Unit 2 -Companies

 0    54 flashcards    pawelkubeczak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
family-owned company
start learning
rodzinna firma
multinational copmany
start learning
wielonarodowa firma
Retailing
start learning
sprzedaż detaliczna
Tourism
start learning
Turystyka
Construction
start learning
Budownictwo
Manufacturing
start learning
manufaktura
Finnish/Finland
start learning
Fiński/Finlandia
Japanese/Japan
start learning
Japoński / Japonia
Korean
start learning
Koreański/Koreańczyk / Koreanka
oil and gas
start learning
ropa naftowa i gaz
quotation
start learning
cytat
car manufacturer
start learning
producent samochodów
Internet-equipment supplier
start learning
Dostawca sprzętu Internetowego
Electronic-goods maker
start learning
producent elektroniki
Telecomunications
start learning
Telekomunikacja
fashion/retail
start learning
Moda / handel detaliczny
head office
start learning
Siedziba firmy
market share
start learning
udział w rynku
net profit
start learning
zysk netto
parent company
start learning
firma matka
share price
start learning
cena akcji
subsidiary
start learning
spółka zależna/jednostka
turnover
start learning
obrót (finansowy w firmie)
workforce
start learning
siła robocza
Percent/percentage "persentydz"
start learning
Procent/procentowy
pleased/glad
start learning
zadowolony x2
demand
start learning
popyt/żądać
cashflow
start learning
przepływ pieniędzy
able to
You may not be able to do all at once.
start learning
zdolny do
Możesz nie być zdolny zrobić wszystko naraz.
recently
I wonder if you heard from him recently.
start learning
ostatnio
Zastanawiam się, czy miałeś ostatnio jakieś wieści od niego.
loyal
He was loyal, just as she had said in her letter
start learning
lojalny
On był lojalny, dokładnie tak jak ona napisała w liście.
dedicated
He's a loving husband and dedicated father.
start learning
oddany/dedykować
On jest kochającym mężem i oddanym ojcem.
valuable
Do you have any idea how valuable this stuff is?
start learning
wartościowy / cenny
Masz jakiekolwiek pojęcie, jak wartościowe są te rzeczy?
chairman
He was appointed chairman of the committee
start learning
przewądniczący/prezes
On został mianowany przewodniczącym komitetu.
chief executive officer (CEO)
start learning
dyrektor naczelny (CEO)
expected
His expected promotion was a big event.
start learning
spodziewany/oczekiwany
Jego oczekiwany awans był dużym wydarzeniem.
appear
He appeared out of nowhere. Everything, in his eyes, appeared so old.
start learning
pojawić się/wydawać się
On pojawił się znikąd. Wszystko w jego oczach wydawało się takie stare.
announce
Tom and Mary have finally announced their engagement.
start learning
ogłaszać, zapowiadać, oznajmiać
Tom i Mary wreszcie ogłosili swoje zaręczyny.
set up
start learning
utworzyć/założyć/przygotować
Instead
Add honey to my tea instead of sugar.
start learning
Zamiast
Dodaj miód do mojej herbaty zamiast cukru.
obvious/obviously
It isn't so obvious to me./Obviously there are small changes.
start learning
oczywisty/oczywiście
To nie jest dla mnie takie oczywiste./Oczywiście, są małe zmiany.
successor
Mam nadzieję, że znajdziesz dobrego następcę dla mnie po emeryturę.
start learning
następca (w pracy, na stanowisku)
Mam nadzieję, że znajdziecie dobrego następcę na moje stanowisko po tym, jak odejdę na emeryturę.
consider
Czy kiedykolwiek rozważyć taką możliwość?
start learning
rozważać
Czy kiedykolwiek wziąłeś pod uwagę tamtą możliwość?
particularly/ especially
They were particularly nice yesterday.
start learning
Szczególnie x2
Oni byli wczoraj szczególnie mili.
foreigner
start learning
obcokrajowiec
revolutionary war
start learning
rewolucyjna wojna
revenue
Musisz zadeklarować swoje dochody na formularzu podatku dochodowego.
start learning
przychód
Musisz zadeklarować swój dochód na formularzu podatku dochodowego.
overseas
overseas market
start learning
za granicą
rynek zagraniczny
whether "łewa"
I was wondering whether you would like to go for a coffee next week.
start learning
czy
Zastanawiałem się, czy nie chciałabyś pójść na kawę w przyszłym tygodniu.
took over
start learning
przejąć
disastrous
start learning
fatalny, katastrofalny
However
This is easy to do. However, there are catches.
start learning
Niemniej jednak / Jednakże
To jest łatwe do zrobienia. Jednak są haczyki.
although
Although it's a nice day, I will stay at home.
start learning
mimo że / chociaż
Mimo że jest ładny dzień, zostanę w domu.
argue with someone
start learning
spierać się z kimś

You must sign in to write a comment