The environment/the weather

 0    96 flashcards    kathi85
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
aligator
start learning
alligator
owad
start learning
insect
wydra morska, kałan
start learning
sea otter
foka
start learning
seal
problemy środowiskowe
start learning
environmental problems
kwaśny deszcz
start learning
acid rain
zanieczyszczenia powietrza
start learning
air pollution
spalać paliwo kopalne
start learning
burn fossil fuels
freon
start learning
CFCs
środki chemiczne w jedzeniu
start learning
chemical residues in food
wycinka lasów deszczowych
start learning
cut down rainforests
wylesienie
start learning
deforestation
wylewanie do morza paliw
start learning
dump oil
dym z fabryk
start learning
emissions from factories
spaliny
start learning
exhaust fumes
dymy, opary, wyziewy z elektrowni
start learning
fumes from power stations
gaz cieplarniany
start learning
greenhouse gases
ryzyko zdrowotne
start learning
health risk
dziura ozonowa
start learning
hole in the ozone layer
składowanie odpadów
start learning
landfill dumps
dużo produkcji rolnej
start learning
over-farming
opakowanie (np. pudełko)
start learning
packaging
pestycyd, środek owadobójczy
start learning
pesticides
trujące gazy
start learning
poisonous gases
wzrost populacji
start learning
population growth
wysypisko śmieci
start learning
rubbish dump
erozja gleby
start learning
soil erosion
toksyczne odpady
start learning
toxic waste
marnotrawienie zasobów/wody
start learning
waste resources/water
zanieczyszczenia wody
start learning
water pollution
rozwiązania dla środowiska
start learning
environmental solutions
zakaz pestycydów
start learning
ban pesticides
zakazać samochodów
start learning
ban vehicles
biodegradowalne środki czystości
start learning
biodegradable cleaning materials
zbieranie deszczówki
start learning
collect rainwater
rolnictwo ekologiczne
start learning
organic farming
chronić dziką przyrodę
start learning
protect wildlife
zakłady recyklingu
start learning
recycling facilities
zmniejszenie korków
start learning
reduce traffic congestion
odnawialne źródła energii
start learning
renewable energy sources
energia słoneczna
start learning
solar power
zużywają mniej opakowań
start learning
use less packaging
ochrona zasobów wodnych
start learning
water conservation
rezerwat przyrody
start learning
wildlife reserves/park
siła wiatru
start learning
wind power
warunki pogodowe/klęski żywiołowe
start learning
weather conditions/natural disasters
ciśnienie atmosferyczne
start learning
air pressure
lawina
start learning
avalanche
bryza, wiaterek
start learning
breeze
cyklon
start learning
cyclone
głód, klęska głodu
start learning
famine
przeszywający chłód
start learning
freezing cold
okres upałów, fala upałów
start learning
heatwave
wilgotność
start learning
humidity
opady deszczu
start learning
rainfall
huragan
start learning
hurricane
ulewa, mocny deszcz
start learning
rainstorm
niewielki, przelotny deszcz
start learning
shower
opady śniegu, opad śnieżny
start learning
snowfall
burza z piorunami
start learning
thunderstorm
grzmoty i błyskawice
start learning
thunder and lightning
prędkość wiatru
start learning
wind speed
wyginąć
start learning
become extinct
wyciągnąć wniosek
start learning
draw a conclusion
spowodować coś
start learning
give rise to
uprawiać rośliny
start learning
grow crops
odgrywać rolę
start learning
play (your) part
podnosic alarm
start learning
raise the alarm
schronić się
start learning
take shelter
kontynuować, nie przerywać
start learning
carry on (a tradition)
radzić ze zmiana
start learning
cope with (a change)
ograniczyć
start learning
cut down on
odciąć energię
start learning
cut off (a source of energy)
wymrzeć, wygasnąć (np. dynastia)
start learning
die out
pozbyć się czegoś
start learning
dispose of
stawić czoła wyzwaniu
start learning
face up to (a challenge)
wydzielać (ciepło / gaz)
start learning
give off (heat/a gas)
zagrzać, podgrzać
start learning
heat up
prowadzić do
start learning
lead to
przekazywać, odchodzić, umierać
start learning
pass on (behaviour)
wynikać z
start learning
result from
podkręcić, zwiększyć
start learning
turn up
zużyć coś, zużywać coś
start learning
use up (resources)
z dużej odległości
start learning
at a distance
w niewoli (o zwierzęciu)
start learning
in captivity
na wolności
start learning
in the wild
aerozol
start learning
aerosol
atmosfera
start learning
atmosphere
ochrona zabytków
start learning
conservation
zanieczyścić, skazić
start learning
contaminate
wygaszenie (np. ognia), wygaśnięcie (np. prawa)
start learning
extinction
polować
start learning
hunt
pokrywa lodowa, wieczna zmarzlina
start learning
ice cap
topić, roztapiać, rozpuszczać
start learning
melt
trucizna
start learning
poison
poziom morza
start learning
sea level

You must sign in to write a comment