twój angielski podstawa 1/4

 0    228 flashcards    typer3
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
byłeś, byliśmy, byliście, byli
start learning
were, we were, you were, were
albo
start learning
or
ale
start learning
but
bardzo
start learning
a lot
bawić się, grać, zabawa
start learning
play, fun
biec
start learning
run - ran - run
bliski, blisko
start learning
close,
bok, strona
start learning
side of the page
brać
start learning
to take
budować
start learning
build - built - built
być
start learning
to be
byłem, był, była
start learning
I was,
chcieć
start learning
to want
chłopiec
start learning
young boy
chwila
start learning
while
ci, te
start learning
you, these
co
start learning
what
czas
start learning
time
czemu, dlaczego
start learning
why
część
start learning
part
człowiek, mężczyzna
start learning
man, male
cztery
start learning
four
czytać
start learning
to read
daleko
start learning
far
dawać
start learning
to give
dla
start learning
for
długi, długo
start learning
a long, long time
do
start learning
until
do góry, w górę
start learning
up,
dobry, dobro
start learning
good, goodness
dobry, poprawny, prawy (w odróżnieniu od lewy)
start learning
good correct, the right (as opposed to the left)
dobrze
start learning
well
dodawać
start learning
to add
dom
start learning
a house
dostać
start learning
to get
drzewo
start learning
a tree
dużo
start learning
loads of
dużo, wiele
start learning
many,
duży
start learning
big
dwa
start learning
two
dzień
start learning
day
dzwonić
start learning
ring - rang - rung
dźwięk, brzmieć
start learning
sound,
farma
start learning
farm
forma, formularz
start learning
shape, form
gdzie
start learning
where
głowa
start learning
a head
gorący
start learning
hot
i
start learning
and
ich
start learning
their
ich, je, im, nich
start learning
their them them are
imię, nazywać
start learning
name,
inny
start learning
different
iść
start learning
to go
iść za kimś
start learning
go for someone
ja
start learning
me
jak
start learning
how
jak, podobnie jak
start learning
like, as well as
jakiś, któryś
start learning
some, any
jeden
start learning
one
jego
start learning
his
jego, nim, go, mu
start learning
him,
jej
start learning
her
jeśli, gdyby
start learning
if if
każdy
start learning
each
kiedy
start learning
when
kilka, parę
start learning
several pair
kłaść
start learning
to put
koniec, kończyć
start learning
Finally, the end
krzyż, przechodzić przez
start learning
cross, pass through
kto
start learning
who
który
start learning
which
lewy (w odróżnieniu od prawy)
start learning
left (as opposed to the right)
liczba, numer
start learning
number,
linia, kreska
start learning
line
literować
start learning
spell - spelt/spelled - spelt/spelled
lubić
start learning
to like
mało, mały
start learning
little, small
mały
start learning
small
matka
start learning
mother
mężczyźni
start learning
men
miałem
start learning
I
miasto
start learning
a city
mieć
start learning
to have
miejsce
start learning
seat
między, pomiędzy
start learning
between,
mnie
start learning
me
mogłem
start learning
I
morze
start learning
sea
móc
start learning
may - might - -
mój
start learning
my / mine
mówić
start learning
speak - spoke - spoken
musieć
start learning
must/have to - had to - had to
my
start learning
we
myśl, myślałem
start learning
thought,
myśleć
start learning
think - thought - thought
na
start learning
on
na dół, w dół
start learning
down,
na zewnątrz
start learning
outdoors
naciskać
start learning
to push
nad, ponad
start learning
over, above
najwięcej
start learning
most
nam, nami, nas
start learning
us,
naród, lud, ludzie
start learning
nation, people,
nasz
start learning
our / ours
nawet
start learning
even
nie
start learning
no
nieruchomy, dalej, wciąż
start learning
still, come on,
niewiele, mało
start learning
little
nigdy
start learning
never
niski, nisko
start learning
Low,
niż
start learning
than
nowy
start learning
new
o, około
start learning
about, approximately
obraz, zdjęcie
start learning
image
odpowiadać, odpowiedź
