U 11. Company Law - Bankruptcy

 0    51 flashcards    mariakanty
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
upadłość (w odniesieniu do spółek)
start learning
bankruptcy (USA) / insolvency (UK)
upadłość (w odniesieniu do osób fizycznych)
start learning
bankruptcy (USA and UK)
niewypłacalność
start learning
insolvency
upadłość obejmująca likwidację majątku upadłego / upadłość likwidacyjna
start learning
liquidation bankruptcy (USA) / liquidation (UK)
syndyk
start learning
liquidation trustee (USA) / liquidator (UK)
upadłość z możliwością zawarcia układu
start learning
reorganization
upadłość z możliwością zawarcia układu i zarządem własnym upadłego
start learning
reorganization with DIP and examiner (USA) / company voluntary agreement (UK)
nadzorca
start learning
examiner (USA) / supervisor (UK)
upadłość z możliwością zawarcia układu i zarządem przymusowym
start learning
reorganization with trustee (USA) / administration (UK)
zarządca
start learning
reorganization trustee (USA) / administrator (UK)
sąd upadłościowy
start learning
bankruptcy court
masa upadłości
start learning
bankruptcy estate
prawo upadłościowe
start learning
bankruptcy law
układ
start learning
plan / plan of reorganisation / proposal / composition
postępowanie upadłościowe
start learning
bankruptcy proceeding / bankruptcy proceedings
zgromadzenie wierzycieli
start learning
meeting of creditors / creditors' meeting
rada wierzycieli
start learning
creditors' committee / committee of creditors
wszczęcie postępowania
start learning
institution of proceeding / institution of proceedings
zakończenie postępowania
start learning
termination of proceeding / termination of proceedings
zaspokoić wierzycieli
start learning
satisfy creditors
wniosek o ogłoszenie upadłości
start learning
petition in bankruptcy
postanowienie o ogłoszeniu upadłości
start learning
bankruptcy order
miejsce zamieszkania
start learning
domicile
siedziba
start learning
registered office
przedsiębiorstwo
start learning
enterprise / undertaking
zdolność prawna
start learning
general legal capacity
zdolność do czynności prawnych
start learning
capacity to make juridical acts / capacity to make acts in the law / capacity to make legal acts
przekazać sprawę do ponownego rozpoznania
start learning
remand the case back
wyłączenie z masy upadłościowej
start learning
exemption from the bankruptcy estate
doręczenie
start learning
service
doręczyć
start learning
serve sth on sb / serve sb with sth
rozporządzenie
start learning
disposition
odpłatnie
start learning
onerously / for a consideration
nieodpłatnie
start learning
gratuitously / free of charge / without payment
świadczenie
start learning
consideration / performance
oddalić
start learning
dismiss for substantive reasons / dismiss on substantive grounds
odrzucić
start learning
dismiss for procedural reasons / dismiss for formal reasons / dismiss on procedural grounds / dismiss on formal grounds
opóźnienie
start learning
delay without fault / arrears without fault
zwłoka
start learning
delay by fault / arrears by fault
sędzia komisarz
start learning
commissione judge
postępowanie naprawcze
start learning
out-of-court reorganisation in view of a threat of insolvency
zobowiązania pieniężne
start learning
liabilities / financial obligations / pecuniary obligations
akta sprawy
start learning
case file
zwołać zgromadzenie
start learning
convene a meeting / call a meeting / summon a meeting
podjąć uchwałę
start learning
adopt a resolution / pass a resolution
sporny
start learning
contentious
sporządzić spis inwentarza
start learning
make an inventory / take an inventory / prepare an inventory
domniemywać
start learning
presume
domniemanie
start learning
presumption
protokół
start learning
minutes
ogłoszenie upadłości
start learning
adjudication of bankruptcy / declaration of bankruptcy

You must sign in to write a comment