Total English Advanced [unofficial]

 0    283 flashcards    kropidlowskialeksander
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
paląca ambicja
start learning
burning ambition
zniechęcające wyzwanie
start learning
dainting challenge
załapać, nauczyć się szybko
start learning
pick up
pogorszyć lub pozwolić żeby się pogorszyło
start learning
let sth slide
czysta przyjemność
start learning
sheer delight
mówić szybko i niewyraźnie
start learning
unintelligibly
upychać
start learning
cram
bardzo uważny
start learning
on the ball
bełkotać
start learning
babble
wynikają z
start learning
stem from
być pełnym błędów
start learning
riddle with errors
stawiać osiągalne cele
start learning
set achievable goals
stawiać czoła wyzwaniom
start learning
face challenges
sprawić, że marzenie się spełni
start learning
make dream come true
przystąpić do wyzwania
start learning
rise to challenge
nie mógłbym tego zrobić bez
start learning
couldn’t have done without
być uważnym
start learning
on the ball
nie mam pojęcia
start learning
I haven’t a clue
nie wiem tego tak nagle (zaskoczony pytaniem)
start learning
I don’t know it off the top of my head
nie wiem tego tak nagle (zaskoczony pytaniem)
start learning
I don’t know it offhand
jestem całkiem pewny
start learning
I’m pretty sure
nigdy o nim nie słyszałem
start learning
I’ve never heard of him
na pamięć
start learning
by heart
znam to jak własną dłoń
start learning
I know it like the back of my hand
na wylot
start learning
inside out
prawie w ogóle (nie znam czegoś)
start learning
next to nothing
realizować marzenie
start learning
pursue a dream
borykać się z
start learning
deal with
stawić czoła barierom
start learning
face barriers
uwierzyć w to co można osiągnąć
start learning
believe in what you can achieve
mieć potencjał do robienia czegoś
start learning
have the potential to do sth
wytrwać
start learning
persevere with sth
naciskać na kogoś
start learning
keep pushing someone
wszechstronnie utalentowany
start learning
multi-talented
korek
start learning
traffic congestion
miejsca do których lepiej nie isć
start learning
no-go areas
z utartego szlaku
start learning
off the beaten track
nieskażony
start learning
unspoilt
różnorodność
start learning
diverse
zatłoczone
start learning
packed
zrujnowane
start learning
run-down
tętniące życiem
start learning
bustling
spacerować
start learning
stroll
pojawić się
start learning
turn up
wpasować się w jakąś grupę ludzi
start learning
fit in
przetrwać finansowo
start learning
get by
przyjęło się w modzie
start learning
catch on
wypełniać papiery
start learning
fill in
odnowić
start learning
do up
opóźnić kogoś
start learning
held sb up
przekuć zamiary w czyny
start learning
carry out
przetrwać, skończyć szczęśliwie
start learning
get through
zorganizować coś
start learning
see to sth
uciec
start learning
get away from
być niezbędnym
start learning
come down to
wymyśleć, wynaleźć
start learning
come up with
wymyśleć
start learning
think of
być na bierząco z nowinkami
start learning
keep up with
pointa w kawałach
start learning
punchline
niewiarygodna historia
start learning
a tall story
szkic
start learning
sketch
mieć smykałkę do czegoś
start learning
to have a knack for
powiedzieć białe kłamstwo
start learning
tell a white lie
plotka
start learning
rumour
zawiły, wyszukany
start learning
elaborate
oszustwo
start learning
hoax
mieć skłonność do przesady
start learning
prone to exaggeration
dobranocki
start learning
bedtime stories
być nabranym
start learning
be taken in
nie mogłem jej odłożyć (książki)
start learning
I couldn’t put it down
bardzo dobrze się ja czyta
start learning
it’s very readable
uzależniony
start learning
hooked
bardzo szybko się ją czyta
start learning
it’s a page-turner
pasjonujący
start learning
gripping
jednowymiarowe charaktery
start learning
the caracters are one-dimensional
przeciętny, zwykły czytelnik
start learning
avid reader
uparty, ma jeden cel
start learning
single-minded
samowystarczalny
start learning
self-sufficient
gruboskórny
start learning
thick-skinned
o dobrym sercu, dobroduszny
start learning
kind-hearted
zdystansowany, nieprzystępny
start learning
stand-offish
pracoholik, nastawiony na pracę
start learning
career-orientated
opanowany
start learning
level-headed
roztargniony, nieobecny duchem
start learning
absent-minded
gra słów
start learning
puns
satyra
start learning
satire
czarny humor
start learning
black humour
walka, zmaganie
start learning
struggle
iść w kogoś ślady
start learning
follow in sb’s footsteps
ślepa uliczka
start learning
dead-end
podejmować ważne decyzje
start learning
called the shots
zacząć odnosić sukcesy
start learning
take of
dojść do wyboru,
start learning
reach a crossroads
czuć się choro
