The Legal Language of Banking

 0    102 flashcards    eemilia7
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
uprawniony
start learning
eligible
stan konta, saldo
start learning
Balance
należności
start learning
charges
opłata
start learning
fee
bieżący, aktualny
start learning
current
rachunek
start learning
bill
withdraw
start learning
wycofać
odziedziczyć
start learning
inherit
przekazać (w testamencie)
start learning
bequeath
zainwestować w coś
start learning
invest in something
bankomat
start learning
cash machine, cash point
skorzystać z toalety
start learning
to spend a peny
otrzymać wyciąg bankowy
start learning
to receive a bank statement
na koncie
start learning
IN an account
zapłacić gotówką
start learning
to pay IN cash
zapłacić kartą kredytową / debetową
start learning
to pay BY credit / debit card / plastic
przelać pieniądze
start learning
to transfer money
wpłacić na konto
start learning
to credit an account
wypłacić z konta
start learning
to withdraw money from your account
wypłacić z konta
start learning
to debit an account
kredytodawca
start learning
creditor
kredytobiorca
start learning
debtor
bezstronność
start learning
impartiality
majątek
start learning
assets / property
ujawnić
start learning
to disclose / to divulge
przepisy prawne
start learning
legal provisions
Rada Izby Notarialnej
start learning
The Council Chamber of Notaries
eksmisja
start learning
eviction
eksmitować kogoś
start learning
evict someone
dokument notarialny
start learning
notarial deed
czyn notarialny
start learning
notarial act
związki zawodowe
start learning
trade unions
konfiskata mienia
start learning
confiscation of property
wycofane z rynku
start learning
revoke
wycofanie z obiegu
start learning
revocation
kontr oferta
start learning
counter offer
Prawo Zobowiązań
start learning
Law of Contract
oferujący
start learning
offeror
otrzymujący oferte
start learning
offeree
przymus
start learning
duress
za darmo
start learning
for no consideration
wzajemne zaspokojenie
start learning
consideration (element of a contract)
Umów należy dotrzymywać.
start learning
Pacta sunt servanda
umowa
start learning
an agreement / a contract
"w zamian za"
start learning
in consideration of / in exchange for
umowa ustna
start learning
verbal agreement / oral contract
umowa pisemna
start learning
written contract / contract in writing
strony kontraktu
start learning
parties TO the contract
skąpstwo, skąpy
start learning
penny-piching
bezpretensjonalny (tani, ale dobrej jakości)
start learning
unpretentious / cheap and cheerful
kosztować dużo pieniędzy
start learning
to cost a lot of money / to break the bank
karta zbliżeniowa
start learning
proximity card / contactless card
mieć forsy jak lodu
start learning
to have money to burn
przepłacać
start learning
overpay / playing over the odds
terminowo
start learning
on time
ktoś kto zaczął od zera, a dorobił się fortuny
start learning
rags-to-riches
za wysoką cenę
start learning
for a considerable price
wiązać koniec z końcem
start learning
to make ends meet
pełnomocnik
start learning
attorney
pełnomocnictwo
start learning
authorisation / the power of attorney
dać pełnomocnictwo
start learning
to authorize
sztuczne pieniądze
start learning
funny money
niniejszym
start learning
hereby / hereunder / by this agreement
na mocy tej umowy
start learning
hereinafter
zwolnienie
start learning
termination
zastaw / zabezpieczenie
start learning
pledge
dłużnik
start learning
debtor
żyrant
start learning
guarantor
zależny
start learning
dependent
telefon stacjonarny (naziemny)
start learning
landline phone (terrestrial)
być na granicy ubóstwa
start learning
to be on the breadline
debet
start learning
an overdraft
zapłata z góry
start learning
payment in advance
zaległa płatność
start learning
payment in arrears
wypłata z dołu
start learning
paid in arrears
zamożne środowisko
start learning
affluent society
Jestem po uszy w długach!
start learning
I'm up to my ears in debt!
obciążenia konta (wypłacanie)
start learning
debit (red account)
wpłata na konto
start learning
credit (black account)
wypłacać z konta
start learning
withdraw (from the account)
wpłacać na konto
start learning
deposit
nie stawić się w sądzie / nie wywiązać się z czegoś
start learning
default
kredyt hipoteczny
start learning
mortgage credit
zaległości w opłatach
start learning
arrears
niewywiązywać się z płatności
start learning
to default on payment / loan
gotówka
start learning
hard cash
faktura
start learning
an invoice
płatność automatyczna
start learning
an automated payment
stałe zlecenie płatności (takiej samej kwoty)
start learning
standing order
stałe zlecenie płatności (rożne kwoty)
start learning
direct debit
prowizja przygotowywawcza
start learning
fee
apelować
start learning
to appeal
apelujący
start learning
appellant
otrzymujący apelacje
start learning
apelee
zobowiązany wobec / do
start learning
bound BY / TO
zaapelować przeciwko
start learning
to make / lodge an appeal AGAINST
prowizja
start learning
commission
rata
start learning
installment
zdolność kredytowa / wypłacalność
start learning
creditworthiness / credit rating / solvency
hipoteka
start learning
mortgage
stopa procentowa/ oprocentowanie podatkowe
start learning
interest rate
odsetki wzrastają/maleją
start learning
interest increases / decreases

You must sign in to write a comment