"The Giving Tree"

 0    41 flashcards    dorotkem
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
cień
start learning
shade
potrząsać, trząść
start learning
shake
ledwie
start learning
hardly
szeptać
start learning
whisper
kikut
start learning
stump
bezinteresowny
start learning
selfless
samolubny
start learning
selfish
może, być może
start learning
perhaps
podkreślać
start learning
point
zachowanie chłopca
start learning
behavior of the boy
decyzja
start learning
decision
zdecydować
start learning
decide
ponadczasowa
start learning
timeless
huśtać się na jej gałęziach
start learning
swing from her branches
zsuwać się po jej pniu
start learning
slide down her trunk
zbierał jej liście
start learning
he would gather her leaves
zrobić koronę i bawić się w króla lasu
start learning
make crowns and play king of the forest
wspinać się po pniu
start learning
climb up her trunk
spać w jej cieniu
start learning
sleep on her shade
chłopak podrósł
start learning
boy grew older
drzewo było często samotne
start learning
tree was often along
chłopak zebrał jabłka i zaniósł daleko
start learning
boy gathered her apples and carried them away
przebywał daleko przez długi czas
start learning
stayed away for a long time
i potem jednego dnia
start learning
and then one day
trząść się
start learning
shake, shook
drzewo trząsło się z radości
start learning
tree shook with joy
może ściąć jej gałęzie
start learning
may cut off her branches
ona mogła ledwo mówić
start learning
she could hardly speek
wyszeptała
start learning
she whispered
odpłynąć stąd daleko
start learning
sailed away from here
ściąć pień
start learning
cut down trunk
nie mam nic więcej do dania tobie
start learning
I have nothing left to give you
jabłka zebrane
start learning
apple are gone
zęby zbyt słabe do jabłek
start learning
teeth are too weak for apples
gałezie ścięte
start learning
branches are gone
zbyt stary aby bujać się na gałęziach
start learning
too old to swing on branches
pień ścięty
start learning
trunk is gone
zbyt zmęczony na spinanie się
start learning
too tired to climb
westchnął
start learning
sighed
stary pniak
start learning
old strump
spokojne miejsce, aby siąść i odpocząć
start learning
quite place to sit and rest

You must sign in to write a comment