UK Poles, USA Symbols

 0    124 flashcards    ewajeger
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
obchodzić coś, wzbudzać
start learning
to stir sth
poczucie spełnienia
start learning
a sense of accomplshment
podczas gdy
start learning
whereas
złe fluidy
start learning
bad vibes
usuwać coś
start learning
to eradicate sth
świadomość
start learning
consciousness
chociaż
start learning
although
odchodzić od czegoś
start learning
to move away from sth
gatunek (literacki, filmowy, muzyczny)
start learning
genre
wystawa
start learning
exhibition
całkowity, ogólny
start learning
overall
pogarszać się
start learning
to get worse and worse
nie ustępować
start learning
to refuse to pass
ożywienie, uzdrowienie (ekonomiczne, gospodarki)
start learning
recovery
trudne czasy
start learning
times of trouble
polityczny
start learning
political
różne
start learning
various
uporządkowane i spokojnie miejsce
start learning
very orderly and calm place
różnorodny
start learning
diverse
niemal, prawie
start learning
nearly
pokryty
start learning
covered
stały
start learning
constant
uprzywilejowany
start learning
preferential
przeplatać się
start learning
to intertwine
dlatego, w związku z tym
start learning
therefore
kusić kogoś
start learning
to tempt sb
przewidywalny
start learning
predictable
w pewnym momencie
start learning
at some stage
jeśli chodzi o X
start learning
as far as X is/are concerned
angażować się w coś
start learning
to engage in sth
obgadywać kogoś
start learning
to slag sb
oczarowany
start learning
charmed
strój
start learning
outfit
głównie
start learning
mainly
gorliwy, żarliwy, zaciekły
start learning
ardent
odbywać się
start learning
to take place
uniemożliwiać komuś zrobienie czegoś
start learning
to enable sb to do sth
przedsięwzięcie
start learning
endeavour
brać w czymś udział
start learning
to take part in sth
pomimo
start learning
despite
być świadomym
start learning
to be aware of
wada
start learning
disadvantage
minus, wada
start learning
drawback
natychmiast
start learning
immediately
obecny, bieżący
start learning
current
ojczyzna
start learning
homeland
męstwo, dzielność
start learning
valour
wytrzymałość, odwaga
start learning
hardiness
czystość
start learning
purity
czujność
start learning
vigilance
wytrwałość
start learning
perseverance
występujący na przemian
start learning
alternating
oznaczać
start learning
to stand for
uchwała
start learning
resolution
przyjąć
start learning
to pass
niezgoda
start learning
disagreement
ramię gwiazdy lub sprawa, kwestia
start learning
point
najwidoczniej
start learning
apparently
rozwiązać
start learning
to resolve
szyć
start learning
to sew
składać
start learning
to fold
materiał
start learning
cloth
pojawić się
start learning
to emerge
ustawa
start learning
act
niewinność
start learning
innocence
sprawiedliwość
start learning
justice
bielik amerykański
start learning
bald eagle
przodek
start learning
forefather
jednomyślny
start learning
unanimous
godło
start learning
emblem
udomowiony
start learning
domestic
padlinożerca
start learning
scavenger
zły charakter
start learning
bad moral character
ozdobiony, roziskrzony
start learning
spangled
świt
start learning
dawn
salutować
start learning
to hail
zmierzch
start learning
twilight
błysk
start learning
gleaming
hymn narodowy
start learning
national anthem
powiewać
start learning
to fly
niezmiernie uradowany
start learning
overjoyed
sugestia, aluzja
start learning
hint
melodia
start learning
tune
przyjąć się, zyskać popularność
start learning
to catch on
pieczęć
start learning
seal
szpon
start learning
talon
gałązka
start learning
branch
ściskać
start learning
to clutch
strzała
start learning
arrow
dziób
start learning
beak
wstążka
start learning
ribbon
napis
start learning
inscription
zatwierdzić
start learning
to approve
emblemat
start learning
insignia
cylinder
start learning
top hat
kostium, strój
start learning
suit
rodzeństwo
start learning
sibling
dostarczać
start learning
to supply
wieprzowina
start learning
pork
beczka
start learning
barrel
własność
start learning
property
opieczętować
start learning
to stamp
przyciągać
start learning
to attract
ogłaszać
start learning
to proclaim
pochodzić od
start learning
to derive from
głupek
start learning
fool, simpleton
wetknąć
start learning
to stick
pióro
start learning
feather
pochodzenie
start learning
origin
obrażać
start learning
to insult
wywodzić
start learning
to trace back
chirurg
start learning
surgeon
wyglądający niechlujnie
start learning
dishevelled
obdarty
start learning
ragged
wyśmiewać
start learning
to mock
wiewiórka
start learning
squirrel
otrzepywać
start learning
flick
ogon
start learning
tail
złoty
start learning
golden
cacko, skarb, perełka
start learning
gem
bóbr
start learning
beaver
stulecie
start learning
centennial
dostatek, obfitość
start learning
abundance
borsuk
start learning
badger

You must sign in to write a comment