start learning
feeling under the water
mieć cel
start learning
have sb’s sights set on
pierwszy na drodze do odstrzału (związane z odpowiedzialnością)
start learning
in a firing line
próbówka
start learning
test tube
szczep
start learning
strain
aczkolwiek
start learning
albeit
zależny od (całkowicie)
start learning
hinges upon
miejsce odosobnienia
start learning
hideway
przeciwstawiać się grawitacji
start learning
defy gravity
pistolet ogłuszający
start learning
stun gun
powstrzymywać
start learning
restain
budowa fizyczna
start learning
physique
samotność
start learning
solitude
być zaangażowanym w jakąś czynność
start learning
be up to
pojawić się niespodziewanie (problem albo obowiązek)
start learning
crop up
zajęty, nie mający czasu
start learning
tied up
zaplanowany
start learning
lined up
zrelaksować się
start learning
put feet up
unikać czegoś
start learning
get out of
odwołać
start learning
call off
zasypany robotą
start learning
snowed under
spełznąć na niczym
start learning
fall through
będzie realizowane
start learning
go ahead
nudzić się po robocie
start learning
at a loose end
zrelaksować się
start learning
wind down
zrujnowany
start learning
rumshackle
berbeć
start learning
toddler
ulegać
start learning
relent
przypuszczając
start learning
assuming
być zakłopotanym
start learning
to be at a lose
raz na sto lat
start learning
once in a blue moon
to i owo
start learning
bits and pices
coś takiego, także tego
start learning
kind of/sort of
albo coś takiego
start learning
or so
dużo
start learning
loads of
mniej więcej
start learning
more or less
porządek ogólnie
start learning
law and order
detale i liczby związane z sytuacją
start learning
facts and figures
robić coś metodą prób i błędów
start learning
do sth through trial and error
oficialne instrukcje i przepisy
start learning
rules and regulations
lekkie bóle
start learning
aches and pains
wypróbowane
start learning
tried and tested
oni mogą być w miejscach częstych spotkań ze znajomymi
start learning
they can be out and about with friends
uogólniając, blabla
start learning
by and large, blabla
raz na zawsze
start learning
once and for all
czasami
start learning
now and again
zwarty i gotowy
start learning
ready and waiting
zły I zmęczony czymś długotrwałym
start learning
sick and tired
zdecydowanie nie
start learning
by no means
odziedziczyć
start learning
come into
odziedziczyć
start learning
inherit
targować się
start learning
haggle
prowizja od ilości sprzedarzy
start learning
paid on commission
zbankrutować
start learning
go bankrupt
rozpiętość
start learning
span
broń palna
start learning
firearm
prokuratura
start learning
power of attorney
nigdy nie otrzymać pieniędzy
start learning
never see a penny of the money
pozwać kogoś
start learning
pester someone
duża ilość pieniędzy
start learning
great deal of money
ludzkość
start learning
mankind
wygoda
start learning
convenience
przez większą część
start learning
for the most part
tylko paru ludzi
start learning
only a handful of people
być spółkanym
start learning
be broke
śpi na pieniądzach
start learning
rolling in money
bardzo tanie
start learning
that was dirt cheap
rozrzucać pieniądze
start learning
splash out
być pod kreską, mieć długi
start learning
in the red
każdy płaci za swoje
start learning
split the bill
każdy płaci za swoje
start learning
go halves
pofolgować sobie
start learning
treat myself
kwestią istotną
start learning
the essential thing
zjednać sobie kogoś
start learning
win over sb
ta koszulka obejdzie (jest w miarę ok)
start learning
this t-shirt is in
ten podkosuzlek odpada, nie wygląda dobrze
start learning
this t-shirt is out
trend może zacząć
start learning
trend may kick off
trend może sięp rzyjąć
start learning
trend may caught on
to stało się ponieważ
start learning
this came about because
coś się kroi na horyzoncie
start learning
sth is coming up on the gorizon
podąża za, być na bierząco z najnowszymi stylami
start learning
keep up with the latest styles
zrobić coś, a później skierować uwagę, skoncentrować się na czymś nowym
start learning
do sth and then home in on sth new
ten wieczór przebiegał jak zwykle, kiedy nagle wkroczyła Merry
start learning
the evening was progressing as usual, at which point Merry suddenly walked in
człowiek magnes na ludzi
start learning
crowd-pleaser
oniemieć z szacunku
start learning
stuck dumb with reverence
w zasięgu słuchu
start learning
within earshot
charyzmatyczna postać
start learning
larger-then-life figure
potencjał na gwiazdę
start learning
star quality
wrodzony
start learning
innate
wrodzony
start learning
inborn
przyziemny
start learning
down-to-earth
dostępny
start learning
approachable
powściągliwy
start learning
aloof
dostojny
start learning
dignified
niestrudzony
