The Dreadevils

 0    52 flashcards    sweetdream
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zwiedzanie miasta
start learning
exploring the city
pochodzi z
start learning
orginate from
tłumaczy dlaczego pewni ludzie
start learning
explain why certain people
być wystawionym na
start learning
be drawn to
lubię być wystawiony na stresujące środowisko
start learning
I like to be drawn to stressful environment
pochodzenie
start learning
origin
powodować stres
start learning
induce / cause stress
na obrzeżach miasta
start learning
on the edge of the city
rożny, skomplikowany, intensywny
start learning
varied, complex, intense
ludzie szukający adrenaliny
start learning
adrenaline seeking people
stać na krawędzi urwiska
start learning
stand on the edge of a cliff
postrzegam pomysł skakania z samolotu
start learning
I find the idea of ​​jumping out of an airplane
odwrotnie, w odwrotnej kolejności
start learning
in reverse
szarpiące nerwy
start learning
nerve-racking
podatność na nudę
start learning
boredom susceptibility
to inny czynnik
start learning
This is another factor
w pogoni za wyzwaniami
start learning
in pursuit of challenges
to mogłoby wyjaśnić dlaczego
start learning
That would explain why
pobić światowy rekord
start learning
beat a world record
lubić skoki
start learning
fancy jumping
żyć dla wyzwań i stałych podróży
start learning
live for challenges and constant travel
do teraz
start learning
so far / up till now
wyzwania
start learning
stunts
dla biedniejszych / o słabych nerwach
start learning
for fainthearted
przejazd rowerem przez Afrykę
start learning
bike ride across Africa
kosztować około
start learning
cost around
z drugiej strony
start learning
on the downside
mieć wypaczony pogląd na ryzyko
start learning
have a warped view of risk
co znaczy
start learning
which means
to jest bardziej prawdopodobne
start learning
This is more likely to
stawiać się w niebezpiecznych sytuacjach bez zdawania sobie z tego sprawy
start learning
put themselves into dangerous situations without realising it
na dodatek
start learning
added to that
brak ograniczęń
start learning
lack of restraint
bezmyślne zachowanie
start learning
reckless behaviour
popaść w tarapaty
start learning
get myself into trouble
to jest tak samo dla mnie
start learning
It's the same to me
w każdej dziedzinie życia
start learning
in every area of ​​life
im więcej doświadczysz tym więcej widzisz swoich granic
start learning
the more you experience, the more you see your boundaries
zawsze sprawdzam swoje możliwości
start learning
I always push myself to the limits
zapisać się
start learning
sign in
dobrze pasować do
start learning
to be suited well to
zaryzykować
start learning
venture out to do sth / take a risk
panorama miasta
start learning
city skyline
osoby szukające wrażeń
start learning
thrill seekers
dobrze sobie radzić z
start learning
to be master
to sprawiło że zacząłem się zastanawiać
start learning
it left me wondering
żyć na krawędzi
start learning
live on the edge
uważam Kraków za ciekawe miejsce do odwiedzenia
start learning
I find Krakow interesting place to visit
podatny na stres
start learning
susceptible to stress
osoba z depresją
start learning
the depressed
to jest ograniczone czasowo
start learning
it is restrained by time
umówić wizytę u lekarza
start learning
make an appointment with a doctor

You must sign in to write a comment