Tom Jones - Green, Green Gras Of Home fiszki

 0    21 flashcards    29dexon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Stare miasto wygląda tak samo
start learning
The old home town looks the same
Jak wychodzę z pociągu
start learning
as I step down from the train
i tam na spotkanie ze mną jest moja Mama i Tata
start learning
and there to meet me is my Mama and Papa
W dół drogi patrzę i tam biegnie Mary
start learning
Down the road I look and there runs Mary
Tak, oni wszyscy przyjdą się ze mną spotkać
start learning
Yes, they'll all come to meet me
ramiona idących, uśmiechają się słodko
start learning
arms reaching, smiling sweetly
Dobrze jest dotykać zielonej, zielonej trawy domu
start learning
It's good to touch the green, green grass of home
Stary dom ciągle stoi
start learning
The old house is still standing
Jego farba jest popękana i sucha
start learning
Tho' the paint is cracked and dry
A jest tam stary dąb na którym zwykłem grać
start learning
And there's that old oak tree that I used to play on
Na końcu drogi idę z moją słodką Mary
start learning
Down the lane I walk with my sweet Mary
Włosy ze złota i usta jak wiśnie
start learning
Hair of gold and lips like cherries
Dobrze jest dotykać zielonej, zielona trawy domu
start learning
It's good to touch the green, green grass of home
Wtedy budzę się i rozglądam
start learning
Then I awake and look around me,
na cztery szare ściany, które mnie otaczają
start learning
at four grey walls that surround me
i zdaję sobie sprawę, tak, tylko śniłem
start learning
and I realize, yes I was only dreaming
Dla strażnika i smutnego starego padre
start learning
For there's a guard and there's a sad old padre,
ramię w ramię pójdziemy o świcie
start learning
arm in arm we'll walk at daybreak
Znowu dotykam zielonej, zielonej trawy domu
start learning
Again I touch the green, green grass of home
Tak, oni wszyscy przyjdą zobaczyć mnie w cieniu tego starego dębu
start learning
Yes, they'll all come to see me in the shade of that old oak tree
Jak kładą mnie w pobliżu zielonej, zielonej trawy domu
start learning
As they lay me neath the green, green grass of home

You must sign in to write a comment