the problem of environment II

 0    28 flashcards    ashlee3
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być na granicy wyginięcia
start learning
be on the brink of extinction
środowisko naturalne
start learning
habitat
erozja gleby
start learning
soil erosion
niebezpieczne odpady
start learning
hazardous waste
ryzykowny dla życia
start learning
health hazard
odpady elektroniczne
start learning
e-waste
inżynieria genetyczna
start learning
genetic engineering
domy zasilane energią słoneczną
start learning
solar-powered houses
produkowanie ekologicznych opakowań
start learning
producing biodegradable packaging
zmniejszenie zasobów wody
start learning
water shortage
przeludnione miasta
start learning
overpopulated cities
zatłoczone miejsca
start learning
cramped places
zator na drodze
start learning
road congestion
problem ze składowaniem niebezpiecznych odpadów
start learning
the problem of storing nuclear waste materials
dymiące kominy
start learning
chimney stacks
wprowadzać ostre regulacje prawne
start learning
pass strict regulations to protect the natural environment
podnieść ludzką świadomość o degradacji środowiska
start learning
raise people's awareness of the consrquences of the degradation
tworzyć miejsca segregacji śmieci
start learning
set up recycling spots
budowanie zielonych miejsc i ścieżek
start learning
introducing park and ride schemes
ścieżki rowerowe
start learning
cycle paths
pojemniki jednorazowego użytku
start learning
disposable containers
szkody nie do naprawienia
start learning
irreparable demages
topnienie lodowców
start learning
melting of glaciers
marnować surowce naturalne
start learning
waste natural resources
przyprowadzić naturalną równowagę
start learning
redress natural balance
rezerwat przyrody
start learning
wildlife reserve
wytwarzać mniej zanieczyszczeń
start learning
generate less pollution
piesi
start learning
pedestrians

You must sign in to write a comment