TP, 31.01.2014

 0    24 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
SIMPLE PAST
start learning
PRZESZŁY PROSTY
I sent the report yesterday.
start learning
wysłałem raport wczoraj.
I called John.
start learning
Zadzwoniłem Johna.
I gave John the documents.
start learning
Dałem Johnowi dokumenty.
I gave the documents to John.
start learning
Dałem dokumenty Johnowi.
I read the deal.
start learning
Przeczytałem umowę.
I went to the client in the morning.
start learning
Pojechałem do klienta rano.
I went to Bruchsal last week.
start learning
Pojechałem do (byłem w) Bruchsal w zeszłym tygodniu.
John went for a business trip on Tuesday.
start learning
John pojechał w podróż służbową we wtorek.
He mentioned that.
start learning
On wspomniał o tym.
He called me.
start learning
On zadzwonił do mnie.
We discussed this.
start learning
omówiliśmy to.
We agreed on the date of the delivery.
start learning
Uzgodniliśmy datę dostawy.
PRESENT PERFECT
start learning
PRESENT PERFECT
I’ve sent the report to John.
start learning
Wysłałem już raport Johnowi.
When? I sent it yesterday.
start learning
kiedy? Wysłałem go wczoraj.
I’ve been to China twice.
start learning
Byłem w Chinach dwukrotnie.
When? I was in China last year.
start learning
Kiedy? Byłem w Chinach w zeszłym roku.
I’ve been living here for 2 years.
start learning
Mieszkam tu od dwóch lat.
When did you move in? I moved in June 2011.
start learning
Kiedy się wprowadziłeś? W czerwcu 2011.
I’ve lost my keys! Haven’t you seen them?
start learning
Zgubiłem klucze. Nie Widziałeś ich?
I lost my keys but fortunately my wife found them an hour later in the car.
start learning
Zgubiłem klucze, ale na szczęście moja żona znalazła je godzinę potem w samochodzie.
Have you heard the news?
start learning
Słyszeliście już niusa?
I have never seen a jerk like John.
start learning
w życiu nie widziałem takiego jełopa jak John.

You must sign in to write a comment