U 5. Donations

 0    54 flashcards    mariakanty
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
darowizna
start learning
donation / gift
nabyć
start learning
acquire
zbyć
start learning
alienate / dispose of
bezpłatnie
start learning
gratuitously / free of charge / without payment
nieodwołalnie
start learning
irrevocably
darczyńca
start learning
donor
obdarowany
start learning
donee
pozbawić kogoś czegoś
start learning
divest sb of sth /deprive sb of sth
wejść w życie / zacząć obowiązywać
start learning
take effect / enter into force
uzyskać
start learning
obtain / procure
podstęp
start learning
fraud
groźba
start learning
duress
nieważny
start learning
null / null and void / invalid / void
osłabić / niekorzystnie wpływać na
start learning
impair / adversely affect
wola
start learning
will / volition / intent
zastąpić
start learning
substitute
rozdzielność / rozłączność / klauzula salwatoryjna
start learning
severability
unieważnić
start learning
nullify / annul / invalidate
kwestionować
start learning
challenge / question
podpisać / zawrzeć
start learning
execute / sign
dokonać darowizny
start learning
make a donation
odwołać darowiznę
start learning
revoke a donation
odwołanie darowizny
start learning
revocation of a donation
osoba ubezwłasnowolniona całkowicie
start learning
full interdict
osoba ubezwłasnowolniona częściowo
start learning
limited interdict
domniemywać
start learning
presume
domniemanie
start learning
presumption
podważyć / obalić
start learning
rebut / refute
powinowactwo
start learning
affinity
pokrewieństwo
start learning
consanguinity
przysposobienie
start learning
adoption
obciążenie
start learning
charge / encumbrance / burden
nałożyć
start learning
impose
akt notarialny
start learning
notarial deed
pod rygorem nieważności
start learning
under the penalty of nullity / under the penalty of absolute nullity
małoletni
start learning
minor
małoletni, który w wyniku orzeczenia sądu uzyskał pełnoletność
start learning
emancipated minor
wstępny
start learning
ascendant
zstępny
start learning
descendant
warunek zawieszający
start learning
suspensive condition / condition precedent
warunek rozwiązujący
start learning
resolutory condition / dissolving condition / condition subsequent
niewdzięczność
start learning
ingratitude
zobowiązać się
start learning
undertake / oblige oneself / obligate oneself / bind oneself
zrzec się
start learning
waive / renounce
zrzeczenie się
start learning
waiver / renunciation
bez uszczerbku dla
start learning
without prejudice to / without detriment to
rażące niedbalstwo
start learning
gross negligence
odsetki za opóźnienie
start learning
late payment interest
działanie lub zaniechanie
start learning
act or omission
w naturze
start learning
in kind
właściwy o
start learning
competent authority
obowiązek alimentacyjny
start learning
duty of support / alimentary duty
wzbogacenie
start learning
enrichment
bezpodstawne wzbogacenie
start learning
unjust enrichment

You must sign in to write a comment