerwy między szkołą średnią a studiami
start learning
take a gap year

robić notatki
start learning
take notes

term

plan zajęć
start learning
time table

pracować nad projektem
start learning
work on a project

pracować w parach
start learning
work in pairs

woźny / woźna
start learning
caretaker

kolega / koleżanka z klasy
start learning
classmate

asystent / asystentka nauczyciela
start learning
classroom assistant

wychowawca
start learning
form tutor

dyrektor szkoły
start learning
headmaster

dyrektorka szkoły
start learning
headmistress

pupil, student

grono pedagogiczne
start learning
staff

student

nauczyciel
start learning
teacher

stołówka, bufet
start learning
canteen

sala lekcyjna
start learning
classroom

świetlica
start learning
common room

corridor

sala gimnastyczna
start learning
gymnasium

gabinet dyrektora szkoły
start learning
head teacher's office

pracownia (fizyczna lub chemiczna)
start learning
laboratory

biblioteka
start learning
library

plac zabaw, boisko
start learning
playground

sports field

pokój nauczycielski
start learning
staffroom

lecture theatre

uczęszczać na kurs
start learning
attend a course

należeć do
start learning
belong to

impreza charytatywna
start learning
charity event


wycieczka w ramach wymiany międzyszkolnej
start learning
exchange trip

zajęcia pozalekcyjne
start learning
extracurricular activities

impreza zorganizowana do zbierania funduszy
start learning
fundrasing event

brać udział w
start learning
take part in

wstąpić do klubu / stowarzyszenia
start learning
join the club / a society

member

pay attention

wycieczka szkolna
start learning
school trip

society

obóz letni
start learning
summer camp

training

wolontariat
start learning
voluntary work

academy

szkoła koedukacyjna
start learning
coeducational school

kolegium, szkoła pomaturalna
start learning
college

szkoła ogólnokształcąca przyjmująca wszystkich uczniów, bez względu od ich wyników w nauce
start learning
comprehensive (school)

uczyć się zawodu
start learning
do vocational training

szkoła podstawowa x2
start learning
elementary school, primary school

szkoła średnia przyjmująca uczniów, którzy zadli egzamin wstępny
start learning
grammer school

szkoła średnia x2
start learning
high school, secondary school

szkoła prywatna
start learning
independent school, private school

w USA szkoła średnia dla uczniów 13-15 lat
start learning
junior high school

przedszkole
start learning
kindergarten

nursery

szkoła żeńska/męska
start learning
single-sex school

szkoła państwowa
start learning
state school

uniwersytet
start learning
university

zaniepokojony
start learning
concerned

zdezorientowany
start learning
confused

rozczarowany
start learning
disappointed

wydobyć, uzyskać
start learning
elicit

podkreślić
start learning
emphasize

narzucać, wymusić
start learning
enforce

zapewnić, upewnić się
start learning
ensure

familiar

przerażony
start learning
frightened

pod wrażeniem
start learning
impressed


You must sign in to write a comment