The sets of numbers

 0    19 flashcards    izahopa
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
liczba całkowita
start learning
integer
liczba naturalna
start learning
natural number (positive integer)
liczba parzysta
start learning
even number
liczba nieparzysta
start learning
odd number
liczba pierwsza
start learning
prime number
czynnik pierwszy
start learning
prime factor (factorization)
dodatni
start learning
positive
ujemny
start learning
negative
niedodatni
start learning
non-positive
największy wspólny czynnik/dzielnik
start learning
the greatest common factor/divisor
najlmniejsza wspólna wielokrotność
start learning
the least common multiple (LCM)
wektory współliniowe
start learning
collinear vectors
wektor jednostkowy
start learning
unit vector
wektor zerowy
start learning
null (zero) vector
wektor wodzący punktu
start learning
position vector of the point
iloczyn wektorowy/skalarny dwóch wektorów
start learning
cross/dot product of two vectors
układ współrzę
start learning
system of coordinates
składowe wektora
start learning
components od a vector
cosinusy kierunkowe
start learning
direction cosines

You must sign in to write a comment