Trzeci dział

 0    80 flashcards    lawpatryk2
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zarządzanie i administracja
start learning
business studies
obywatelstwo
start learning
citizenship
zajęcia teatralne
start learning
drama
edukacja osobowościowa, społeczna i zdrowotna
start learning
PSHE
sala wykładowa
start learning
auditorium
teren szkoły
start learning
school grounds
zadanie (cz)
start learning
assignment
zostawanie po lekcjach
start learning
detention
egzamin wstępny
start learning
entrance exam
egzamin próbny
start learning
mock exam
sprawdzanie obecności
start learning
roll (call)
apel
start learning
school assembly
uczestniczyć w lekcjach, zajęciach
start learning
attend (class)
przyciągać (czyjąś uwagę)
start learning
attract (sb's attention)
nie zdać, oblać
start learning
fail
poprawiać, powtarzać (egzamin)
start learning
resit
zdawać poprawkę
start learning
retake
opuścić (zajęcia)
start learning
skip (a lesson)
przygotowywać się (do egzaminu)
start learning
study (for the exam)
oddać (wypracowanie)
start learning
submit (an essay)
nadążać (z czymś)
start learning
catch up (with sth/sb)
rzucić szkołę
start learning
drop out (of school)
mieć zaległości (szkolne)
start learning
fall behind (with schoolwork)
wpaść w (długi)
start learning
get into (debt)
oddać (pracę)
start learning
hand in (an assignment)
być na bieżąco (z nauką w szkole)
start learning
keep up (with schoolwork)
przejrzeć (notatki)
start learning
look over (notes)
sprawdzić coś
start learning
look sth up
uzyskać (pożyczkę)
start learning
take out (a loan)
pojawić się
start learning
turn up
przedszkolny
start learning
pre-school
szkoła podstawowa
start learning
primary school
szkoła średnia
start learning
secondary school
podyplomowy
start learning
postgraduate
licencjacki
start learning
undergraduate
szkolnictwo wyższe
start learning
umiversity/tertiary education
tytuł (licencjata)
start learning
(Bachelor of Arts) degree
dyplom
start learning
diploma
wydatki
start learning
expenses
opłaty, czesne
start learning
fees
uroczystość wręczenia świadectw/dyplomów
start learning
graduation ceremony
wyróżnienie
start learning
honours
raty
start learning
instalments
staż
start learning
internship
nauka na odległość
start learning
long-distance learning
jednorazowa wpłata lub wypłata (większej sumy pieniężnej)
start learning
lump sum
tytuł magistra
start learning
Master's degree
okres
start learning
period
kurs dokształcający
start learning
refresher course
opłata wpisowa
start learning
registration fee
stypendium
start learning
scholarship
student(ka) ostatniego roku
start learning
senior
pożyczka studencka
start learning
student loan
semestr
start learning
term
rozkład zajęć, harmonogram
start learning
timetable
czesne, opłata za studia
start learning
tuition
naliczyć (opłaty)
start learning
charge (fees)
upoważniony (do czegoś)
start learning
entitled (to sth)
udzielić potrzebnych informacji
start learning
provide the required details
zagraniczny
start learning
foreign
program
start learning
scheme
odpowiedni / odpowiednia
start learning
appropriate
zatwierdzone
start learning
validated
samodzielność
start learning
self-reliance
udać się
start learning
head off
zapisać się
start learning
sign up
oznaczać
start learning
stand for
nazwać po
start learning
name after
pochodzić z
start learning
date back
zrzucać winę na
start learning
put the blame on
rozterki
start learning
perplexities
wahanie
start learning
hesitation
błagać
start learning
plead
niechęć
start learning
reluctance
trwożnie
start learning
timidly
ogromny
start learning
immense
uwaga
start learning
remark
różnorodny
start learning
diverse
bodziec
start learning
incentive
wątpliwy
start learning
dubious

You must sign in to write a comment