Drug metabolism and excretion

 0    42 flashcards    deleted-266246
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
powstrzymywać się od czegoś
start learning
abstain from
acetylacja
start learning
acetylation
gruczoł nadnerczowy (nadnercze)
start learning
adrenal gland
zdolny do zrobienia (czegoś)
start learning
capable of
sprzęganie, wiązanie
start learning
conjugation
odtruwanie, detoksykacja
start learning
detoxication
diazepam
start learning
diazepam
wydalać
start learning
excrete
hydroliza
start learning
hydrolysis
osłabić, uszkodzić
start learning
impair
unieczynnienie, deaktywacja
start learning
inactivation
niemowlę
start learning
infant
hamować, powstrzymywać
start learning
inhibit
lewodopa
start learning
levodopa
metyldopa
start learning
methyldopa
karmienie piersią, pielęgnowanie
start learning
nursing
utlenianie
start learning
oxidation
paration
start learning
parathion
fenotiazyn
start learning
phenothiazine
przedłużyć
start learning
prolong
redukcja
start learning
reduction
ślina
start learning
saliva
stolec, kał
start learning
stool
magazynować, przechowywać
start learning
store
pot; pocić się
start learning
sweat
łza
start learning
tear
zakończyć
start learning
terminate
przechodzić (zmianę, operację, chorobę etc.)
start learning
undergo
biotransformacja (reakcja chemiczna)
start learning
biotransformation
prolek
start learning
pro-drug
penicylina g (penicylina benzylowa)
start learning
penicillin G
farmakologicznie
start learning
pharmacologically
biologicznie
start learning
biologically
zjonizowany
start learning
ionized
toksyczne stężenie
start learning
toxic level
kompleks białkowy lek-błona
start learning
drug-plasma protein complex
powietrze wydechowe
start learning
expired air = exhaled air
powtórne wchłanianie w jelitach
start learning
intestinal reabsorbtion
wydychać
start learning
expire
być metabolizowanym do
start learning
be metabolized into
addycja
start learning
addition reaction
acetyl, grupa acetylowa
start learning
acetyl radical

You must sign in to write a comment