UE 5&6 Summary

 0    60 flashcards    eody
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
mało | mniej (np. pieniędzy, czasu)
start learning
little | less
zajęty | bardziej zajęty | najbardziej zajęty
start learning
busy | busier | the busiest
źle, kiepsko
start learning
badly
Zdasz (np... egzamin)
start learning
You'll pass
wracać
start learning
come back
(adj) full of people or things
start learning
crowded
(adj) opposite of dangerous
start learning
safe
(adj) opposite of quiet (for a place)
start learning
noise
(noun) a building where you can see old things
start learning
museum
(noun) the place where a king or queen lives
start learning
palace
(noun) a religious building for Muslims
start learning
mosque
(noun) you have 206 of these in your body
start learning
bones
(noun) the organ we use to think
start learning
brain
(noun) it covers the outside of your body
start learning
skin
prysznic
start learning
shower
ręcznik
start learning
towel
niecierpliwy
start learning
impatient
poprawiać, ulepszać
start learning
improve
przedstawieni, występ | wyniki, osiągi
start learning
performance
stosownie, zależnie
start learning
according
przyjemny
start learning
enjoyable
ańcuch, szereg, sieć (np... sklepów)
start learning
chain
rozpoznawać, doceniać
start learning
recognizes
trening, ćwiczenia
start learning
workout
podnoszenie ciężarów
start learning
weightlifting
słuchawki
start learning
headphones
skupiać się
start learning
focus
bodźce zewnętrzne
start learning
outside stimuli
daleko | dalej | najdalej
start learning
far | further | the furthest
cisza
start learning
silence
(Sam) Zdecydowałem, że ......
start learning
I decided ... myself.
wyrzucać (coś), pozbywać się (czegoś)
start learning
throw away
przechodzić, przekroczyć, skrzyżować
start learning
cross
bić, uderzać, wygrać, pokonywać
start learning
beat
rekord życiowy
start learning
personal best
prawdę mówiąć, jak mam być szczery
start learning
to be honest
prawdopodobnie
start learning
probably
emerytowany
start learning
retired
wzmianka
start learning
mention
Bardzo przepraszam.
start learning
I'm very sorry.
To się więcej nie powtórzy.
start learning
It won't happen again.
Wrócę wkrótce.
start learning
I'll be back soon.
Pomogę Ci jeśli chcesz.
start learning
I'll help you if you like.
Pomyślę o tym.
start learning
I'll think about it.
odpowiedni, pasujący
start learning
suitable
żebrać, błagać
start learning
beg
trzask, fotka, zdjęcie
start learning
snap
schludny, czysty
start learning
tidy
Miło Cię poznać.
start learning
Pleased to meet you.
Nie jest źle, ale jestem bardzo zajęty.
start learning
Not too bad, but very busy.
Czy mogę Cię o coś zapytać?
start learning
Could I ask you something?
Wcale nie.
start learning
Not at all.
Przykro mi to słyszeć.
start learning
I'm sorry to hear that.
Nie ma sprawy.
start learning
Don't mention it.
Tak, śmiało.
start learning
Yes, go ahead.
Dzięki, Tobie też.
start learning
Thanks, you too.
Udanych wakacji.
start learning
Have a good holiday.
Co powiesz na drinka?
start learning
How about a drink?
Bardzo dziękuję ze mi pomogłeś.
start learning
Thanks very much for your help.
mało | mniej (ludzi, rzeczy)
start learning
few | fewer (people, things)

You must sign in to write a comment