The Island

 0    41 flashcards    mikuch80
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
gather the strenght
start learning
zebrać siły
set out
start learning
wystawić
judging by something
start learning
sądząc po czymś
have a thing for somebody
start learning
zadurzyć się w kimś
stoke the fire
start learning
dokładać do ognia
that thought crossed my mind
start learning
przeszło mi to przez myśl
sit tight
to wait patiently and take no action
You just sit tight while I go get help.
start learning
czekać cierpliwie, nie ruszać się z miejsca
Nie ruszaj się z miejsca dopóki nie pójdę po pomoc.
a flurry of stones
start learning
grad kamieni
head over heels (in love)
to be in love with sb very much
It's obvious that they're head over heels in love with each other.
start learning
zakochany po uszy
To oczywiste, że są zakochani w sobie po uszy.
you barely know her
start learning
ledwo ją znasz, prawie jej nie znasz
most definitely
Mr Zapatero most definitely mentioned unemployment, including unemployment in his own country.
start learning
z całą pewnością
Pan premier Zapatero z całą pewnością wspomniał o bezrobociu, w tym o bezrobociu w jego kraju.
you mean that?
start learning
naprawdę tak myślisz?
way too much
start learning
o wiele za dużo
what made you
start learning
co skłoniło cię
get in the way
Anger often gets in the way of understanding a situation.
start learning
przeszkodzić, stanąć na przeszkodzie
Złość często staje na przeszkodzie w zrozumieniu sytuacji.
lie back
start learning
położyć się na plecach
cut-off
(of trousers/pants) made shorter by cutting off part of the legs
cut-off jeans
start learning
obcięty, skrócony
obcięte dżinsy
kind of like
start learning
trochę podobnie do, trochę podobnie jak
will do me some good
start learning
dobrze mi zrobi
take it easy
start learning
spokojnie
twirl around
start learning
obrócić się
where’s Charles got to?
start learning
gdzie się podział Charles?
hop up out of
start learning
wyskoczyć z
move along
to progress or develop, or to make something progress or develop
The trial continues to move along.
start learning
zmierzać, poruszać się, iść dalej
Proces wciąż zmierza dalej.
break the silence
start learning
przerwać ciszę
think long and hard
start learning
długo i poważnie myśleć
sail by
start learning
przepłynąć obok
I just can’t help but think
start learning
nie mogę oprzeć się myśli
cup one’s hand
start learning
osłonić dłonią
shade the sun
start learning
osłonić od słońca, zrobić cień
swoop lower
start learning
zniżać się
Coast Guard
start learning
straż przybrzeżna
and out steps
start learning
i na zewnątrz wychodzi
wade to shore
start learning
wyjść na brzeg
swarm around
start learning
roić się wokół
clasp hands
He clasped Lindsay’s hand tightly.
start learning
ścisnąć, uścisnąć dłonie
Mocno ścisnął dłoń Lindy.
drive off into the sun
start learning
odjechać, aby zacząć nowe, szczęśliwe życie
way off in the distance
start learning
w oddali
at one's side
start learning
u czyjegoś boku, u boku kogoś
reach out to sb
to show sb that you are interested in them and/or want to help them
The church needs to find new ways of reaching out to young people.
start learning
docierać do kogoś, wyjść z pomocą
Kościół musi znaleźć nowe sposoby docierania do młodych ludzi.
reach out
to extend one's grasp outward
I reached out and grabbed onto the first thing I could get hold of.
start learning
wyciągnąć rękę, dłoń
Wyciągnąłem rękę i chwyciłem pierwszą rzecz jaką tylko mogłem zdobyć.

You must sign in to write a comment