Unit 2 B2.1

 0    39 flashcards    Przybylinho
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
miejski
start learning
urban
wiejski
start learning
rural
podmiejski
start learning
suburban
przedmieścia
start learning
residental
elegancka dzielnica
start learning
smart
blokowiska
start learning
inner city
dzielnica stojąca się popularna
start learning
up-and-comming
stara dzielnica
start learning
long established
Niedawno postawione
start learning
recently developed
domek jednorodzinn(wolnostojący)
start learning
detached house
godziny szczytu
start learning
rush hour
pożądany obszar
start learning
desirable area
hałas
start learning
noise pollution
środowisko naturalne
start learning
natural environment
elektrownia wiatrowa
start learning
wind farm
działalność związana z kulturą
start learning
cultural activities
miedzynarodowa atmosfera
start learning
cosmopolitan atmosphere
przestępczość
start learning
crime rate
Punkty recyklingu
start learning
recycling points
Przyjazne sąsiedztwo
start learning
friendly neighbourhood
Otwarte przestrzenie
start learning
Open spaces
połączenia komunikacyjne
start learning
transport connections
bezmyślny wandalizm
start learning
mindless vandalism
natężenia ruchu
start learning
traffic congestion
energii ze źródeł odnawialnych
start learning
renewable energy
Kwestia ochrony środowiska
start learning
environmental issue
porzucone samochody
start learning
abandoned cars
Mieszkalny blok
start learning
appartment block
środowisko miejskie
start learning
urban environment
Według nowego sondażu
start learning
according to a new survey
badanie Rząd zlecił
start learning
the goverment commissioned survey
przeznaczony do pomiaru
start learning
designed to measure
Sondaż ustalił również
start learning
the survey also established
był to problem podobnej skali
start learning
was a problem of domiar scale
postawione wyżej w rankingu
start learning
ranked much more highly
badanie przeprowadzone przez
start learning
the study carried out for
badanie stwierdza
start learning
the survey finds
paliwa kopalne
start learning
fossil fuels
lodowce
start learning
glaciers

You must sign in to write a comment