The mechanism of drug action

 0    38 flashcards    deleted-266246
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
szkodliwe działanie uboczne
start learning
adverse effect
(lek) przeciwcholinergiczny
start learning
anticholinergic
stosować, zastosować
start learning
apply
wiązać, łączyć
start learning
bind
zamazany, niewyraźny
start learning
blurred
zmniejszyć, obniżyć
start learning
decrease
środek tłumiący czynność
start learning
depressant
przytłumienie, zahamowanie
start learning
depression
pożądać
start learning
desire
zewnątrzkomórkowy
start learning
extracellular
płyn
start learning
fluid
szkodliwy
start learning
harmful
zwiększyć, podwyższyć
start learning
increase
wewnątrzkomórkowy
start learning
intracellular
podrażnienie
start learning
irritation
przewidywalny
start learning
predictable
wysypka
start learning
rash
niepożądany efekt uboczny
start learning
side effect
kurcz, skurcz, spazm
start learning
spasm
środek pobudzający, stymulant
start learning
stimulant
pobudzanie, stymulacja
start learning
stimulation
jęczmień
start learning
stye
opuchnięcie
start learning
swelling
patogeny
start learning
pathogenic microorganisms
selektywnie
start learning
selectively
receptor
start learning
receptor
kompleks lek-receptor
start learning
drug-receptor complex
wchłonięty lek
start learning
bound drug
plazma, osocze
start learning
plasma
metabolity
start learning
metabolites
ruch robaczkowy, perystaltyka
start learning
peristalsis
suchość w ustach
start learning
dryness in the mouth
zaprzestanie, przerwanie
start learning
discontinuation
zaprzestanie, przerwanie
start learning
discontinuance
zaprzestanie
start learning
withdrawal
efekt uboczny
start learning
unwanted effect
włókno nerwowe
start learning
nerve fibre
antagonistyczny
start learning
antagonistic

You must sign in to write a comment