Unit 3 c i d

 0    43 flashcards    magdagrabczewska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
żywy
Czy ten komar jest nadal żywy?
start learning
alive
Is this mosquito still alive?
wejść na pokład samolotu
start learning
board a flight
butelka
start learning
bottle
zepsuć się
Nie znoszę, kiedy psuje mi się samochód!
start learning
to break down
I hate when my car breaks down!
złamać prawo
start learning
to break the law
wwieźć
start learning
bring into
przypadek
start learning
case
oskarżyć
start learning
charge
sprawdzić, skontrolować
start learning
check, check
zawartość
Zawartość tej strony nie jest zbyt interesująca.
start learning
content
The content of this site is not very interesting.
celnik
Celnik poprosił mnie o otworzenie walizki.
start learning
customs officer
The customs officer asked me to open my suitcase.
zgłaszać do oclenia
start learning
declare
opóźnienie
Chcielibyśmy przeprosić za opóźnienie polskiego samolotu LOT.
start learning
a delay
We'd like to apologize for the delay of the Polish Lot plane.
pusty
Musimy iść na zakupy, bo lodówka jest pusta.
start learning
empty
We need to go shopping because the fridge is empty.
gatunki zagrożone
start learning
endangered species
przedziurawiona opona
start learning
flat tyre
dostać poparzenia słoneczne
start learning
get sunburn
płyn
start learning
liquid
zagubiony bagaż
start learning
lost luggage
przegapione loty
start learning
missed flights
pasażer
Samolotem podróżuje 350 pasażerów.
start learning
a passenger
There are 350 passengers on board of this plane.
paszport
Do podróży po Unii Europejskiej nie potrzebujesz paszportu.
start learning
passport
You don't need a passport to travel in the EU.
trucizna
start learning
poison
konserwować
start learning
to preserve
problem
Mam problem.
start learning
problem
I've got a problem.
guma, przebicie dętki
start learning
puncture
ujawnić
start learning
reveal
gad
start learning
a reptile
bezpieczeństwo
W poniedziałek są warsztaty poświęcone bezpieczeństwu w pracy.
start learning
security
On Monday there is a workshop on safety rules.
skorpion
start learning
scorpion
oświadczyć
start learning
declare, state
kraść
Ktoś musiał ukraść jej torebkę, kiedy nie patrzyła.
start learning
to steal
Someone must have stolen her bag when she wasn't looking.
niespodzianka
Przygotujmy im niespodziankę.
start learning
surprise
Let's prepare a surprise for them.
wyłączyć
start learning
to switch off
podejmować ryzyko
start learning
take risks
korek
start learning
traffic jam
podróżować
Czy wolisz podróżować z grupą znajomych czy samotnie?
start learning
to travel
Do you prefer to travel with several friends or alone?
portfel
Gdzie jest twój portfel?
start learning
wallet
Where is your wallet?
fauna i flora (zwierzęta i rośliny)
start learning
wildlife
przyłączyć się
start learning
join
rodzice
Kocham i szanuję swoich rodziców.
start learning
parents
I love and respect my parents.
plan
Musimy zdefiniować nasz plan.
start learning
plan
We need to define our blueprint.
razem
Nie zsumowałeś wszystkiego razem.
start learning
together
You haven't added all the figures together.

You must sign in to write a comment