start learning
tireless
mieć pełne ręce roboty
start learning
have my hands full with
stara wyga
start learning
be an old hand
być zasypanym robotą
start learning
land on my feet
miarka się przebrała
start learning
it all come to a head
mieć do czegoś smykałkę
start learning
have a good head for sth
mieć kogoś sprawę na uwadzę
start learning
have sth’s interest at heart
mieć złamane serce
start learning
heart sank
stawić czoła konsekwencją złych czynów
start learning
face the music
zachować twarz
start learning
save face
czas pokaże
start learning
time will tell
mięsożerca
start learning
carnivore
tropić
start learning
stalk
naturlane środowisko
start learning
natural habitat
natręctwa
start learning
aftermath
niegościnny krajobraz
start learning
inhospitable land
poniżej poziomu moża
start learning
below see level
tajniak
start learning
undercover
rażące złamanie prawa
start learning
blantant breach of low
made by hand - ręcznie robione
start learning
hand-crafted
ma małe wady, nie jest idealny stan
start learning
has some wear and tear
jeszcze w opakowaniu, nówka
start learning
brand new
wyrywać włosy z głowy
start learning
tearing my hair out
paść ze zmęczenia
start learning
crashed out
być alfą i omegą
start learning
the be-all and end-all
płaszcz ochronny
start learning
security blanket
wypalić się
start learning
burn out
podniecenie
start learning
the buzz
oceniać
start learning
quote
dzieci rozrabiają
start learning
kids acting up
główny czynnik stresu
start learning
major source of stress
coś jest powodem do zmartwień
start learning
sth is a cause of worry
daleko sięgające konsekwencje
start learning
far-reaching implications, consequences
coś przynosi, daje (np. satysfakcję)
start learning
sth breeds (i.e. satisfaction)
doprowadzić
start learning
bring about
dać powód do
start learning
give rise to
mieć rezultat w
start learning
result in
pochodzą od
start learning
stems from
wyjąłeś mi to z ust
start learning
you took the words right out of my mouth
olśniewający
start learning
stunning
przesadzone
start learning
over the top
współczesny
start learning
up-to-date
współczesny
start learning
contemporary
przebój kasowy
start learning
blockbuster
przypisywane jemu
start learning
attributed to him
zaangażowany
start learning
immersed in
miał fundamentalny wkład w
start learning
he made fundamential contributions to
suweryn, monarcha
start learning
sovereign
wszechczasóa)
start learning
of all time
w dowód uznania
start learning
in recognition of
dostać nagrodę Nobla w dziedzinie (np. Fizyki)
start learning
be awarded the Nobel Prize for (ie Physics)
zaabsorbowany swoją pracą
start learning
absorbed in his work
nie do obalenia
start learning
irrefutable
uderzający
start learning
striking
metaforyczne
start learning
figurative
esteta
start learning
aesthete
planowanie masterplanu
start learning
masterminding
kryjówka
start learning
hideout
zbir
start learning
thug
wyśledzić i złapać
start learning
track down
piła łańcuchowa
start learning
chainsaw
zdobycz
start learning
haul
wakacyjne fotki
start learning
holiday snaps
pierwszy plan
start learning
foreground
pasuje do kategorii
start learning
fit into
jest w kropce z danym zmartwieniem
start learning
she is at her wits end with worry
jest przygnębiony
start learning
he is down in the dumps
plują sobie w brodę
start learning
they are kicking themselves
jest zadowolona z siebie z powodu
start learning
she is very pleased with herself for
być wykończonym
start learning
be buzzing with energy
być rozdwojonym
start learning
be in two minds about
wkurzyć się
start learning
get would up
zasługuje na pochwałę
start learning
sb deserve a pat on the back
wyluzuj
start learning
chill out
poceiszać kogoś
start learning
cheer sb up
przestać o czymś myśleć
start learning
take your mind off
krzepki
start learning
roubst
taki co potrafi przezywciężyć przeszkody, niezłomny
start learning
resilient
niekończący się
start learning
boundless
przeczucia
start learning
hunches
coś okazało się być dobrym
start learning
sth work out well
na dłuższą metę
start learning
in the long run
rozmyślać nad czymś niemiłym
start learning
dwell on things
podekscytowany
start learning
thrilled
bardzo zaskoczony
start learning
be taken aback
obojętny
start learning
indifferent
nie posiadać się ze szczęścia
start learning
I’m feeling chuffed
osłupiały
start learning
be flabbergasted
osłupiały
start learning
dumbstuck
wściekły
start learning
livid
wałęsać się
start learning
lounge about
pod pantoflem
start learning
under sb’s thumb
zemdleć
start learning
pass out
nie poddawać się
start learning
soldier on
zwalił się z nóg na sofę
start learning
he crashed out on sofa
faktóra
start learning
invoice

You must sign in to write a comment