U14 State&Society

 0    124 flashcards    ms95
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
władze
start learning
authorities
granica
start learning
border
obywatel
start learning
citizen
konstytucja
start learning
constitution
demokracja
start learning
democracy
gospodarka
start learning
economy
rząd
start learning
government
lewicowy/prawicowy
start learning
left-wing / right-wing
wybory powszechne
start learning
general election
elektorat
start learning
electorate
ambasada
start learning
embassy
liberalny
start learning
liberal
większosć
start learning
majority
burmistrz
start learning
mayor
mniejszosć
start learning
minority
państwo kraj naród
start learning
nation
hymn narodowy
start learning
national anthem
flaga narodowa
start learning
National Flag
referendum ogólnokrajowe
start learning
national referendum
polityka strategia
start learning
policy
partia polityczna
start learning
political party
premier
start learning
prime minister
przedstawiciel
start learning
representative
oskarżony
start learning
accused/defendant
protokolant sądowy
start learning
court reporter
pełnomocnik obrony
start learning
defense attorney
dowód
start learning
evidence, proof
naoczny świadek
start learning
eyewitness
grzywna
start learning
fine
odciski palców
start learning
fingerprints
specjalista w dziedzinie medycyny sądowej
start learning
forensic scientist
sędzia
start learning
judge
obrońca młodszy stażem
start learning
junior defence lawyer
sąd, ława przysięgłych
start learning
jury
prawnik, prawniczka
start learning
lawyer, attorney
dożywocie
start learning
life sentence
policjant / policjantka
start learning
policeman
funkcjonariusz policji
start learning
police officer
więzienie
start learning
prison
oskarżyciel, prokurator
start learning
prosecutor
poparcie
start learning
support
zeznawać
start learning
testify
wyrok, orzeczenie
start learning
verdict
ofiara
start learning
victim
świadek
start learning
witness
podpalacz
start learning
arsonist
zabójca, zamachowiec
start learning
assassin
włamywacz
start learning
burglar
porywacz np. dzieci
start learning
kidnapper
porywacz np. samolotu
start learning
hijacker
kradzież tożsamości
start learning
identity theft
bandycki napad (na ulicy), rozbój
start learning
mugging
morderca, morderczyni
start learning
murderer
złodziej, rabuś
start learning
robber
złodziej sklepowy
start learning
shoplifter
przemyt
start learning
smuggling
terroryzm
start learning
terrorism
złodziej
start learning
thief
Lekarze bez Granic
start learning
Doctors Without Borders (MSF)
Przyjaciele Ziemi
start learning
Friends of the Earth (FOE)
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
start learning
International Court of Justice
Międzynarodowy Komitet Olimpijski
start learning
The International Olympic Committee
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
start learning
North Atlantic Treaty Organization
Czerwony krzyż
start learning
The Red Cross
Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci
start learning
United Nations Intermational Children's Emergency Fund
Narody Zjednoczone
start learning
United Nations
Światowa Organizacja Zdrowia
start learning
The World Health Organization
międzynarodowa organizacja ekologiczna
start learning
World Wildlife Found
siły powietrzne
start learning
Air Force
wojna domowa
start learning
Civil War
pułkownik
start learning
colonel
dyplomata
start learning
diplomat
generał
start learning
general
marynarka wojenna
start learning
navy
rozmowy pokojowe
start learning
peace talks
petycja
start learning
petition
protest
start learning
protest
wiec
start learning
rally
uciekinier
start learning
refugee
rewolta, bunt
start learning
revolt
żołnierz
start learning
soldier
strajk
start learning
strike
oskarżać kogoś o
start learning
accuse sb of
być oskarżonym o
start learning
be accused of
niezgodny z prawem
start learning
aggainst the law
przyjść do sądu, pojawić się w sądzie
start learning
appear in court
aresztować kogoś
start learning
to arrest sb for sth
być aresztowanym
start learning
be arrested by sb
zostać doprowadzonym do
start learning
be brought before a judge
zostać uznanym winnym
start learning
be in power
zostać aresztowanym
start learning
be placed under arrest
być świadkiem przestępstwa
start learning
be a witness to a crime
zarzucić coś komuś
start learning
charge sb with
zostać oskarżonym o coś
start learning
be charged with
popełnić przestępstwo
start learning
commit a crime
skazać kogoś za coś
start learning
convict somebody of something
bronić kogoś przed czymś
start learning
defend sb against sth
odsiadywać wyrok
start learning
do time
uchylić zarzuty
start learning
drop the charges
uchylać się od płacenia podatków
start learning
evade taxes
uznać kogoś za winnego
start learning
find sb guilty
mieć dowód
start learning
have proof
zapłacić grzywnę
start learning
pay a fine
okraść, wyjmując cenne przedmioty z kieszeni, toreb i torebek
start learning
pick sb's pocket
nie przyznawać się do winy
start learning
plead one's innocence
ukarać kogoś za coś
start learning
punish sb for something
zostać ukaranym za
start learning
be punished for
wsadzić kogoś za kratki
start learning
put sb behind bars
uzgodnić wyrok
start learning
reach a verdict
obrabować kogoś
start learning
rob sb
zostać obrabowanym
start learning
be robbed of
skazać kogoś na
start learning
sentence sb to
brać na siebie winę
start learning
take the blame
wyrzucać śmieci
start learning
throw litter
sądzić kogoś
start learning
try
być sądzonym za popełnienie przestępstwa
start learning
be tried of a crime
głosować
start learning
vote
zobaczyć w przelocie
start learning
catch a glimpse
złapany na gorącym uczynku
start learning
caught red-handed
zakłócanie spokoju
start learning
disturbing the peace
poza protokołem
start learning
off the record
dać komuś po łapach
start learning
slap on the wrist
wziąć coś w swoje ręce
start learning
take something into our own hands
przymykać na coś oko
start learning
turn a blind eye

You must sign in to write a comment