Tok dyskusji, wypowiedzi

 0    37 flashcards    megpoz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Od początku, w początkach
start learning
In the beginning
Co się tyczy
start learning
As regards
Oprócz, zresztą, obok
start learning
Besides
Co więcej
start learning
What is more
Ponad to
start learning
Moreover
Tak więc
start learning
Thus
Tym samym
start learning
Thereby
Ponieważ
start learning
Since
Stąd, w związku z tym
start learning
Hence
Powiedziałbym
start learning
I would say
Wygląda mi na; wygląda jak
start learning
It seems to me; it seems like
Jestem zdania; widzę to tak
start learning
I am of the view
Według mnie; na mój rozum
start learning
To my mind
Z tego, co wiem; tak daleko jak wiem
start learning
As far as I know
Z mojego punktu widzenia
start learning
From my standpoint
Mam wszelkie powody, by wierzyć, że
start learning
I have every reason to believe that
Twierdzę, utrzymuję
start learning
I claim
Upieram się
start learning
I maintain
Uważam cię za
start learning
I consider you
Jestem przekonany, że
start learning
I am convinced that
Popieram, sympatyzuję z
start learning
I sympathise with
Nie pochwalać, potępiać
start learning
Disapprove of
Innymi słowy, w innych słowach
start learning
In other words
Ujmę to w ten sposób
start learning
I will put it this way
Do pewnego stopnia
start learning
To a certain extent
W odróżnieniu od
start learning
In contrast to/with
W końcu, nareszcie
start learning
Finally
Pomimo
start learning
In spite of
Jakkolwiek, jednakże
start learning
However
Ogólnie mówiąc
start learning
Generally speaking
Na końcu, w końcu
start learning
Lastly
Na reszcie
start learning
At last
Podsumowując
start learning
To sum up
Między innymi
start learning
Among other things
Traktować kogoś łagodnie, być pobłażliwym dla kogoś
start learning
Go easy on somebody
Przeciwnie
start learning
On the contrary
What I mean
start learning
O co mi chodzi

You must sign in to write a comment