testy do Deji

 0    293 flashcards    alaska94
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
poszerzyć coś
start learning
to let sth out
zwężyć coś
start learning
to take sth in
ocucić kogoś
start learning
to bring sb round/around
upewnić się
start learning
to ensure
nielegalne
start learning
illegal
być w naprawie
start learning
to be under repair
spełnić wymagania
start learning
to come up to to live up to to meet
powszechnie znany z czegoś złego
start learning
to be notorious for
wsadzić kogoś do więzienia
start learning
to imprison
swobodnie
start learning
at ease
włamać się
start learning
to break into
dostosować się do czegoś
start learning
to comply with sth
powołać kogoś np. do wojska
start learning
to call (sb) up
wtrącić się
start learning
to cut in on to break in on
Zachowuj się!
start learning
Behave yourself!
publicznie
start learning
in public
prywatnie
start learning
in private
powodem czegoś
start learning
reason for sth
pod warunkiem
start learning
providing provided that as long as on condition that
załamać się
start learning
to break down
Co grają w kinie?
start learning
What's on at the cinema?
uznanie za
start learning
credit for
wrażliwy na
start learning
sensitive to
zerwać z kimś
start learning
to break up with sb
wyolbrzymiony, rozdmuchany
start learning
blow out of all proportion
wyświetlić np. na ekranie komputera
start learning
to call up
wybuchać np. o wojnie
start learning
to break out
wybuch
start learning
outbreak
zestresowany
start learning
stressed
stresujący
start learning
stressful
pożyczony
start learning
on loan
wymagać
start learning
to call for
szukać oparcia w kimś
start learning
to lean on to rely on
niegroźny
start learning
harmless
groźny
start learning
harmful
winić kogoś za coś
start learning
to blame sb for sth
nawyki żywieniowe
start learning
dietary habits
procent
start learning
percentage
w przeciwieństwie
start learning
unlike
wprowadzić coś/przynosić np. dochody
start learning
to bring in
być zepsutym
start learning
to be out of order
szczególnie
start learning
especially
specjalnie
start learning
specially
wykorzystać coś w nieuczciwy sposób
start learning
to take advantage of sth
deficyt, niedosyt
start learning
shortage
mrożony
start learning
frozen
wezwać kogoś
start learning
to call in
natknąć się na kogoś przez przypadek
start learning
to run into sb to bump into sb
kończyć się np. o szkole na wakacje
start learning
to break in
zepsuć się
start learning
to break down
wywołać, spowodować coś np. chorobę
start learning
to bring on
rozchodzić buty
start learning
to break shoes in
w przewiwnym wypadku
start learning
otherwise or else
od pierwszego wejrzenia
start learning
at first sight
futrzasty
start learning
furry
dodatkowy
start learning
additional
zeleżeć od kogoś
start learning
to up to sb
komentować coś
start learning
to comment on
wprowadzić na rynek
start learning
to bring out
poleganie na
start learning
reliance on
rozpocząć strajk
start learning
to go on strike
klimatyzacja
start learning
air conditioning
leczenie
start learning
treatment
...że zabrakło mi słów
start learning
... at a loss for words
zażądać
start learning
to call for
płacić gotówką
start learning
to pay in cash
płacić kartą
start learning
to pay by card
poza
start learning
except for apart from
powstrzymać się od czegoś
start learning
to abstain from
na wolności (nie tylko o zwierzetach)
start learning
at large
na wolności
start learning
in the wild
w zoo, w niewoli
start learning
in captivity
odnieść korzyści z
start learning
to profit from
widz
start learning
viewer
być narażonym na coś
start learning
to be in for sth
poruszyć coś w rozmowie
start learning
to bring up sth
coraz bardziej
start learning
increasingly
rozbić np. okno
start learning
to break up
obwieścić komuś wiadomość
start learning
to break the news to sb
podkreślać, uwydatniać
start learning
to bring out
efekt cieplarniany
start learning
greenhouse effect
być oskarżonym o
start learning
to be charged with
spowodować
start learning
to bring about
znaleźć przez przypadek
start learning
happen to find should find
pod kontrolą
start learning
in control of
popierać
start learning
approved of
być złym o coś
start learning
angry about sth
być złymś na kogoś za coś
start learning
angry with/at sb for sth
z wyprzedzeniem
start learning
well in advance
nie liczyłbym na to
start learning
I wouldn't bet on that
okrutny dla
start learning
cruel to
sb has a tendency to do sth
start learning
it's typical of sb
zachwycony z
start learning
delighted at/with sth
eventually
start learning
in the end
stawiać sobie za cel
start learning
to aim at sth
wymówka, usprawiedliwienie czegoś
start learning
