Types of banks and financial institutions

 0    44 flashcards    paulinabzdziuch
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
utrzymać/panować
start learning
hold
konto osobiste
start learning
current account
konto oszczędnościowe
start learning
saving account
bank inwestycyjny
start learning
investment bank
pozyskać kapitał
start learning
raise capital
emisja akcji
start learning
issue of shares/issue stock
fuzja, połączenie
start learning
merger, the merger
przejęcie
start learning
takeover
kasa mieszkaniowa
start learning
building society
kontrolować/nadzorować
start learning
supervise
osoby o wysokich dochodach
start learning
high net worth individuals
bank rozliczeniowy / kliringowy
start learning
clearing bank
polecenia zapłaty
start learning
direct debits
naliczać odsetki
start learning
charge interest
bank mikrofinansowania
start learning
microfinance bank
utworzyć
start learning
set up
fundusze inwestycyjne
start learning
mutual funds
firma ubezpieczeniowa
start learning
insurance company
papiery wartosciowe
start learning
securities
gromadzić pieniądze
start learning
pool money
fundusz hedgingowy
start learning
hedge fund
normalny
start learning
ordinary
własność
start learning
ownership
kursy walutowe
start learning
exchange rates
zezwolić
start learning
to allow
wypłacić pieniądze
start learning
to withdraw money
nabyć/zyskać
start learning
acquire
zarząd
start learning
executive team
nadzór finansowy
start learning
financial supervision
pobierać opłaty
start learning
charge fees
sprywatyzować gospodarkę
start learning
deregulated the economy
wpłacić pieniadze
start learning
deposit money
bankomat
start learning
cash machine/ATM
zlecenie stałe
start learning
a standing order
polecenie zapłaty
start learning
Direct Debit
wyciąg z konta
start learning
a statement
debet
start learning
overdraft
przedmioty wartościowe
start learning
valuables
prognoza
start learning
forecast
sprawozdanie finansowe
start learning
financial statement
oddział
start learning
branch
rachunek bieżący
start learning
checking account
uprzednie powiadomienie
start learning
advance notice
oprocentowanie
start learning
interest rate

You must sign in to write a comment