the newest

 0    103 flashcards    ewciamierzwa9309
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wieczorem
start learning
in the evening
rano
start learning
in the morning
prawda
start learning
truth
to nie ma znaczenia
start learning
it does not matter = it doesn't matter
to jest dla mnie ważne
start learning
This is important for me
to ma dla mnie znaczenie
start learning
It matters to me
dziwny
start learning
strange, weird
brytyjczycy
start learning
The British
nawet jeśli
start learning
even if
bogaty
start learning
rich
biedny
start learning
poor
nagły wypadek, sytuacja kryzysowa
start learning
emergency
śmiech, śmiać się
start learning
laugh
oczekiwać, że
start learning
expect that
sugerować, proponować
start learning
suggest
uzależniony od czegoś, kogoś
start learning
addicted to
uzależnienie
start learning
addiction
zamknięty na klucz
start learning
locked
zamknięty (o osobie, o książce, o sklepie)
start learning
closed
unikać
start learning
avoid
zgadzać się/ nie zgadzać się na coś
start learning
agree / disagree on something
razem
start learning
together
odmówić, odrzucić
start learning
refuse
zagrożenie, niebezpieczeństwo
start learning
danger
niebezpieczny
start learning
dangerous
cisza
start learning
silence
występ
start learning
performance
na scenie
start learning
on the stage
osobowość
start learning
personality
do zobaczenia wkrótce
start learning
See you soon!
wystawa, pokaz
start learning
exhibition
kolejka
start learning
queue
większość z nas
start learning
most of us
zrobić zdjęcie
start learning
take a picture
przerażający
start learning
frightening
zamienić coś w coś
start learning
turn something into something
robić żarty
start learning
make jokes
drogi
start learning
expensive
czy słyszałeś o...?
start learning
Did you hear about ...?
prawdopodobnie
start learning
probably
przez długi czas
start learning
for a long time
wierzyć, że
start learning
believe
mieć nadzieję
start learning
hope
zachowywać się
start learning
behave
nadzieja
start learning
hope
zachowanie
start learning
behaviour
nazywać
start learning
call
znany z czegoś
start learning
known for something
naukowiec
start learning
scientist
pojawiać się
start learning
appear
wygląd
start learning
physical appearance
z pewnością!
start learning
certainly!
wynaleźć
start learning
invent
wynalazca
start learning
an inventor
jaszczurka
start learning
lizard
droga
start learning
way
sposób
start learning
way
chronić
start learning
protect
krzywdzić
start learning
harm
krzywda
start learning
harm
na żywo
start learning
live
nie możesz
start learning
you cannot
zamek we Francji
start learning
castle in France
rycerz
start learning
knight
okrutny
start learning
cruel
odwiedzający
start learning
visitor
każdego roku
start learning
every year
wysłać wiadomość
start learning
send message
ogień
start learning
fire
mieć dobrą/ złą reputację
start learning
have a good / bad reputation
tylko, jedynie
start learning
Only, only
kilka
start learning
a few
wierzę ci/ nie wierzę ci
start learning
I believe you / do not believe you
obiecuję
start learning
I promise
nie mogę ci obiecać
start learning
I can not promise you
pogoda
start learning
the weather
samolot odlatuje o szóstej
start learning
plane leaves at six
pociąg przyjeżdża o 17
start learning
train arrives at 5 p.m.
daj mi znać
start learning
let me know
daj mi znać czy się zgadzasz
start learning
let me know if you agree
przypomnij mi o
start learning
Remind me
wspaniały, znakomity
start learning
wonderful, excellent
daleko
start learning
far
jak się dostać do...?
start learning
how to get to ...?
dbaj o siebie <3
start learning
take care of yourself <3
do zobaczenia wkrótce!
start learning
see you soon!
widziałam/ widziałem
start learning
I saw
miałam/ miałem/ mieliśmy/ mieli
start learning
I had / We had / They had
byłam śpiąca
start learning
I was sleeping
byliśmy w Opolu
start learning
We were in Opole
sposób
start learning
way
zamierzam
start learning
I'm going to
Ona zamierza
start learning
She is going to...
opiekować się
start learning
take care of / look after
zależy mi na tobie
start learning
I care about you
nie zależy mi
start learning
I don't care
inny, odmienny
start learning
different
taki sam
start learning
the same
lotnisko
start learning
an airport
myślałam/ myślałem, że
start learning
I thought / I thought that
CHCĘ:)
Chcę ci pomóc
start learning
WANT:)
I want to help you
zgubiłem/zgubiłam
start learning
lost
impreza ma miejsce w sobotę o 20
start learning
the party takes place on Saturday at 8 p.m.

You must sign in to write a comment