The world of work

 0    87 flashcards    kathi85
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
księgowy, księgowa
start learning
accountant
oficer wojska
start learning
army officer
kurator oświatowy na szczeblu regionu
start learning
education officer
kierownik działu marketingu
start learning
marketing manager
perspektywy kariery
start learning
career prospects
pracować w ramach wolontariatu
start learning
do voluntary work
pracodawca
start learning
employer
zatrudnienie
start learning
employment
elastyczny czas pracy
start learning
flexitime
niezależny, pracujący na własny rachunek
start learning
freelance
na cały etat
start learning
full-time (worker)
rok przerwy
start learning
gap year
zdobywać doświadczenie
start learning
get work experience
strajkować
start learning
go on strike
ukończenie wyższych studiów
start learning
graduation
praca wakacyjna
start learning
holiday job
agencja pracy
start learning
job agency
rynek pracy
start learning
job market
satysfakcja z pracy
start learning
job satisfaction
gwarancja stałego zatrudnienia
start learning
job security
otwarta przestrzeń biurowa
start learning
open-plan office
niepełnoetatowy, na niepełnym etacie, na pół etatu
start learning
part-time (worker)
emerytura
start learning
pension
promować, propagować, krzewić
start learning
promote
awans
start learning
promotion
emerytura, przejście na emeryturę
start learning
retirement
pracujący na własny rachunek, samozatrudniony
start learning
self-employed
umowa na czas określony
start learning
temporary contract
wolna posada, wakat
start learning
vacancy
praca z domu
start learning
work from home
siła robocza
start learning
workforce
miejsce pracy
start learning
workplace
stacja robocza
start learning
workstation
cechy osobiste
start learning
personal qualities
prowadzić
start learning
drive
wiedza lub umiejętność specjalistyczna
start learning
expertise
poświęcenie, oddanie
start learning
commitment
elastyczność
start learning
flexibility
uwaga, skupienie
start learning
focus
wyobraźnia
start learning
imagination
niezalezność, samodzielność
start learning
independence
inicjatywa (jako cecha charakteru)
start learning
initiative
dojrzałość
start learning
maturity
osobowość
start learning
personality
pomysłowość, zaradność, przedsiębiorczość
start learning
resourcefulness
samodyscyplina
start learning
self-discipline
kariery w sztuce
start learning
careers in the art
hala koncertowa
start learning
concert hall
trasa koncertowa, tournée
start learning
concert tour
grać na skrzypcach/wiolonczela/bębny/flet/trąbka/saksofon/keyboard
start learning
play the violin/cello/drums/flute/trumpet/saxophone/keyboards
nagrywanie, rejestrowanie, nagranie
start learning
recording
ćwiczyć (przemówienie), robić próbę (teatralną)
start learning
rehearse
niecierpliwy z powodu
start learning
impatient with
zazdrosny o
start learning
jealous of
usatysfakcjonowany z
start learning
satisfied with
odnoszący sukcesy w
start learning
successful at
odpowiedni dla
start learning
suitable for
zmęczony czymś
start learning
tired of
zmartwiony czymś
start learning
worried about
dostać się na szczyt
start learning
get to the top
odmienić swoje serce
start learning
have a change of heart
wstąpić do wojska
start learning
join the army
dotrzymywać komuś towarzystwa
start learning
keep sb company
być na bieżąco z
start learning
keep up to date with
czynić cuda
start learning
perform a miracle
brać na siebie odpowiedzialność za coś, brać odpowiedzialność za coś
start learning
take responsibility for
zdobyć coś przez zaskoczenie
start learning
take sb by surprise
rozszerzyć działalność, rozwinąć, rozwijać zainteresowania
start learning
branch out
skończyć (np. gdzieś)
start learning
end up
zaakceptować coś, poradzić sobie z czymś
start learning
face up to (a demand)
czuć się
start learning
feel about
wypełnić formularz
start learning
fill in (a form)
napełniać (np. pojemnik), wypełniać się (czymś)
start learning
fill up (a basket)
skupić się na czymś
start learning
focus on
obijać się
start learning
fool around
wpakować się w coś (w kłopoty)
start learning
let yourself in for
spotkać się z kimś, wyskoczyć z kimś gdzieś
start learning
meet up with (a person)
przegapić
start learning
miss out on
zrezygnowac z pracy
start learning
resign from (a job)
ustanowić
start learning
set up a (course)
wytropić coś, odnaleźć coś
start learning
take sb on
wytropić kogoś, odnaleźć kogoś
start learning
track down (a person)
na swój własny sposób
start learning
in (your) own way
być odpowiedzialnym za coś, zarządzać czymś, dowodzić czymś (np. zespołem podwładnych)
start learning
be in charge of
w warunkach naturalnych (informatyka)
start learning
in the (computing) field
stracić formę
start learning
be out of practice
bezrobotny, bez pracy
start learning
out of work

You must sign in to write a comment