U 6. Inheritance Law

 0    64 flashcards    mariakanty
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dziedziczenie
start learning
succession
spadek
start learning
estate
zmarły
start learning
the deceased / a deceased / decedent
zstępni
start learning
descendants / posterity / issue
wstępni
start learning
ascendants
spadkobierca
start learning
successor
obciążenie
start learning
charge / encumbrance / burden
w chwili śmierci / z chwilą śmierci
start learning
at the decease / at the time of death / at the death
dziedziczenie testamentowe
start learning
testate succession
dziedziczenie ustawowe
start learning
intestate succession
testament
start learning
testament / last will and testament / will
spadkobierca testamentowy
start learning
intestate succession / heir / heir ab intestato
spadkodawca
start learning
the deceased / a deceased / decedent
spadkodawca testamentowy
start learning
testator
spadkodawca ustawowy
start learning
an/the intestate
uznanie za niegodnego
start learning
declaration of unworthiness
uznany za niegodnego
start learning
declared unworthy
postępowanie spadkowe
start learning
succession proceedings
dziedziczyć w zbiegu z
start learning
succeed in concurrence with
powołany do spadku
start learning
called to succeed
pożytki
start learning
fruits
spowodowanie śmierci
start learning
homicide
zabójstwo
start learning
murder
nieumyślne spowodowanie śmierci
start learning
manslaughter
przechodzić na (o spadku)
start learning
devolve in favour of / devolve in favor of (US)
przejście (spadku)
start learning
devolution (of the estate)
rozrządzenie
start learning
disposition
w braku
start learning
in the absence of / in absence of
z mocy prawa
start learning
by operation of law
krewni w linii bocznej
start learning
collaterals
przysposobienie
start learning
adoption
małżonek
start learning
spouse
dziedziczyć w częściach równych
start learning
take in equal portions
według głów
start learning
by heads
według szczepów
start learning
by roots
począć
start learning
conceive
podstawienie
start learning
substitution
przyrost
start learning
accretion
zaliczenie na schedę spadkową / zaliczenie darowizny
start learning
collation
odrzucić spadek
start learning
renounce succession
odrzucenie spadku
start learning
renunciation of succession
przyjąć spadek
start learning
accept succession
przyjęcie spadku
start learning
acceptance of succession
przyjęcie proste
start learning
unconditional acceptance
przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza
start learning
acceptance with benefit of inventory
dobrodziejstwo inwentarza
start learning
benefit of inventory
spadkobierca przyjmujący spadek z dobrodziejstwem inwentarza
start learning
beneficiary heir
spadkobierca przyjmujący spadek w drodze przyjęcia prostego
start learning
unconditional heir
długi spadkowe
start learning
succession debts / estate debts
przepisy / postanowienia
start learning
regulations / provisions
dział spadku
start learning
partition of a succession
zachowek
start learning
legitime / legitim / forced portion / legal portion / legitimate portion
osoba uprawniona do zachowku
start learning
forced heir
zapis
start learning
particular legacy / testamentary gift
zapisobierca
start learning
particular legatee
majątek wspólny (w ramach wspólności majątkowej między małżonkami)
start learning
community property / marital property / marital estate
majątek osobisty
start learning
separate property
wydziedziczenie
start learning
disinherison / disinheritance
małoletni
start learning
minor
otwarcie spadku
start learning
opening of the succession
udział spadkowy
start learning
hereditary portion
wykonawca testamentu
start learning
executor
sporządzić testament
start learning
draw up a testament / make a testament
odwołać testament
start learning
revoke a testament

You must sign in to write a comment