the age of consent

 0    35 flashcards    klaramajcher
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pierdl, kić, pudło - nieformalnie: więzienie
start learning
slammer
zgwałcenie
start learning
rape
partner seksualny
start learning
sexual partner
uprawiać seks
start learning
to have sex, to make love
odbywać stosunek płciowy
start learning
to have sexual intercourse
wymuszone relacje o charakterze seksualnym
start learning
non-consensual sexual relations
trądzik
start learning
acne
partner seksualny
start learning
sexual partner
wiek, w którym można udzielić zgody na współżycie płciowe
start learning
the age of consent
prawo dokonuje podstawowego rozróżnienia
start learning
the law makes a basic distinction between
zgwałcić
start learning
to rape
odbywać stosunek płciowy
start learning
to have sexual intercourse
wymuszone relacje o charakterze seksualnym
start learning
non-consensual sexual relations
prawo zakłada, że małoletni nie może wyrazić zgody na czynność o charakterze seksualnym
start learning
the law assumes that minors are incapable of consenting to sexual activity
złożyć doniesienie (o przestępstwie) na policji
start learning
to file a report with the police
bliskość wieku
start learning
closeness of ages; proximity in age
pozytywna obrona
start learning
affirmative defense
zabezpieczyć przed czymś
start learning
to insulate from sth
czynnik, okoliczność łagodząca
start learning
mitigating factor, circumstance
obojętny pod względem prawnym
start learning
legally irrelevant
Ustawa zakłada, że ​​osoby niepełnoletnie nie są zdolne do wyrażenia zgody na aktywność seksualną
start learning
The law assumes that minors are incapable of consenting to sexual activity
występek
start learning
misdemeanor
skazany
start learning
a convict
popełnić przestępstwo (np.)
start learning
to commit sth.
Prawo zakłada, że małoletni nie może wyrazić zgody na czynność o charakterze seksualnym
start learning
the law assumes that the minors are incapable of consenting to sexual activity
zastrzeżenie
start learning
caveat
naraża na karę pozbawienia wolności
start learning
it exposes him to prison
powaga, ciężar gatunkowy przestępstwa
start learning
severity of crime
przestępstwo
start learning
crime, offense
zbrodnia
start learning
felony
występek
start learning
misdemeanor
postawić komuś zarzut jakiegoś przestępstwa
start learning
to charge sb. with sth
skazać kogoś. na coś
start learning
to sentence sb. to sth.
skazany na
start learning
convicted of sth
skazany
start learning
a convict

You must sign in to write a comment