tezy rachunku zdań

 0    25 flashcards    mikolajkrzysztofnowakowski
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
p≡p
start learning
zasada tożsamości
p≡~~p
start learning
zasada podwójnego przeczenia
~(p∧~p)
start learning
zasada sprzeczności
p v ~p
start learning
zasada wyłączonego środka
(p→~p)→~p
start learning
prawo redukcji do absurdu
(p∧q)→p
start learning
prawo symplifikacji
(p∧q)≡(q∧p)
start learning
prawo przemienności koniunkcji
p→(p v q)
start learning
prawo addycji
(p v q)≡(q v p)
start learning
prawo przemienności alternatywy
~(p∧q)≡(~p v ~q)
start learning
pierwsze prawo de Morgana
~(p v q)≡(~p∧~q)
start learning
drugie prawo de Morgana
[(p→q)∧p]→q
start learning
modus ponendo ponens
[(p→q)∧~q]→~p
start learning
modus tollendo tollens
~p→(p→q)
start learning
prawo Dunsa Szkota
(p→q)→(~q→~p)
start learning
prawo transpozycji
(p≡q)≡(q≡p)
start learning
prawo przemienności równoważności
[p∧(q∧r)]≡[(p∧q)∧r]
start learning
prawo łączności koniunkcji
[p v (q v r)]≡[(p v q) v r]
start learning
prawo łączności alternatywy
[p∧(q v r)]≡[(p∧q) v (p∧r)]
start learning
prawo rozdzielności koniunkcji względem alternatywy
[p v (q∧r)]≡[(p v q)∧(p v r)]
start learning
prawo rozdzielności alternatywy względem koniunkcji
[p→(q→r)]≡[q→(p→r)]
start learning
prawo komutacji
[(p∧q)→r]→[p→(q→r)]
start learning
prawo eksportacji
[p→(q→r)]→[(p∧q)→r]
start learning
prawo importacji
[(p→q)∧(q→r)]→(p→r)
start learning
prawo sylogizmu hipotetycznego
[(p→r)∧(q→r)∧(p v q)]→r
start learning
prawo dylematu konstrukcyjnego

You must sign in to write a comment