THE LAW-PRAWO

 0    123 flashcards    pantinciaj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
the accused
start learning
oskarżony/-na
alibi
start learning
alibi
appeal
start learning
apelacja
bail
start learning
kaucja
case
start learning
sprawa
divorce case
start learning
sprawa rozwodowa
murder case
start learning
sprawa o morderstwo
charge
start learning
oskarżenie
counsel for the defence
start learning
obrońca
counsel for the prosecution
start learning
oskarżyciel
chief justice
start learning
sędzia najwyższy
contempt (of court)
start learning
obraza sądu
court (of law)
start learning
sąd
appeal court/appellate court/court of apeal
start learning
sąd apelacyjny
courthouse
start learning
budynek sądu
courtroom
start learning
sala sądowa
in custody
start learning
tymczasowo aresztowany
the defence
start learning
obrona
defendant
start learning
pozwany/-na
deposition
start learning
pisemne zeznania
sworn deposition
start learning
pisemne zeznanie pod przysięgą
diminished responsibility/diminished capacity
start learning
ograniczona poczytalność
in the3 dock
start learning
na ławie oskarżonych
the dock
start learning
ława oskarżonych
evidence
start learning
dowody
eyewitness
start learning
świadek naoczny
guilt
start learning
wina
guilty
start learning
winny
not guilty
start learning
niewinny
hearing
start learning
przesłuchanie/rozprawa
the High Court
start learning
Sąd Najwyższy
innocence
start learning
niewinnosć
innocent
start learning
niewinny
judge
start learning
sędzia
jury
start learning
ława przysięgłych
member of the jury
start learning
sędzia przysięgły
juror
start learning
członek ławy przysięgłych
justice
start learning
sprawiedliwość
Justice of the Peace
start learning
sędzia sądu niższej instancji
justice system
start learning
wymiar sprawiedliwości
miscarriage of justice
start learning
pomyłka sądowa
lawsuit
start learning
proces sądowy(cywilny)
no-fault
start learning
bez orzekania winy
no-fault divorce
start learning
rozwód bez orzekania winy
oath
start learning
przysięga
under ouath
start learning
pod przysięgą
perjury
start learning
krzywoprzysięstwo
plaintiff
start learning
powód(ka)
plea
start learning
oświadczenie pozwanego
the prosecution
start learning
oskarżenie(strona w procesie)
prosecutor
start learning
oskarżyciel, prokurator
public prosecutor
start learning
oskarżyciel publiczny
retrial
start learning
ponowny proces
solicitor
start learning
adwokat
subpoena
start learning
wezwanie do sądu
suspect
start learning
podejrzany
prime suspect
start learning
główny podejrzany
testimony
start learning
zeznanie
trial
start learning
proces
fair trial
start learning
sprawiedliwy proces
verdict
start learning
wyrok, werdykt
witness
start learning
świadek
witness box/stand
start learning
miejsce dla świadka
Your Honour/Honor
start learning
Wysoki Sądzie
attorney
start learning
prawnik, adwokat
barrister
start learning
adwokat(uprawniony do występowania przed sądem)
code
start learning
kodeks
criminal code/penal code
start learning
kodeks karny
illegal
start learning
niezgodny z prawem
law
start learning
prawo
against the law
start learning
wbrew prawu
civil law
start learning
prawo cywilne
common law
start learning
prawo zwyczajowe
criminal law
start learning
prawo kryminalne
international law
start learning
prawo międzynarodowe
lawyer
start learning
prawnik
legal
start learning
prawny
legal advice
start learning
porada prawna
legal aid
start learning
bezpłatne porady prawne dla najuboższych
legal costs
start learning
koszty sądowe
legal proceedings
start learning
postępowanie sądowe
notary(public)
start learning
notariusz
probation officer
start learning
kurator sądowy
regulation
start learning
przepis
legal regulations
start learning
przepisy prawne
to acquit (sb of sth)
start learning
uniewinnić (kogoś w związku z czymś)
to appeal against the sentence
start learning
odowływać się od wyroku
to appeal against sth
start learning
złożyć apelację przeciwko czemuś
to appear in court
start learning
stawić się w sądzie
to be acquitted of all charges
start learning
zostać oczyszczonym z zarzutów
to be charged with sth
start learning
zostać oskarżonym o coś
to be convincted of murder
start learning
być uznanym za winnego popełnienia morderstwa
to be held in camera
start learning
odbywać się za zamkniętymi drzwiami
to be held in custody
start learning
zostać tymczasowo aresztowanym
to be held on remand
start learning
być aresztowanym(do czasu rozprawy)
to be released/remanded on bail
start learning
zostać wypuszczonym za kaucją
to be tried for murder
start learning
być sądzonym za zabójstwo
to bring a civil action against sb
start learning
wytoczyć przeciwko komuś powództwo cywilne
to bring a lawsuit against sb
start learning
wytoczyć komuś proces(cywilny)
to bring an action against sb
start learning
wytoczyć coś komuś
to bring sb to justice
start learning
oddawać kogos w ręce sprawiedliwości
to commit prejury
start learning
dokonać krzywoprzysięstwa
to convict
start learning
uznać winnym
to enter a plea of not guilty
start learning
wnosić o uniewinnienie
to go on trial for sth/to stand trial for sth
start learning
stanąć przed sądem za coś
to hold in custody
start learning
zatrzymać w areszcie
to lodge an appeal
start learning
złożyć apelację
to lose the case
start learning
przegrać sprawę
to pass sentence
start learning
ogłosić wyrok
to plead (not) guilty
start learning
(nie)przyznawać się do winy
to prosecute
start learning
oskarżać
to repeal a law
start learning
uchylić prawo
to return a verdict
start learning
ogłosić wyrok
to serve on the jury/to sit on the jury
start learning
zasiadać na ławie przysięgłych
to set a precedent
start learning
stanowić precedens
to settle out of ourt
start learning
rozwiązać sprawę polubownie (bez oddawania do sądu)
to sit
start learning
obradować
to sue sb
start learning
pozwać kogoś, zaskarżyć kogoś
to take sb to court
start learning
pozwać kogoś do sądu
to testify
start learning
zeznawać
to try
start learning
sądzić
to win the case
start learning
wygrać sprawę
to witness to sth
start learning
poświadczyć coś(w sądzie)

You must sign in to write a comment