excuse for
usatysfakcjonowany czymś
start learning
satisfied with sth
loyal to, być wiernym
start learning
faithtful to
gratulować komuś czegoś
start learning
congratulate sb on sth
to raise a child
start learning
bring up
wychowanie dziecka
start learning
upbringing
obalić coś, zmniejszyć coś
start learning
bring down
kontynuować coś
start learning
carry on with
'poniosło mnie'
start learning
I got carried away by sth
przeprowadzić coś, zrealizować coś
start learning
carry through
offer sth to sb
start learning
present sb on sth
zejść (o plamie)
start learning
come off
to be determined to do sth
start learning
intent on doin sth
at short notice
start learning
right after
wyjść na jaw
start learning
come to light
confuse sb with sb else
start learning
mistake sb for sth else
to be proud of sth
start learning
pride yourself on sth take pride in sth
płacić czekiem
start learning
pay by checque
to search for sth
start learning
be in search of sth
I thought of it
start learning
it occured to me that
wynikać z
start learning
resulted from sth
to get rid of sth
start learning
disposed of sth
strzelać do kogoś
start learning
shoot at sb
protestować przeciwko
start learning
protested against
w przeciwieństwie
start learning
in opposition
w ciszy
start learning
in silence
insist on
start learning
sb's insistence on sth
działać komuś na nerwy
start learning
get on sb's nerves
skończyć brać coś
start learning
come off (medicine)
napotkać jakieś trudności
start learning
come up against sth
proponować coś
start learning
come up with
to reduce (coffeine)
start learning
cut down on
zajechać komuś drogę
start learning
cut in on sb
pokroić
start learning
cut up
wyciąć coś
start learning
cut out sth from sth
być stworzonym do robienia czegoś
start learning
cut out to do sth cut out for sth
odciąć
start learning
cut off
doganiać kogoś, osiągnąć czyjś poziom
start learning
catch up with sb
nadrobić coś np zaległości
start learning
catch up with sth
zrozumieć, pojąć (teorię)
start learning
catch on
pozbyć się czegoś, przestać używać
start learning
do away with sth
zabić kogoś
start learning
do away with sb
I'd like to eat a snack.
start learning
I'd do with a snack.
sprowadzić się do czegoś
start learning
come down to sth
umysłowo
start learning
mentally
zaufanie, wiara
start learning
confidence
doskonały, doskonale
start learning
excellent
popularność
start learning
popularity
zdolność
start learning
ability
sprawność fizyczna
start learning
fitness
dzieciństwo
start learning
childhood
traffic jam
start learning
traffic congestion
ruch, zmiana
start learning
movement
niepokój, obawa, lęk
start learning
anxiety
zapobieganie
start learning
prevention
tłusty
start learning
greasy
skuteczny
start learning
effective
osoba cierpiąca, poszkodowana
start learning
sufferer
niższy
start learning
lower
niestety
start learning
unfortunately
szczególnie
start learning
particularly
godny uwagi
start learning
remarkable
zagrożony
start learning
endangered
przekonanie, pogląd
start learning
belief
zatrucie
start learning
poisoning
uzbrojony
start learning
armed
w towarzystwie kogoś
start learning
accompanied by sb
wartościowy
start learning
valuable
czuły, tkliwy, kochający
start learning
affectionate
właściwie, rzeczywiście
start learning
actually
gdzieś
start learning
somewhere
znacząco, znacznie
start learning
significantly
potem, później, następnie
start learning
afterwards
porażka, niepowodzenie
start learning
failure
radykalnie, dyrastycznie
start learning
dramatically
eksplozja
start learning
explosion
cel
start learning
destination
masywny, duży, świetny
start learning
massive
ostatecznie, wkońcu
start learning
eventually
miłośnik
start learning
lover
nawożony
start learning
fertilized
drugorzędny
start learning
secondary
typowo, zazwyczaj
start learning
typically
skłonność
start learning
tendency
co ciekawe, interesująco
start learning
interestingly
efektywność, wydajność
start learning
productivity
blisko, uważnie
start learning
closely
składnik
start learning
component
różnorodność
start learning
diversity
wschód słońca
start learning
sunrise
krajobraz
start learning
scenery
religijny
start learning
religious
cesarz, imperator
start learning
emperor
rewolucyjny
start learning
revolutionary
trwałość
start learning
stability
sławny
start learning
famous
bieda
start learning
poverty
pokonać
start learning
overcome
najwyższy
start learning
highest
wadliwy
start learning
faulty
poza zasięgiem
start learning
out of the reach
upewnić sie
start learning
make sure
poddasze
start learning
loft attic
piwnica
start learning
basement cellar
informacje są przechowywane
start learning
information are stored
involved in
