Test Health and reactions

 0    99 flashcards    kpiotrows
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
acknowledge
Do you at least acknowledge that not everyone thinks about things the same way you do?
start learning
przyznać
Czy przynajmniej przyznajesz że nie każdy mysli o rzeczach w ten sam sposób co ty?
agonize over
agonise over
I've been agonizing this decision.
start learning
zadręczać
manners
It's not very good manners to eat with mounth open.
start learning
maniery
To nie są zbyt dobre maniery gdy się je z otwartymi ustami.
behaviour
I expect very good behaviour from all of you while I'm out of the classroom.
start learning
zachowanie
Oczekuję bardzo dobrego zachowania od Was wszystkich podczas gdy ja wychodzę z klasy.
prevent
There's no way you can prevent me from seeing my friends!
start learning
zapobiec, uniemożliwić
Nie ma sposobu żebyś mógł uniemożliwić mi spotkanie z moimi przyjaciółmi.
avoid
Let's avoid the city centre as there'll be loads of traffic.
start learning
uniknąć
Unikajmy centrum miasta, tam będzie duży ruch.
chuckle
He occasionally chuckled quietly to himself as he read the letter.
start learning
chichot - zdławiony śmiech
On od czasu do czas chichotał cicho do siebie gdy czytał list.
giggle
The girls were giggling excitedly in their room - it was extremely irritating.
start learning
chichot, dziewczęcy śmiech
Dziewczyny chichotały podekscytowane w ich pokoju - to było niesamowicie irytujace.
grin
The boys were grinning after the film so I think they had a good time.
start learning
szeroki uśmiech
smirk
Stop smirking in such an unpleasant way.
start learning
uśmiech, uśmiechać się głupawo
glance
Ginny glanced at her watch.
start learning
spojrzenie, rzut oka
glimpse
She unexpectedly glimpsed somebody interesting while she was driving a car.
start learning
przelotne spojrzenie, przypadkowe spojrzenie kątem oka
peep
. Don't peep! Keep your eyes closed or it'll ruin the surprise.
start learning
zerknąć
peer
. The window was so dirty we had to peer through it to see inside.
start learning
przyglądać się bacznie
fed up
I'm fed up. It's boring just sitting here.
start learning
mieć dość, byc podirytowanym
cross
start learning
zdenerwowany
manoeuvre
Reversing round a corner is a difficult manoeuvre.
start learning
manewr
tactic
start learning
taktyka
neglect
start learning
zaniedbanie
grimace
start learning
grymas
conduct
Humans have to learn how to conduct themselves within a society.
start learning
zachowanie, zachowywać się
Ludzie muszą nauczyć się, jak zachowywać się w społeczeństwie.
impatient
start learning
niecierpliwy
gloat
When they're successful at something, they gloat openly.
start learning
napawać się
mock
Children often mock and ridicule the 'weaker' children and 'social misfits'.
start learning
kpić
Dzieci często kpią z wysmiewają słabsze dzieci i wyrzutki.
terror
start learning
przerażenie
snap
When something angers them, children snap instantly.
start learning
stracic panowanie nad sobą, pęknąć
handle
Firstly, human have to learn how to handle and control their emotions.
start learning
obsługiwać, obchodzic się z czymś
comfort
start learning
pocieszać
disgust
start learning
budzić/mieć wstręt
moan
I was in such pain, I just lay in bed moaning.
start learning
jęczeć
rejoice
The whole country was out on the streets rejoicing when they won the Word Cup.
start learning
cieszyć
Cały kraj wyszedł na ulice miasta ciesząc się, kiedy wygrali Puchar Świata.
resent
start learning
oburzać się, czuć się urażonym
disillusioned with sth
start learning
rozczarowany czymś
glum
You look a bit glum today. Is anything the matter?
start learning
ponury
resolute
start learning
stanowczy
apathy
start learning
niechęć
consequence
start learning
konsekwencja
dignity
start learning
godność
inertia
start learning
bezwładność, bezwład
antidote
If he's been bitten by a snake, we'll have to get him to a hospital to get the antidote immediately.
start learning
antidotum
vaccine
They give most children a number of vaccines these days to stop them getting serious diseases.
start learning
szczepionka
inoculate
Have you been inoculated against tetanus?
start learning
zaszczepić
irritation
The symptoms are small red spots and slight skin irritation.
