Test 3 - angielski gospodarczy

 0    105 flashcards    dariaschwartz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
odwołać (np. spotkanie)
start learning
to call of
oddać, rozstać się
start learning
to part with
wymyślić
start learning
to come up with
zaprzestać
start learning
to break away from
wprowadzić, wnosić
start learning
to bring in
nadrabiać (np. zaległości)
start learning
to catch up with
uporać się z czymś, podołać czemuś
start learning
to cope with something
rzucić
start learning
to drop out
mieć zaległości
start learning
to fall behind with
badać, sprawdzać
start learning
to follow up
przyglądać się
start learning
to look into
przełączyć (rozmowę telefoniczną); doświadczyć kogoś
start learning
to put sb through
zapoznać się z czymś
start learning
to read up on
rozpocząć coś
start learning
to start up
założyć, ustanowić
start learning
to set up
opisać, spisać
start learning
to write up
oddzwonić
start learning
to call back
rozłączyć się
start learning
to hang up
wrócić
start learning
to get back to
poruszyć (np. temat)
start learning
to bring sth up
przeprowadzić coś
start learning
to carry something out
radzić sobie z czymś, mieć z czymś do czynienia
start learning
to deal with something
wprowadzić kogoś (w temat)
start learning
to fill sb in
zaaranżować
start learning
to fix sth up
zabrać się za coś
start learning
to get down to
przebrnąć przez coś
start learning
to get through sth
przejść z czegoś na coś
start learning
to move on to
przełożyć na inny termin
start learning
to put sth off
zwrócić uwagę
start learning
to point sth out
przyjrzeć się
start learning
to see to sth
posłać po kogoś
start learning
to send for
przysiąść (nad czymś)
start learning
to sit down (on something)
trzymać się czegoś
start learning
to stick to sth
pojawić się
start learning
to turn up
wycofać się
start learning
to back out of sth
nie odbyć się
start learning
to fall through
odezwać się do kogoś
start learning
to get back to sb
wyłożyć
start learning
to set out
przejąć
start learning
to take over
podjąć się
start learning
to take up
mówić o czymś
start learning
to talk about something
myśleć o czymś
start learning
to think about something
odrzucić
start learning
to turn sth down
opuścić
start learning
to walk out on
przekraczać (np. oczekiwania)
start learning
to exceed (e.g., expectations)
zostawić w rozliczeniu
start learning
to trade in
plony, zbiory
start learning
yields
spółdzielnia (tu: mleczarska)
start learning
co-operative (here: dairy)
przerwać
start learning
to break off
budować
start learning
to build up
scementować
start learning
to cement
kultywować
start learning
to cultivate
odciąć (się)
start learning
to cut off
niszczyć
start learning
to damage
rozwijać
start learning
to develop
zakłócić
start learning
to disrupt
zachęcać
start learning
to encourage
ustanawiać
start learning
to establish
rozwijać, popierać
start learning
to foster
ulepszać
start learning
to improve
narażać
start learning
to jeopardise
podtrzymywać
start learning
to maintain
promować, awansować
start learning
to promote
odbudować
start learning
to restore
wznowić
start learning
to resume
odciąć
start learning
to sever
psuć
start learning
to sour
umacniać
start learning
to strengthen
podważać, podkopać (czyjś autorytet)
start learning
to undermine
być zasługą dla
start learning
be a credit to
stanowisko, położenie
start learning
imposition
uczciwa konkurencja
start learning
fair trade
społeczność
start learning
community
wysiłek
start learning
effort
umowa dystrybucyjna
start learning
distribution deal
poszukiwacz
start learning
seeker
pojęcie
start learning
notion of
zrobić miejsce
start learning
to make room
dobrze wykorzystać
start learning
to tap into
powstający
start learning
emerging
być na widoku publicznym
start learning
to be on a public view
nowobogaccy
start learning
nouveau riche
rynek
start learning
marketplace
odpowiedzialność
start learning
accountability
obowiązek
start learning
obligation
wyświadczyć przysługę
start learning
to do a favor
spłacić
start learning
to repay
sprytnie, przebiegle
start learning
astutely
rynek nieruchomości
start learning
real estate market
konieczny
start learning
imperative
wysoko postawieni
start learning
high-powered
organizować
start learning
to hold
wyższe stanowiska
start learning
senior posts
absolwenci
start learning
alumni
złamać kod
start learning
to crack a code
samozaparcie
start learning
perseverance
wartość
start learning
value
niezmiennie
start learning
invariably
ekspert od czegoś
start learning
globally savvy
mieć dobre stosunki
start learning
to get on well
zameldować się, zarejestrować
start learning
check in, register
rozwijać się
start learning
to build up
zamienić coś w sukces
start learning
to turn sth round
zawieść kogoś
start learning
to let sb down
odwołać coś
start learning
to call sth off

You must sign in to write a comment