unit 2 prawniczy

 0    124 flashcards    mmakowiecki10
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
spółka osobowa [don’t have capital]
start learning
partnership
spółka kapitałowa [have a share capital
start learning
company / corporation [AmE] kapitał zakładowy]
osobowość prawna
start learning
legal personality
osoba prawna
start learning
legal entity / person
osoba fizyczna
start learning
natural person
nieruchomość
start learning
real estate, property
udziałowcy
start learning
share holders
zarząd
start learning
management board / board of directors / Board
członek zarządu
start learning
director AmE / officer BrEn
zarząd jednoosobowy
start learning
Sole director
„dyrektor administracyjny”
start learning
company secretary
mianować / zwalniać
start learning
appoint / dismiss the board
Prezes
start learning
CEO = Chief Executive Officer
Dyrektor Finansowy?
start learning
CFO = Chief Financial Officer
Prezes / przewodniczący Rady Nadzorczej
start learning
Chairman / chairwoman / chairperson
Rada Nadzorcza
start learning
Supervisory Board
oszustwo
start learning
fraud
„zasłona korporacyjna”
start learning
corporate veil
przekroczenie kompetencji
start learning
ultra vires
izoluje / chroni
start learning
insulate
however
start learning
Nonetheless
potwierdzenie dokonania wpisu do KRS / "konstytucja spółki"
start learning
certificate of incorporation / articles of incorporation
zwijać (np. interes) [przeszły wound up]
start learning
wind up
PIT
start learning
personal income tax
CIT
start learning
corporate income tax
przywileje
start learning
privilages
notowana na giełdzie
start learning
Listed on the stock exchange
akcje
start learning
stock
business vehicles
start learning
forms of doing business
cele spółki (PKD)
start learning
company objects
pozwolenie
start learning
may = probability / permission
tryb rozkazujący, musi, powinien
start learning
shall = czy mam / obligation
warunki
start learning
stipulations, provisions = terms and conditions
document który czytam, o którym mowa / do którego /
start learning
here in / to / after, / for / HEREINAFTER
document, o którym była mowa wcześniej
start learning
there in / to / after / for
modyfikować, zmodyfikowany, modyfikacja
start learning
modify, modified, modification
w jej miejsce
start learning
in lieu thereof
uchylone przez
start learning
repealed by
uprzywilejowana do
start learning
entitled to
przysługuje
start learning
be vested in
pod warunkiem
start learning
provided
zmieniony
start learning
revised / amended
zakazany
start learning
proscribed
uchylony
start learning
repeal
zastrzec / przewidywać
start learning
stipulate
określić, sprecyzować
start learning
specify
zakazać
start learning
proscribe
przepisać, nakazać
start learning
prescribe
kolejny
start learning
succeeding
następujący, dalszy, upływający
start learning
elapsing
wynikający
start learning
ensuing
kolejny
start learning
subsequent
wcześniejszy
start learning
prior
wykluczać
start learning
preclude
pozwolić
start learning
permit
ubiec, uprzedzić
start learning
forestall
zapobiec
start learning
prevent
w czyimś imieniu
start learning
on behalf of
ciekawy
start learning
curious
wspólne przedsięwzięcie (kilka małych przedsiębiorców/spółek łączy sie w celu wykonania czegoś i rozchodzą się z powrotem)
start learning
joint venture
oferta przetargowa
start learning
tender
pokrótce
start learning
briefly
liquidator
start learning
likwidator
syndyk
start learning
official receiver
deklaracja podatkowa
start learning
IRS
regulamin
start learning
bylaws / articles of association
zrównoważony
start learning
balance
proporcjonalnie
start learning
pro rata basics
bilans
start learning
balance sheet
kapitał zakładowy
start learning
issued capital
kapitał docelowy
start learning
authorized capital / nominal capital
statut z przepisami dot. wnętrza spółki
start learning
articles of association
statut z kapitałem docelowym
start learning
memorandum of association
akt założycielski
start learning
certificate of incorporation
podmiot prawny
start learning
legal enity
odpowiedzialność przebijająca
start learning
lift the corporate veil
przekroczenie kompetencji
start learning
ultra vires
przetarg
start learning
bid
oferta przetargowa
start learning
tender
pokrótce
start learning
briefly
wykupić, umorzyć, amortyzacja np. udziałów
start learning
redeem
umorzenie przez sąd
start learning
to discontinue the case
1. with respect or relation to 2. as indicated by
start learning
in terms of
while, during
start learning
in the course of
for the purpose of / by the route through
start learning
by way of
as an answer to; in reply to
start learning
in response to
popełnić, przeskrobać
start learning
perpetrate
powołać
start learning
appoint
pomijać
start learning
omit
wymagać
start learning
require
raz w roku
start learning
regular / annual meeting
uchwała
start learning
resolution
next / following year
start learning
ensuing year
resolution send to the shareholders / korespondecyjnie do następnych wspólników / uchwała obiegowa
start learning
written resolution
ład korporacyjny = organy spółki i relacje między nimi / company, corporate body
start learning
corporate governance
problem
start learning
issue
wrogi
start learning
hostile
walka na upoważnienia przy przejęciu spółki, aby zarząd był z nowej spółki
start learning
proxy fight
blokować
start learning
obstruct
przewiduje
start learning
anticipated
panować, dominować
start learning
prevail
wątpliwy
start learning
dubious
niechętny
start learning
reluctant / unwilling
make it difficult
start learning
abstract
uniemożliwiać
start learning
preclude
panować, dominować
start learning
prevail / win
według uznania / as they wanted
start learning
discretion of the board
odpowiedzialność solidarna (jak z jednego zabranie, to z drugiego ściągnie się więcej)
start learning
to be jontly and severally liable / joint and several liability
działanie w najlepszym interesie innych
start learning
fiduciary duty
ingerować
start learning
interfere
odzwierciedlenie
start learning
reflected
niewypłacalność
start learning
insolvency
person appointed by the company to examine the company's accounts and to report to the shareholders annually on the accounts
start learning
auditor
company's chief administrative officer (finance duties, personnel administration, etc)
start learning
company secretary
person elected by the shareholders to manage the company and decide its general policy
start learning
director
person appointed by a court, the company or its creditors to wind up the company's affairs
start learning
liquidator
director responsible for the day-to-day operation of the company
start learning
managing director
officer of the court who commonly acts as a liquidator of a company being wound up by the court
start learning
official receiver
person egaged in developing a company
start learning
promoter
person appointed by a shareholder to attend and vote at a meeting in his place
start learning
proxy
person appointed by creditors to oversee the repayment of debts
start learning
receiver
member of the company by virtue of an acquisition of shares
start learning
shareholder
nabycie
start learning
acquisition
warunek wstępny
start learning
prerequisite

You must sign in to write a comment