start learning
podrażnienie
a plaster
I've cut my finger. Have you got a plaster?
start learning
plaster
plaster
Richie's broken his leg and it's in plaster.
start learning
gips
diagnosis
My diagnosis is that you're suffering from stress.
start learning
diagnoza
prognosis
If you carry on taking the tablets, then yours prognosis is excellent.
start learning
rokowanie
preventive medicine
Preventive medicine's all about not getting diseases rather than curing them after you've got them, isn't it?
start learning
profilaktyka
nursing home
My grandmother spent the last two years of her life in a nursing home.
start learning
dom starców/opieki
administer
start learning
podać
admit to hospital
start learning
położyć się do szpitala
agony
start learning
agonia
consultant
start learning
specjalista
diagnosis
start learning
diagnoza
sick leave
start learning
zwolnienie chorobowe
numb
start learning
znieczulony, zdrętwiały
paralysis
start learning
paraliż
prescribe medicines
start learning
przepisywać leki
side effect
start learning
efekt uboczny
syringe
start learning
strzykawka
ward in hospital
start learning
oddział w szpitalu
summon up a courage
I don't know how I'm going to summon up the courage to tell Dad.
start learning
zdobyć się na odwagę
Nie wiem jak mam zdobyć się na odwagę by powiedzieć tacie.
get sb down
I really got me down when the doctor said I'd have to be off work for eight weeks.
start learning
zasmucić kogoś
Naprawdę zasmuciłam się kiedy doktor powiedział, że nie będę pracować przez osiem tygodni.
play up
Grandpa says his leg's playing up again so he's not going to come for a walk with us.
start learning
dawać się we znaki
Dziadek powiedział że jego nogi znów dają mu się we znaki więc nie zamierza iść z nami na spacer.
get over sth
Did it take June a long time to get over her glandular fever?
start learning
wyzdrowieć, dochodzić do siebie
Czy długo zajęło June dojście do siebie po mononukleozie?
crease up
We all creased up when Nick walked in wearing a skirt.
start learning
zaśmiewać się
Wszyscy zasmiewaliśmy się kiedy Nick chodził ubrany w spódnice.
come round
become conscious again
Antony says he felt a little dizzy when he came round from the anaesthetic.
start learning
odzyskiwać przytomność
Antoni mówił że czuł się troche oszołomiony kiedy odzyskiwał przytomność po narkozie.
shrivel up
The carrots have shrivelled up a bit so I think I'll throw them out.
start learning
kurczyć się
Marchewki zmarszczyły sie trochę wic sądzę że je wyrzucę.
be come out in spots
start learning
być wysypanym krostami
different ailments
start learning
różne dolegliwości/schorzenia
persuasive suggestions
start learning
przekonujące sugestie
altered state of consciousness
start learning
odmienny stan świadomości
full wakefulness
start learning
całkowita przytomność
suppressed or concealed
start learning
tłumione lub ukryte
disclose his deep-rooted anxieties
start learning
ujawniać swoje głęboko zakorzenione lęki
profound
start learning
głęboki
affliction
start learning
nieszczęście, dolegliwość
aim at confronting
start learning
dążyć do konfrontacji
alleviate various kinds of pains
start learning
łagodzić różnego rodzaju bóle
without fail
start learning
niezawodnie, bezbłednie
physician
start learning
medyk
faith healer
start learning
uzdrowiciel
extraordinary phenomena
start learning
nadzwyczajne zjawiska
It induces cannot always be accounted for by any scientific or logical means
start learning
To powodujeże nie da sie tego wytłumaczyć sposobem nauowym.
break out of
escaped from
start learning
wyrwać się z (uciec z)
call for
require
start learning
wymagać
run down
tell bad things about
start learning
obmawiać (kogoś)
go on
keep
start learning
iść, trzymać
give in
surrender
start learning
poddać się
make up for
compensate for
start learning
wynagradzać za
ask out
invite
start learning
zaprosić
put up
built
start learning
wznieść, budować
blow up
enlarged
start learning
powiększać
leak out
became known
start learning
przeciekać, wychodzić na jaw
sound out
discover
start learning
wysondować, odkryć
come off
to be successful
start learning
udać się
grow up of sth
became mature enough to abandon sth
start learning
wyrastać z czegoś
drop out of
withdrawing from
start learning
rezygnować z
bring round
convince
start learning
przekonać

You must sign in to write a comment