unit 10 - inne

 0    54 flashcards    stefcia
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pomieszczenia, obiekty
start learning
facilities
zalecenia, polecenie
start learning
recommendations
łączenie, wiązanie
start learning
linking
najmniej lubić
start learning
least like
oferować, proponować
start learning
offer
naprawdę, właściwie
start learning
actually
gościł
start learning
hosted
gościć, gospodarz domu
start learning
host
zazwyczaj, zwykle
start learning
ordinarily
fabryka
start learning
plant
współdziałający, interaktywny
start learning
interactive
doświadczenie, przeżcycie
start learning
experience
centrum klienta
start learning
customer centre
zapraszać, prosić
start learning
invite
kupujący, nabywca
start learning
buyer
wnętrze
start learning
interior
parter
start learning
ground floor
centrum miasta
start learning
city - centre
barok, barokowy
start learning
baroque
wiedza
start learning
learning
przyjemny
start learning
pleasant
zachęcać, mobilizować
start learning
encourage
otoczenie, środowisko
start learning
environments
pewien, pewny
start learning
certain
główna siedziba, centrala
start learning
headquarters
upaść
start learning
fall down
słaby
start learning
weak
wzmocnienie
start learning
intensifier
odpowiedni, nadający się
start learning
suitable
robić coś na zmianę
start learning
take turn
pokój spotkań
start learning
meeting room
zakres
start learning
range
kiepski
start learning
poor
pojedynczy, osobny
start learning
individual
akceptowany przez większość społeczeństwa
start learning
mainline
utrzymywanie w niezmiennym stanie
start learning
maintenance
usługi telekomunikacyjne
start learning
telecom services
wyposażenie konferencji?
start learning
conferencing facilities?
aż do...
start learning
up to...
skrzynka wniosków i zapytań
start learning
suggestion box
początkowy, wstępny
start learning
initial
komentarz, uwaga
start learning
comment
odpoczynek, relax
start learning
relaxation
żłobek
start learning
creche
obszar relaksu
start learning
relaxation area
rozważyć
start learning
consider
stołówka
start learning
canteen
przeprojektować
start learning
redesign
zaleta
start learning
advantage
wada
start learning
disadvantage
zapobiegać, unikać
start learning
avoid
godziny szczytu
start learning
rush hour
dłuższe wieczory
start learning
longer evenings
wstępne zalecenia
start learning
initial recommendations

You must sign in to write a comment