Unit 1, 3. 30.10.15

 0    94 flashcards    lindolsikspe
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ulotny/zmienny
start learning
volatile
jednostka
start learning
entity
mikrokontroler
start learning
microcontroller
zewnętrzny
start learning
peripheral
siłownik
start learning
actuator
obwód
start learning
circuit
oscylator
start learning
oscillator
szyna danych
start learning
data bus
czip
start learning
chip
analogowe
start learning
analogue
pętla
start learning
loop
przechowywanie
start learning
storage
włączać/wcielać
start learning
incorporate
pierwszy
start learning
the former
drugi
start learning
the latter
ułatwiać
start learning
facilitate
szyna adresowa
start learning
address bus
przylegać/trzymać się
start learning
adhere
zachować
start learning
retain
prąd upływowy
start learning
leakage current
dane wejściowe
start learning
inbound data
półprzewodnik
start learning
semiconductor
przechowywalnia
start learning
store
stąd/skutkiem tego
start learning
hence
urządzenia zewnętrzne
start learning
external devices
generator zegara systemowego
start learning
system clock generator
układ zerowania
start learning
the reset circuit
system kontroli pomiaru
start learning
control-measurement system
system komunikacji
start learning
communication system
otoczenie
start learning
surrounding
układ silnika samochodowego
start learning
automobile engine system
urządzenie
start learning
appliance
elektronarzędzia
start learning
power tools
urządzenia wejścia/wyjścia
start learning
input/output devices
pospolity
start learning
common
niecyfrowy
start learning
nondigital
procesor
start learning
central processing unit (CPU)
jednostka arytmetyczno-logiczna
start learning
arithmetic and logic unit (ALU)
podział
start learning
division
odpowiednie zaprogramowanie
start learning
appropriate programming
moduły wejścia/wyjścia
start learning
I/O modules
magistrala do wymiany danych
start learning
controller area network (CAN)
niezmienne
start learning
non-volatile
pamięć o dostępie swobodnym
start learning
random access memory (RAM)
początkowy stan
start learning
initial state
wykonywalny
start learning
executable
równoległe
start learning
Parallel
okresowo
start learning
periodically
[elektryczny] wymazywalny programowalny ROM
start learning
[electrically-] erasable programmable ROM ([E] EPROM)
sterownik wtrysku
start learning
electronic control unit (ECU)
duże ilości
start learning
large volumes
rejestry
start learning
registers
współosiowy
start learning
coaxial
parytet/równorzędność
start learning
parity
kryptorafia
start learning
cryptography
zniekształcenie
start learning
distortion
szyfrowanie
start learning
encryption
mnożenie/rozpowszechnianie się
start learning
proliferation
steganografia
start learning
steganography
entropia
start learning
entropy
odbiorca
start learning
recipient
fluktuacja/wahanie
start learning
fluctuation
pasmo
start learning
bandwidth
niedostrzegalny
start learning
imperceptible
jakościowy
start learning
qualitative
ilościowy
start learning
quantitative
zdigitalizowane
start learning
digitized
nieciągły/dyskretny
start learning
discrete
przechwycić
start learning
intercept
metadane
start learning
metadata
przenieść informację
start learning
convey information
rzetelniej
start learning
appropriatelly
transmiter
start learning
transmitter
źródło informacji
start learning
information source
przeznaczenie
start learning
destination
tylko/zaledwie
start learning
merely
krtań
start learning
voice box
nieskuteczność
start learning
inefficiency
zbędny
start learning
redundant
wypowiedziane
start learning
uttered
nieistotny
start learning
irrelevant
nieunikniony
start learning
unavoidable
zaburzenia
start learning
disturbances
kodowanie kontroli błędu
start learning
error control coding (ECC)
cytować (CD/DVD)
start learning
cite
kod
start learning
code
obecny
start learning
present
rezerwa
start learning
reserve
nieefektywne źródła
start learning
inefficient source
efektywne
start learning
efficient
kod zmiennej długości
start learning
variable-length code
zespół wektorów
start learning
syndrome vector
wskazać
start learning
indicate
OTP
start learning
one type part

You must sign in to write a comment