Through the ages (time, history) ielts unit 8

 0    38 flashcards    wronae9
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
analogue watch
start learning
analogowy zegarek
digital watch
start learning
zegarek cyfrowy
take your time
start learning
nie spiesz się
lose track of time
When i surf the net I often lose track of time. Before i know it a few hours have gone by.
start learning
stracić poczucie czasu
...
subsequently
We presented a proposal which was subsequently accepted by managers.
start learning
następnie
Zaprezentowaliśmy propozycję, która została następnie zaakceptowana przez managerów.
subsequence
start learning
kolejność, następstwo
prior to
Prior to the negotiations we had to consult our lawyers.
start learning
przed
Przed negocjacjami musieliśmy skonsultować się z prawnikami.
previously
start learning
poprzednio, przedtem, wcześniej
preceding
start learning
poprzedzający, poprzedni
precede
start learning
poprzedzać
in succession
start learning
z rzędu, kolejno
formerly
start learning
niegdyś / dawniej
imminent
They were in imminent danger of being swept away.
start learning
bliski, nieuchronny, rychły
...
be imminent
start learning
być nieuchronne, wisieć w powietrzu
imminently
start learning
zbliżającą, nieuchronnie
imminence
start learning
groźba, bezpośrednie zagrożenie
span
start learning
rozpiętość, okres, przedział, zakres
span (v)
If we consider only the ancient stones themselves the work spanned seventy generations - some 1600 years.
start learning
obejmować
...
artefact
start learning
artefakt, wytwór człowieka, dzieło rak ludzkich
ancient
start learning
starożytny
the ancients
start learning
starożytni
raise
start learning
podnieść, wznieść, unieść
raise (n)
start learning
podwyżka
timeline
project timeline
start learning
Oś czasu, chronologia, czas realizacji
.
frenzy
start learning
szał
gaze on/upon
lower one's gaze
start learning
patrzeć na, wpatrywać się (n) spojrzenie
spuścić wzrok
plait
start learning
warkocz / pleć warkocz
inhabit
Many different tribes inhabit the territory of Afghanistan.
start learning
zamieszkać
Wiele różnych plemion zamieszkuje terytorium Afganistanu.
inhabitant
start learning
mieszkaniec
by no means
start learning
w żaden sposób, w żadnym razie
reference
This book contains a lot of references to Kant.
start learning
odniesienie
Ta książka zawiera dużo odniesień do Kanta.
with reference to
start learning
nawiązując do
without reference
start learning
bez odniesienia, bez względu na
plague
avoid like a plague
start learning
dżuma, zaraza
unikać jak zarazy
decay
My teeth are going to decay if I keep eating sweets and drinking cola.
start learning
próchnica
Dostanę próchnicy, jeśli będę jadł słodycze i pił colę.
decay
the body had begun to decay
start learning
próchnieć, psuć sie, rozkładac się
...
tend
start learning
mieć tendencje
engrossed
start learning
pochłonięty

You must sign in to write a comment