unit 1 prawo

 0    121 flashcards    mmakowiecki10
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
radca prawny
start learning
solicitor
adwokat USA
start learning
attorney
pełnomocnik
start learning
attorney at law
adwokat GBR
start learning
barrister
palestra
start learning
Bar Association
notariusz
start learning
notary public
przestrzegać prawa
start learning
to obey
prokurator
start learning
prosecutor
aplikacja
start learning
legal internship
komornik sądowy
start learning
bailiff
woźny
start learning
janitor
komornik
start learning
court enforcement officer
licencjat z prawa
start learning
bachelor degree
pozew
start learning
claim
pracować jako prawnik
start learning
to practise law
staż
start learning
training contract
law firm
start learning
legal practice
spółka osobowa
start learning
partnership
spółka kapitałowa
start learning
company
postępowanie sądowe
start learning
litigation
prowadzić sprawę
start learning
plead case
złożyć pozew
start learning
to file a claim with a court
powód
start learning
claimant
pozwany
start learning
defendant
nakaz zapłaty
start learning
paymant order
opłata sądowa
start learning
court fee
wycofać pozew
start learning
to withdraw
być w poważnej niezgodzie
start learning
to be in dispute
strona
start learning
party
być dłużnym
start learning
to owe money to someone
opłaty prawne
start learning
legal costs
pozwać w sprawie karnej
start learning
to prosecute
testament
start learning
the last will
państwo
start learning
state
kodeks
start learning
code
akt notarialny
start learning
notarial deed
immisje
start learning
nuisance
ponad wszelką wątpliwość
start learning
beyond a reasonable doubt
odpowiedzialność z tytułu braku wystarczającej uwagi
start learning
negligence
nieudowodnione oskarżanie
start learning
allegations
pozwać
start learning
to sue
popełnić
start learning
to commit
złamać zasadę
start learning
to breach
odszkodowanie pieniężne
start learning
damages
podstawa prawna
start learning
grounds
celowo
start learning
deliberately
odwołać się
start learning
to appeal
ewentualny
start learning
prospective
odpowiedzialność z prawnymi konsekwencjami
start learning
liability
obowiązujacy
start learning
genuine
obowiązujacy
start learning
valid
udowodnić
start learning
ameliorate
okoliczności
start learning
circumstances
uzyskać
start learning
to obtain
uwikłany
start learning
entangled
udział
start learning
attended
ucierpieć szkodę
start learning
sustained damage
znaczący
start learning
significant
upewnić się
start learning
ensure
dalej
start learning
further
ubezpieczenie
start learning
insurance
sp z o. o.
start learning
plc
żądania
start learning
request
oświadczenie
start learning
statement
związane
start learning
bound by
zwyczaj
start learning
custom
spór
start learning
dispute
precedens
start learning
precedent
orzeczenia
start learning
rulings
przepisy
start learning
provisions
odróżnione od
start learning
distinguished from
dowód
start learning
evidence
zeznanie
start learning
testimony
projekt ustawy
start learning
bill
dyrektywa
start learning
directive
regulacje
start learning
regulations
rozporządzenie
start learning
ordinance
statuty
start learning
statutes
najem, dzierżawa
start learning
lease
egekucja z hipoteki
start learning
mortgage foreclosures
fuzja
start learning
merger
"załatwić sprawę"
start learning
clearances of marks
stała umowa z prawnikiem
start learning
retainer agreement
głównie
start learning
primarily, mostly
łącznik pomiędzy klientem / firmą
start learning
liaison for contacts
najemca
start learning
tenant
naruszenie
start learning
infringement
jestem odpowiedzialny przed
start learning
I report to
nadzorować
start learning
supervise / oversee
wierzyciel
start learning
creditor
dłużnik
start learning
debtor
uczestniczyć w podziale zysku
start learning
to participate in profit
przysięga
start learning
oath
oświadczenie złożone pod przysięgą
start learning
affidavit / sworn statement
odpowiedzialność
start learning
liable
nacisk
start learning
emphasis
praktyka zawodowa
start learning
clerkship
warunek wstępny
start learning
prerequisite
odwołać
start learning
dismiss
odrzucać
start learning
reject
wyrzec się
start learning
recant
prawo mówi
start learning
THE LAW: says / stipulates that / provides that / specifies that / states / sets forth / determines / lays down / prescribes that
sąd dla nieletnich
start learning
juvenile court
sąd apelacyjny
start learning
appellate court = Court of Appeal
wydział gospodarczy
start learning
commercial division
złapany na gorącym uczynku
start learning
caught red handed
rejestr zastawów
start learning
pledge
biegły sądowy
start learning
expert witness
sprawa sądowa
start learning
lawsuit / brief
pozew
start learning
writ
pismo procesowe
start learning
pleading
zawiadomienie
start learning
notice
wniosek
start learning
motion
zakaz sądowy
start learning
injunction
zażalenie / skarga
start learning
complaint
wystawić dokument
start learning
issue a document
sporządzić dokument
start learning
draft a document
złożyć dokument
start learning
file a document
dostarczyć dokument
start learning
serve a document
przedłożyć dokument do organu
start learning
to submit a document to an authority
umowa dorozumiana
start learning
contract implied by conduct

You must sign in to write a comment