start learning
concerned with
podzielić coś na coś
start learning
divided sth into sth
coś się gdzies dzieje, odbywa
start learning
sth helds in somewhere
pare dni później
start learning
a few days later
zlecić coś komuś
start learning
assign sth to sb
to fix (clothes)
start learning
to mend
na czyjeś życzenie
start learning
at sb's request at sb's insistence
ku czyjemuś zaskoczeniu
start learning
to sb's astonishment to sb's surprise
choć raz
start learning
for once
to agree with sth
start learning
in step with sth
right now
start learning
at once
on time (e.g. about letter)
start learning
without delay
jechać z prędkością 50 km/h
start learning
drive at 50 km/h
zderzyć się z drzewem
start learning
crash into tree
fałszować
start learning
sing out of tune
czysto śpiewać
start learning
sing in tune
make fun of you
start learning
poke fun at you
specjalnie
start learning
on purpose
przez przypadek
start learning
by accident
unavaliable e.g. in shop
start learning
out of stock
avaliable e.g. in shop
start learning
in stock
because of sth
start learning
on account of sth
w odniesieniu do czegoś
start learning
in/with regard to
być nie związanym (z czymś), być nie na temat
start learning
be beside/off the point
to start sth from the very begining
start learning
to do sth from scratch
zbankrutować
start learning
to go bunkrupt
być aresztowanym
start learning
be under arrest
redecorate, renovate the room
start learning
to do up the room
zapinać swetr
start learning
to do up the cardigan
odpinać swetr
start learning
to undo the cardigan
fail, disappoint sb
start learning
to do sb down
obejść się bez czegoś
start learning
to do without sth
aproach, pull up
start learning
draw up a car
come up with a plan
start learning
draw up a plan
to help sb to express their thoughts and feelings more easily by making them feel less nervous
start learning
draw sb out
days become longer
start learning
days draw out
to be tricked
start learning
to fall for a trick
to argue with sb
start learning
to fall out with sb
pokrywać się z czymś
start learning
to fall in with sth
zapaść się o dachu, moście
start learning
to fall in (roof, bridge)
fail about a plan
start learning
to fall through
to attack sb
start learning
to fall on/upon sb
znaleźć oparcie
start learning
to fall back on
fall in love with sb
start learning
to fall for sb
napełnić bak
start learning
to fill the tank to fill up the tank
to było niegrzeczne
start learning
it was rude of sb to
w przeciwieństwie
start learning
contrary to
zwykł coś robić w przeszłości
start learning
used to do sth
it might rain
start learning
in case it rains
if not
start learning
unless
dziąsła
start learning
gums
aby, w celu
start learning
in order to so as to
turn sb in
start learning
report sb to a police
to calculate
start learning
to work out
okruszki chleba
start learning
bread crumbs
tak szybko jak
start learning
as soon as
there's no point in doing sth
start learning
it's no use in doing sth
rygorystyczne prawo
start learning
stringent law
mieć szansę powodzenia w czymś
start learning
stand a chance of sth
złapać kogoś na gorącym uczynku
start learning
catch sb red-handed
efektywność, skuteczność
start learning
effectiveness
godny zaufania
start learning
dependable
niezaleźny
start learning
independent
wskazówka
start learning
guidance
uzuoełniające
start learning
complimentary
rygorystyczny, surowy
start learning
rigorous
leczenie, opieka medyczna
start learning
treatment
przeciwnik
start learning
opponent
wyzdrowieć, wrócić do zdrowia
start learning
recover
stosunkowo
start learning
relatively
wycofać się z jakiejś organizacji, otoczenia etc
start learning
withdraw
coraz bardziej, coraz częściej
start learning
increasingly
zaprzątać czyjś umysł, wyobraźnie
start learning
preoccupy sb's imagination
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
załyłość, dobra znajomość
start learning
familiarity
powziąć wyprawe
start learning
undertake the expedition
powszechnie, popularnie, nagminnie
start learning
commonly
przechodzić zmiane
start learning
undergo change
przyjazd, przylot
start learning
arrival
liczny
start learning
numerous
piękny
start learning
beautiful
znaczący, ważny, istotny
start learning
significant
powiększać
start learning
enlarge
popierać, wspierać, wzmacniać
start learning
reinforce
godny podziwu
start learning
admirable
związek, relacja, krewny
start learning
relation
zniknąć
start learning
disappear
smutek
start learning
sadness
sth for free schlebiający
start learning
complementary
przypisywać komuś coś
start learning
atribute sth to sb
predict, przewidzieć
start learning
forsee
almost
start learning
virtually

You must sign in to write a comment