UNIT 10.1.1

 0    91 flashcards    walekszostek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pollute
start learning
zanieczyszczać
pollutant
start learning
substancja zanieczyszczająca
pollution
start learning
zanieczyszczenie
polluting
start learning
zanieczyszczający
non polluting
start learning
niezanieczyszczający
polluted
start learning
zanieczyszczony
aircraft emissions from burning fuel
start learning
lotnicze wydzieliny ze spalania paliwa
discharge of oil
start learning
ubytek oleju
traffic exhausts
start learning
gazy spalinowe ruchu
fumes
start learning
spaliny
exhaust pipe
start learning
rura wydechowa
oil spilage
start learning
wyciek oleju
smoke from factory chimney
start learning
dym z komina fabryki
untreated sewage
start learning
nieoczyszczone ścieki
effluent
start learning
ścieki
pesticides
start learning
pestycydy
agriculture chemicals
start learning
chemikalia rolnicze
watercourse
start learning
ciek wodny
waste in landfill
start learning
odpady na wysypisku
solid
start learning
ciało stałe
flash
start learning
spuszczać wodę
bleach
start learning
wybielacz
soil
start learning
gleba
sewage
start learning
ścieki
sewer
start learning
kanał ściekowy
sewage treatment plant
start learning
oczyszczalnia ścieków
drain into
start learning
odprowadzać do
disease carrying
start learning
niosący chorobę
waste water
start learning
woda odpływowa
sedimentation tank
start learning
osadnik
sludge
muł
start learning
szlam
digester tank
start learning
komora fermentacji osadów
thicken
start learning
zagęszczać
break down
start learning
rozkładać
sand bed
start learning
złoże piaskowe
aeration tank
start learning
komora napowietrzania
grit
gruby piasek
start learning
żwir
landfill
start learning
wysypisko
sprinkle
polewać
start learning
nasypać
clinker
start learning
klinkier
containing
start learning
zawierający
dissolve
start learning
rozpuszczać się
replenish
start learning
uzupełniać
screen
start learning
przesiewać
germs
start learning
zarazki
tanker
start learning
cysterna
disinfectant
start learning
środek dezynfekujący
grid
ruszt
start learning
kratka
siatka
twig
start learning
gałązka
impurity
start learning
nieczystość
microstrainer
start learning
mikrosito
sulphate
start learning
siarczan
sulphur
start learning
siarka
pricing
start learning
wycena
aerated
start learning
napowietrzony
showerhead
start learning
sitko natryskowe
alluvial
start learning
naniesiony
deposit
osad
start learning
złoże
sustainable
start learning
nienaruszający równowagi biologicznej
sustainability
start learning
nienaruszanie równowagi biologicznej
resort development
start learning
rozwój kurortu
solid waste management
start learning
utylizacja odpadów stałych
environmental assessment
start learning
ocena oddziaływania na środowisko
sustainable developement
start learning
zrównoważony rozwój
vacuum
start learning
próżnia
fertilize
start learning
nawozić
flue gas treatment
spalinowych
start learning
oczyszczanie gazów kominowych
self-sufficient
start learning
samowystarczalny
remediation
start learning
rekultywacja gleby
wetland
start learning
środowisko podmokłe
impact
start learning
wpływ
bird reserve
start learning
rezerwat ptaków
flash mixer
start learning
mikser do koagulacji wody
water purification
start learning
oczyszczanie wody
crack
start learning
pęknięcie
drain
start learning
studzienka ściekowa
overflow
start learning
przelać się
reservoir
start learning
zbiornik
insist
start learning
nalegać
valve
start learning
zawór
delay
start learning
opóźnienie
leak
start learning
przeciek
maintenance
start learning
utrzymanie
safeguard
start learning
zabezpieczenie
convert
start learning
przekształcać
plastic film
start learning
folia z tworzywa sztucznego
oil pollution
start learning
zanieczyszczenie ropą
office-based job
start learning
praca biurowa
in terms
start learning
pod względem
significant
start learning
znaczący
rapid sand filter
start learning
filtr piaskowy pospieszny

You must sign in to write a comment