start learning
answer,
ojciec
start learning
father
oko
start learning
an eye
okrągły
start learning
round
on
start learning
he
ona
start learning
she
oni
start learning
they
opowieść, bajka
start learning
tale, fable
ostatnio, ostatni
start learning
recently, the last
patrzeć
start learning
to look
pierwszy
start learning
the first
pisać
start learning
to write
plecy, tylny, do tyłu
start learning
back,
po, po tym, jak
start learning
when, after the
pokazywać, przedstawienie
start learning
show, presentation
pomagać, pomoc
start learning
help,
poniżej, pod
start learning
below, the
ponownie, znowu
start learning
again,
port
start learning
port
posiadać, własny
start learning
possess, own
poszedłem
start learning
I went
potrzebować, potrzeba
start learning
need, the need for
powiedziałem
start learning
said
powiedzieć
start learning
to say
powietrze
start learning
air
powinien
start learning
should / ought (to)
pozwalać
start learning
let - let - let
północ, północny
start learning
north,
późno, późny, spóźniony
start learning
late,
praca, pracować
start learning
job, work
prawdziwy
start learning
true, real
próbować
start learning
to try
przed, poprzednio, zanim
start learning
before,
przesuwać
start learning
move
przez
start learning
for
przyczyna, powodować
start learning
cause
przyjeżdżać
start learning
come
przykrywać
start learning
to cover
przyszedłem
start learning
come
punkt
start learning
point
pytać
start learning
to ask
ręka
start learning
hand
robić
start learning
to do
robić, produkować
start learning
do produce
rodzaj, uprzejmy
start learning
kind, polite
rok
start learning
year
rosnąć
start learning
grow - grew - grown
roślina, fabryka
start learning
plant, factory
również, też
start learning
Also,
różnić się
start learning
differ
rysować
start learning
draw - drew - drawn
rzecz
start learning
a thing
skręcać
start learning
to turn
słońce
start learning
the sun
słowo
start learning
word
stać
start learning
stand - stood - stood
stan, stwierdzać
start learning
state
start, zaczynać
start learning
start, begin
stary
start learning
dude
stawiać, kłaść, kolekcja, zestaw
start learning
put, collection, set
strona
start learning
a page
strona, droga
start learning
page, path
studiować, uczyć się
start learning
to study
szkoła
start learning
a school
świat
start learning
the world
światło, lekki
start learning
light,
świetny, wielki
start learning
great,
tak, tak bardzo
start learning
so, so much
taki
start learning
such
taki sam
start learning
the same
także, też, za, zbyt
start learning
too,
tam
start learning
there
ten, ta, to, tamten, tamta, tamto
start learning
This, those, that,
teraz
start learning
now
to
start learning
it
to, ten, ta
start learning
that is, the
trzy
start learning
three
trzymać
start learning
hold - held - held
tu
start learning
here
twardy, trudny
start learning
hard, difficult
twój
start learning
your / yours
ty, wy
start learning
you,
tylko, jedynie, jedyny
start learning
only,
uczyć się
start learning
to learn
używać
start learning
to use
w
start learning
in
widziałem
start learning
I have seen
widzieć, rozumieć
start learning
see, understand
wieczór, noc
start learning
evening, night
wiedzieć
start learning
know
wieś, kraj
start learning
village, country
więcej, bardziej
start learning
more,
właśnie
start learning
just
woda
start learning
water
wola
start learning
will
wszyscy, wszystko
start learning
all, everything
wtedy, potem
start learning
Then, after
wysoki, wysoko
start learning
high,
z
start learning
with
zachowywać się, działać
start learning
behave, act
zakładać
start learning
to put on
zamykać
start learning
to close
zdanie
start learning
sentence
ziemia, ląd
start learning
land,
ziemia, Ziemia
start learning
Earth,
zmieniać, zmiana
start learning
change
znaczyć, złośliwy
start learning
mean, spiteful
znajdować
start learning
to find
zrobiłem
start learning
I did
zwierzę
start learning
an animal
życie
start learning
life
żyć, mieszkać
start learning
live
żywność
start learning
food

You must sign in to write a comment