Unit 3 A good job

 0    146 flashcards    hytyjtyjtyujyukj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
księgowy
start learning
accountant
pilot
start learning
aircraft pilot
stewardesa
start learning
air hostess
kontroler ruchu powietrznego
start learning
air-traffic controller
kandydat
start learning
applicant
podanie
start learning
application
składać podanie
start learning
apply
archeolog
start learning
archeologist
astronauta
start learning
astronaut
sportowiec
start learning
athlete
bankier
start learning
banker
kosmetyczka
start learning
beauty therapist
sprawować nadzór
start learning
be in charge of
budowniczy
start learning
builder
plac budowy
start learning
building
centrum telefoniczne
start learning
call centre
kariera
start learning
career
dozorca
start learning
caretaker
stolarz
start learning
carpenter
wykonywać
start learning
carry out
twórczy
start learning
creative
wymagający
start learning
challenging
szef kuchni
start learning
chef
opiekunka do dzieci
start learning
child minder
urzędnik państwowy
start learning
civil servant
górnik
start learning
coal miner
kolega z pracy
start learning
colleague
pewny siebie
start learning
confident
sumienny
start learning
conscientious
chętny do współpracy
start learning
co-operative
pomysłowy
start learning
creative
zajmować się/dawać sobie z czymś radę
start learning
deal with
stopień
start learning
degree
asystent stomatologa
start learning
dental assistant
zdeterminowany
start learning
determined
zarabiać
start learning
earn
elektryk
start learning
electrician
pracodawca
start learning
employer
energiczny
start learning
energetic
pełen zapału
start learning
enthusiastic
wypełniać
start learning
fill in
w dobrej formie
start learning
fit
instruktor fitnessu
start learning
fitness instructor
elastyczny
start learning
flexible
steward
start learning
flight attendant
zabierać się do pracy
start learning
get down
rzucać palenie
start learning
give up
absolwent studiów wyższych
start learning
graduate
pracowity
start learning
hard-working
dochód
start learning
income
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
interview
specjalista ds. informatycznych
start learning
IT consultant
laboratorium
start learning
laboratory
robotnik
start learning
labourer
zwalniać z pracy
start learning
lay off
pożyczka
start learning
loan
kierowca ciężarówki
start learning
lorry driver
mechanik
start learning
mechanic
ręczny
start learning
manual
matematyk
start learning
mathematician
nie wymagający kwalifikacji
start learning
menial
mniejszość
start learning
minority
pielucha
start learning
nappy
nauczyciel pracujący w żłobku lub przedszkolu
start learning
nursery schoolteacher
na zwolnieniu
start learning
off work
samodzielnie
start learning
on your own
optyk
start learning
optician
bez pracy
start learning
out of work
papierkowa robota
start learning
paperwork
w niepełnym wymiarze godzin
start learning
part-time
aptekarz
start learning
pharmacist
tynkarz
start learning
plasterer
hydraulik
start learning
plumber
policjant
start learning
police officer
uprzejmy
start learning
polite
polityk
start learning
politician
pozytywny
start learning
positive
ludzie
start learning
public
odkładać coś
start learning
put away
recepcjonista
start learning
receptionist
biuro pośrednictwa
start learning
recruitment agency
referencje
start learning
reference
śmieciarz
start learning
refuse collector
solidny, pewny siebie
start learning
reliable
badacz
start learning
research scientist
przejść na emeryturę
start learning
retire
satysfakcjonujący
start learning
rewarding
pensja
start learning
salary
przedstawiciel handlowy
start learning
sales representative
zmotywowany
start learning
self-motivated
organizować, zakładać
start learning
set up
zmiana
start learning
shift
pracownik socjalny
start learning
social worker
programista komputerowy
start learning
software programmer
rzecznik
start learning
spokesperson
stresujący
start learning
stressful
dofinansowany
start learning
subsidised
nadzorować
start learning
supervise
chirurg
start learning
surgeon
podejrzenie
start learning
suspicion
nużący
start learning
tedious
telesprzedawca
start learning
telesales operator
dbały
start learning
thoughtful
praktykant, stażysta
start learning
trainee
tłumacz
start learning
translator
godny zaufania
start learning
trustworthy
niewykwalifikowany
start learning
unskilled
zawodowy
start learning
vocational
dobrze płatny
start learning
well-paid
pracować nad
start learning
work on
obliczać, rozwiązywać, trenować
start learning
work out
aktor/aktorka
start learning
actor/actress
pracownik budowy
start learning
construction worker
strażak
start learning
firefighter
zbieracz owoców
start learning
fruit picker
kierownik/kierowniczka
start learning
manager/manageress
model
start learning
model
pielęgniarka
start learning
nursery schoolteacher
inspektor policji
start learning
police inspector
bagażowy
start learning
porter
sprzedawca
start learning
sales assistant
naukowiec
start learning
scientist
sekretarz
start learning
secretary
kelner/kelnerka
start learning
witer/waitress
młodociany pracownik
start learning
yuth worker
odbierać telefony
start learning
answet the phone
robić zapasową kopię
start learning
back up
kierować
start learning
be in charge of
zajmować się ludźmi
start learning
deal with the public
wykonywać prace ręcznie
start learning
do manual work
wykonywać papierkową robotę
start learning
do paperwork
zarabiać pieniądze
start learning
earn money
obsługiwać klientów
start learning
serve customers
sumować
start learning
total up
korzystać z komputera
start learning
use a computer
pracować w biurze
start learning
work in an office
pracować w zespole
start learning
work in a team
pracować samemu
start learning
work on your own
źle płatny
start learning
badly-paid
ruchliwy
start learning
busy
pracować na zmiany
start learning
do shift work
łatwy
start learning
easy
w pełnym wymiarze godzin
start learning
full-time
zabawny
start learning
fun
wykwalifikowany
start learning
skilled
nudny
start learning
tedious

You must sign in to write a comment