The Language of Contract Law (UNIT 3)

 0    81 flashcards    agnieszkaaggie
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
acceptance
start learning
akceptacja, zgoda
benefit
start learning
zasiłek
binding
start learning
wiążący (wyrok)
body of laws
start learning
zbiór przepisów/praw
breach
start learning
naruszenie
capacity (to contract)
start learning
zdolność do zawierania umów
case
start learning
sprawa
claimant
start learning
powód, powódka
comply with
start learning
przestrzegać, stosować się do (przepisów)
conditions
start learning
warunki (umowy)
consent
start learning
zgoda
to consent
start learning
wyrazić zgodę
consequential loss
start learning
strata wynikowa, pośrednia
consideration
start learning
świadczenie wzajemne
contract
start learning
umowa
contract under seal/a deed
start learning
umowa w formie aktu notarialnego
contrary to
start learning
niezgodne, w sprzeczności z
courts of first instance
start learning
sądy pierwszej instancji
to cover
start learning
obejmować, pokrywać, zawierać
defective product
start learning
wadliwy produkt
defendant
start learning
pozwany
detriment
start learning
szkoda/uszczerbek/strata
direct loss
start learning
strata bespośrednia
discharged
start learning
wypełnić zobowiązanie/wywiązać się
disclose
start learning
ujawniać
dispute
start learning
spór
distinguishable
start learning
rozpoznawalny
donation
start learning
darowizna
under duress
start learning
pod przymusem
duress
start learning
przymus
duty
start learning
obowiązek
elected
start learning
wybrany
enforceable
start learning
wykonalny, egzekwowalny
entire
start learning
cały, całościowy
factor
start learning
czynnik
forbid
start learning
zakazać
general election
start learning
wybory
injured party
start learning
Poszkodowany
intention
start learning
intencja / zamiar
to issue
start learning
wydać, wystawić, emitować
jurisdiction
start learning
sądownictwo, jurysdykcja
legislation
start learning
ogół ustaw, ustawodawstwo
liability
start learning
odpowiedzialność
obiter dictum
start learning
opinia incydentalna, na marginesie (wydana przez sąd)
obliged
start learning
zobowiązany
offer
start learning
oferta
offeree (receives the offer)
start learning
otrzymujący ofertę
offeror
start learning
oferent (dający ofertę)
parties
start learning
strony
party in breach
start learning
strona naruszająca umowę
to place restrictions
start learning
nakładać ograniczenia/restrykcje
precedent
start learning
precedens
principle of law
start learning
zasada prawa
pronouncement
start learning
orzeczenie (sądu)
propose
start learning
proponować
ratio decidendi
start learning
motywy rozstrzygnięcia/wiążąca część orzeczenia
reciprocal
start learning
wzajemny/odwrotny
recorded
start learning
zapisane, nagrane (orzeczenie)
relevant
start learning
istotny / trafny
restrictions
start learning
ograniczenia/restrykcje
revoke
start learning
odwołać, unieważnić, cofnąć (umowę)
senior court
start learning
sąd wyższej instancji
source of law
start learning
źródło prawa
statute/Act of Parliament
start learning
ustawa
to sue
start learning
pozwać
sum
start learning
suma
term
start learning
warunek/termin (umowy)
terms
start learning
warunki (umowy)/wyrażenia (np. prawnicze)
third party
start learning
osoba trzecia
transaction
start learning
transakcja
unconditionally
start learning
bezwarunkowo
valid
start learning
ważny (np. o paszporcie)
void
start learning
nieważny
voluntarily
start learning
dobrowolnie
to gain benefit
start learning
uzyskać korzyść
invalid/void contract
start learning
nieważna umowa
counteroffer
start learning
kontroferta
under duress
start learning
pod przymusem
to enter into contract
start learning
zawierać umowę / kontrakt
lapse of time
start learning
upływ czasu
terms and conditions
start learning
warunki (umowy)

You must sign in to write a comment